Opbygning og moduler

Her kan du læse om alle uddannelsens moduler og få inspiration til, hvordan du kan sammensætte din efteruddannelse. I kursuskalenderen kan du se, hvilke moduler vi udbyder i år

 

Parkdiplomuddannelsen er under udvikling, så den fremover bliver endnu mere fleksibel og får et særligt fokus på bæredygtighed. Ny studieordning er på vej. Hold dig opdateret.

Et komplet forløb tæller i alt 60 ECTS-point.

På de grundlæggende, obligatoriske moduler får du et nyt perspektiv på din faglighed og din hverdag.  

På valgfagene kan du hente ny og opdateret viden inden for kendte – eller nye – fagområder, så du holder dig opdateret og attraktiv på arbejdsmarkedet.

 

 

 

Du vælger selv tempoet på parkdiplomuddannelsen. Hvis du gennemfører uden pauser, tager det 3 år. For at opnå diplomgraden skal du gennemføre hele forløbet inden for seks år.

Hvert modul strækker sig over 3-5 måneder, og du kan gennemføre dem, når det passer dig og din virksomhed. Se hvornår de forskellige moduler udbydes under det enkelte modul.

 

 

Obligatoriske moduler

Du har tre obligatoriske moduler à 10 ECTS og et afgangsprojekt à 15 ECTS på parkdiplomuddannelsen

Valgmoduler

Vælg selv hvilke valgmoduler, du vil tage - samlet 15 ECTS inden for disse tre emneområder:

Vand, planter og vækst (valgmoduler)

Digitale værktøjer (valgmoduler)

Samarbejde, kommunikation og styring (valgmoduler)

Andre enkeltfag