GIS-analyser (QGIS)

På dette kursus lærer du at anvende alment tilgængelige analyseværktøjer til beregninger og analyser på både geografisk- og ikke geografisk information.

Kursus i GIS-analyser

Kurset har fokus på programmerne QGIS, LAStool, Orfeo toolbox, Grass, LIDAR360 og er desuden opdelt i tre hovedemner/datatyper: Point Cloud, Raster og Vector.

 

 

 

Kurset giver 5 ECTS og samlæses med studerende fra Skovskolens uddannelser (Skov- og landskabsingeniør og Urban landskabsingeniør).

Vi arbejder med ”flipped learning” dvs. egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case, som der arbejdes med i grupper. Case-arbejdet kræver, at man forbereder sig til undervisningen.

I alt er timenormen for kurset 122 timer, hvoraf 36 timer er forberedelse mens resten er forelæsninger og øvelser.

Som afslutning på kurset afleveres en kort skriftlig refleksion over kursets indhold og anvendelighed i forhold til din egen praksis. Eksamensformen er bedømmelse af den afleverede opgave.

 

 

Det er en forudsætning for at følge kurset, at du har nogle års erfaring med at bruge QGIS. Der skal redegøres for dette ved ansøgning til kurset.

På kurset medbringes egen computer, hvor der skal installeres programmer inden første undervisning. Det anbefales, at computeren er en Windowscomputer.

 

 

Du kan i øjeblikket ikke tilmelde dig dette modul.

 

 

Som parkdiplomstuderende: 
Onlinekursus kr. 8.340
Kurset er momsfrit.

Som kursist uden eksamen: 
Onlinekursus kr. 11.280
Kurset er momsfrit.

Omstillingsfonden giver i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse.
Se her, hvem der kan søge