1. januar 2024

Forvaltning af bynatur

Er bynatur og biodiversitet overskrifter i din hverdag? Så er kurset her noget for dig. Kurset giver dig basisviden om forvaltning af bynatur, så du kan bidrage til organisationens arbejde med området.

Løber i skov

Kurset sætter fokus på, hvad bynatur er, og hvordan den kan beskrives. Vi kortlægger og analyserer bynaturen ved hjælp af eksisterende typologier og værktøjer, og diskuterer kvalitet og værdi af byens natur.

Med udgangspunkt i begrebet ’mosaic governance’ afdækker vi aktører og interesser i relation til byens natur, ligesom vi undersøger, hvordan bynaturen behandles på henholdsvis det strategiske, taktiske og operationelle niveau i den lokale forvaltnings organisation.

Sidst, men ikke mindst, drøfter vi hvordan bynaturen kan håndteres i relation til interesseafvejningen mellem samfundets, organisationernes og borgernes krav til klimatilpasning, rekreation, biodiversitet, naturbeskyttelse, byfortætning og effektivitet.

Kurset er på 5 ECTS og kan indgå i Parkdiplom-uddannelsen som valgfag.

 

Uanset om du arbejder med planlægning, projekter, forvaltning eller drift af bynatur, så vil kurset være noget for dig. På kurset inddrages de studerendes egne referencer og præferencer, så du vil også blive udfordret på din egen opfattelse af, hvad bynatur er – eller kan være.

Kurset giver dig redskaber til at forstå og forvalte byens natur. Efter kurset vil du kunne

  • tolke strategier og planer for urbane landskaber og bynære naturområder
  • registrere, analysere og vurdere byens naturindhold med forskellige metoder
  • redegøre for og definere forskellige delelementer af bynatur
  • identificere og involvere relevante interessenter og aktører
  • indgå i faglige samarbejder omkring udarbejdelsen af strategier og planer for bynatur
  • skabe grundlag for at foretage prioriteringer i relation til bynatur
  • argumentere for løsningsmodeller for udvikling, forvaltning og drift af bynatur

 

 

Kurset er for dig, der arbejder - eller ønsker at arbejde – mere målrettet med bynatur og biodiversitet.

Måske er du planlægger, forvalter eller fagansvarlig for dele af den urbane grønne infrastruktur, fx i kommunale forvaltninger, idrætsanlæg eller institutioner, i rådgivende virksomheder, boligselskaber, forsynings- eller transportselskaber eller på kirkegårde. Du kan også være entreprenør med ønske om at byde på opgaver, der omfatter drift af bynatur på nye måder og med nye krav til kvalitet.

Deltagerne har typisk en baggrund som jordbrugsteknolog, ingeniør, skov- og landskabsingeniør, urbane landskabsingeniør, landskabsarkitekt, arkitekt eller tilsvarende.

 

 

Kurset gennemføres i 2024.

Datoer er på vej.

 

 

Deltag via Parkdiplomuddannelsen

Tilmeld dig via Parkdiplomuddannelsen, hvis du ønsker at skrive opgave og gå til eksamen.
4 kursusdage kr. 10.000 inkl. forplejning
Kurset er momsfrit.
Overnatning kan tilkøbes for 600 kr./nat (ekskl. moms), som faktureres særskilt efter modulets afholdelse.
Der er ikke mulighed for at tilkøbe overnatning i forbindelse med eksamensdagen. 

Omstillingsfonden giver i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse.
Se her, hvem der kan søge

Deltag som enkeltfagskursist

Tilmeld dig som enkeltfagskursist, hvis du udelukkende deltager i den planlagte undervisning og modtager et kursusbevis.
4 kursusdage kr. 11.500
Undervisningen er momsfri, men fakturaen vil udspecificere forplejningen med moms.
Overnatning kan tilkøbes for 600 kr./nat (ekskl. moms).
Der er ikke mulighed for at tilkøbe overnatning i forbindelse med eksamensdagen.