Grønne tage – basis

Grøntsagsdyrkning på tag

Formålet med kurset er at deltagerne opnår en bred forståelse og indsigt i mulighederne for at designe grønne tage og beplantning på dæk og vægge, bl.a. i forbindelse med klimatilpasning. 

Med henblik på arbejdet med grønne tage og vægge og deres rolle i klimatilpasning omhandler kurset følgende emner: 

 • Introduktion til grønne tages rolle i klimatilpasningen, bæredygtighed og FN’s Verdensmål/SDG (Sustainable Development Goals)
 • Plan, politik og funktion
 • Teknisk opbygning af grønne tage og beplantning på dæk og vægge
 • Plantekendskab og planteproduktion til anvendelse på grønne tage, dæk og vægge
 • Biodiversitet
 • Design af grønne tage
 • Installation og anlæg

 

Kurset er et valgfag på uddannelsen til Urban landskabsingeniør, og som diplomstuderende deltager du på holdet sammen med de ordinære studerende. Der er dog afsat tid i programmet til oplæg og vejledning, som kun omfatter diplomstuderende.

Kurset omfatter i alt 7½ dags undervisning (obligatorisk):
• 2 hele og 2 halve dage med introduktion og teori
• ½ dag med en praktisk øvelse
• 2½ dage med ekskursioner til udvalgte grønne tage i Københavnsområdet
• 2 x ½ dag med projektarbejde og vejledning

Kurset kan indgå i Parkdiplomuddannelsen som valgfag på 5 ECTS. Som diplomstuderende arbejder med dit eget projekt og går til mundtlig eksamen. Der er afsat tid i programmet til projektarbejde og vejledning (se nærmere under ’Kursusopgave og eksamen) og du vil modtage et eksamensbevis efter modulet er gennemført.

Du kan også vælge at deltage som kursist uden eksamen, hvor du ikke skriver opgave og ikke går til eksamen. Efter kurset vil du modtage et kursusbevis. Gennemføres kurset som kursist uden eksamen, kan det ikke senere ændres til et Parkdiplom-modul.

 

 

 • kendskab til vækstmedier, plantevalg og biodiversitet
 • kendskab til eksisterende grønne tage og vægge
 • kendskab til grønne tage og vægges benefits
 • kendskab til de forventede klimaforandringer i Danmark samt nedbørsregistrering,
  regnscenarier og afløbskoefficienter

 

 • Kunne projektere og designe grønne tage med forskellige fordele/benefits
 • Kunne vælge materialer og planter til grønne tage
 • Kunne skitsere tekniske opbygninger af grønne tage og vægge

 

 • Kunne vurdere og kvalitetssikre projekter med simple grønne tage
 • Kunne formidle idé, løsning, drift og pleje på et reflekterende niveau til såvel
  fagprofessionelle som lægfolk
 • Kunne indgå i faglig dialog med andre fagprofessionelle - også i tværfaglig og
  tværsektoriel sammenhæng - om grønne tage

 

 

I forbindelse med modulet udarbejdes en individuel opgave, som relaterer sig til modulets indhold. Det kan være en konkret opgave eller problemstilling fra din egen praksis eller en opgave inden for et specifikt emne relateret til grønne tage, der ønskes mere viden om.

Opgaven har ikke faste rammer, men vil typisk omfatte 8-10 A4-sider inkl. Illustrationer. Opgaven bør omfatte en forside og indholdsfortegnelse, en introduktion, en problemformulering, en metodebeskrivelse (evt. suppleret af et kortfattet teoriafsnit), et analyseafsnit, gerne et konkret løsningsforslag, efterfulgt af en diskussion, konklusion og en litteraturliste. Der vil løbende være mulighed for vejledning og sparring i forbindelse med undervisningen.

Forud for modulet skal du forberede en kort præsentation af din projektidé, dit emne og det grønne tag, som du kunne tænke dig at arbejde med (foreløbig). Dette vil du blive bedt om at præsentere for de andre diplomstuderende i løbet af modulet.

Når modulet slutter, kan du regne med at være 50-75 % færdig med din opgave. Der bør derfor påregnes hjemmearbejde frem mod færdiggørelsen af opgaven.

 

Du kan i øjeblikket ikke tilmelde dig dette modul.

 

 

Som parkdiplomstuderende: 4 dage, inkl. kaffe og frokost, ekskl. overnatning.
Pris 10.160 kr.

Som kursist uden eksamen: 4 dage, inkl. kaffe og frokost, ekskl. overnatning.
Pris 11.685 kr.
Undervisningen er momsfri, men fakturaen vil udspecificere forplejningen med moms.

Overnatning på Skovskolen kan tilkøbes: kr. 350,- pr. nat ekskl. moms. inkl. morgenmad. Der kan tilkøbes linnedpakke (sengetøj + håndklæde) for kr. 100,- pr. ophold.

Omstillingsfonden giver i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse.
Se her, hvem der kan søge

Det vil være muligt at købe aftensmad i Skovskolens Spisehus, dette skal dog bestilles om morgenen.