1. januar 2025

Materialer og metoder i et bæredygtigt perspektiv

Modulet sætter fokus på, hvordan man som udøvende inden for den grønne sektor kan træffe bæredygtige valg i forbindelse med etablerings- og pleje-, anlægs- og driftsprojekter.

Samtalende menneskers ben

På modulet udfordres tankegangen om ”at gøre, hvad vi plejer”.  Vi diskuterer, hvordan materialevalg og arbejdsmetoder afhænger af forskellige tiders praksistraditioner og hvordan en øget forståelse af disse, kan lede til mere bæredygtige og velbegrundede løsningsforslag.

Som kursist uden eksamen deltager du i den del af modulet, som handler om bæredygtige valg og anvendelse af materialer og arbejdsmetoder i den grønne sektor. Som diplomstuderende bliver du desuden introduceret for metoder til projektarbejde, til at gennemføre undersøgelser og indhente data og information samt til bearbejdning og analyse af data. Du introduceres også for sektorens kilder til viden, herunder central litteratur og online portaler.

 

Modulet sætter spot på de nyeste ”trends” inden for en mere bæredygtig grøn praksis. Vi dykker ned i både ’nye’ og ’gamle’ materialer og arbejdsmetoder, undersøger deres beskaffenhed og formål samt reflekterer kritisk over deres anvendelse og virkning – alt sammen i relation til den bæredygtige dagsorden.

Principperne i den cirkulære økonomi set i relation til materialevalg og fagets arbejdsprocesser, fx LCA, LCC, relevante certificeringsordninger samt CO2- og miljøregnskaber er i fokus på dette modul. Med udgangspunkt i de studerendes baggrund og behov fokuseres på udvalgte materialer, deres anvendelse og miljøpåvirkning i forskellige faser samt tilgængelige alternativer.

Undervisningen giver dig værktøjer til at foreslå og formidle løsninger, som bidrager til øget cirkularitet og mindre miljøbelastning samt at konsekvensevaluere projektbeslutninger ift. målsætninger om bæredygtighed og grøn omstilling.

Tumler du med krav om bæredygtige løsninger, så er modulet et godt sted at starte for at få lagt et solidt fundament for arbejdet. Hvis du allerede har kendskab til de cirkulære principper, så er modulet et oplagt sted at blive inspireret af oplægsholdere og medkursister ift. at finde de gode, aktuelle og holdbare løsninger.

Som diplomstuderende får du på modulet lejlighed til at koble bæredygtighedsværktøjerne til din egen praksis, både som studerende og som udøvende praktiker. For at anvende modulets værktøjer direkte i din egen praksis skal du – som en del af din kursusopgave - gennemføre og afrapportere små konkrete undersøgelser inden for modulets faglige tema. Kursusopgaven tager som altid udgangspunkt i en problemstilling fra din hverdag, så du får konkret ny viden med hjem.

 

Modulet kan følges enten som del af diplomuddannelsen ’Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed’ eller som enkeltfag.

Som kursist uden eksamen deltager du i den halvdel af modulet, som handler om bæredygtighed. Du er fx ansat hos en rådgiver, i en forvaltning eller en virksomhed i den grønne sektor. Du får opgaver ind, hvor dine kunder, politikere og andre samarbejdspartnere efterspørger bæredygtige projektidéer og -løsninger. Du savner viden om materialer og processers bæredygtighedsaftryk og vil gerne blive bedre til at argumentere for dine valg og beslutninger. Som kursist uden eksamen deltager du i undervisningen og modtager et kursusbevis, men der er ingen eksamen og din efteruddannelse er ikke akkrediteret (giver ikke ECTS).

Som diplomstuderende er modulet det andet af to obligatoriske moduler på Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed. Som diplomstuderende er det dit ønske at opnå formel videreuddannelse inden for den grønne sektor enten for at udvikle dig fagligt eller for at bliver faglig leder. Du kommer måske med en uddannelse som jordbrugs- eller miljøteknolog, som grøn ingeniør, landskabsarkitekt eller lignende. Målet kan være at gennemføre en samlet diplomuddannelse inden for en periode på 3-6 år eller blot at tage enkelte moduler, som er kompetencegivende. Som diplomstuderende deltager du i undervisningen, arbejder med en selvvalgt problemstilling fra din hverdag i en projektopgave og går til eksamen. Modulet giver 10 ECTS til din efteruddannelse. 

Hvis du er faglært inden for den grønne sektor giver den statslige omstillingsfond i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse - se her, hvem der kan søge. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du starte med at kontakte studieleder Christine Nuppenau på cn@ign.ku.dk for at blive kompetenceafklaret, da du ikke opfylder de formelle optagelseskrav på diplomuddannelsen. 

 

 

 

Kurset gennemføres i foråret 2025.

For diplomstuderende er undervisningen fordelt på 3 kursusgange, svarende til 275 studiearbejdstimer og et pensum på ca. 850 sider. I modulet indgår projektarbejde med vejledning og afsluttende projekteksamen. Modulet er på 10 ECTS.

For kursister uden eksamen er undervisningen fordelt på 2 kursusgange á 2 dage.

Kontakt evt. studieleder Christine Nuppenau på cn@ign.ku.dk, hvis du er interesseret i modulet.

 

Som parkdiplomstuderende: 8 dage, inkl. fuld forplejning, ekskl. overnatning.
Pris 12.700 kr.

Som kursist uden eksamen: 4 dage, inkl. fuld forplejning, ekskl. overnatning.
Pris 11.685 kr.

Undervisningen er momsfri, men fakturaen vil udspecificere forplejningen med moms.

Overnatning på Skovskolen kan tilkøbes: kr. 350,- pr. nat ekskl. moms.
Der kan tilkøbes linnedpakke (sengetøj + håndklæde) for kr. 100,- pr. ophold.

Omstillingsfonden giver i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse.
Se her, hvem der kan søge

Emner