Bæredygtighed i grøn praksis

Bæredygtighed i grøn praksis

Bæredygtighed i grøn praksis handler om, hvordan vi udvikler den grønne sektor i en mere bæredygtig retning.

Ved at trække på forskere, fageksperter og meningsdannere præsenterer og diskuterer modulet ’state of the art’ inden for bæredygtighed i grøn praksis og giver dig kompetencer til at bidrage til en bæredygtig udvikling på din egen arbejdsplads.

Som kursist uden eksamen deltager du i dén del af modulet, som handler om bæredygtighed i den grønne sektor. Som diplomstuderende arbejder du desuden med, hvad en bæredygtig dagsorden betyder for den grønne sektors organisationer og virksomheder, deres formål, virkemåde og samarbejdsforhold.

Undervisere
Christine Nuppenau, studielektor, Skovskolen
Anne Katrine Sand Rasmussen, studieadjunkt, Skovskolen

 

Begrebet bæredygtighed rummer filosofiske overvejelser og etiske spørgsmål om de valg, vi træffer. Hvilke valg står vi over for i den grønne branche, og hvilke muligheder har vi for at deltage i og bidrage til den grønne omstilling?

Modulet sætter fokus på, hvordan den grønne sektor kan arbejde med bæredygtighed, herunder hvilke love, regler og krav, der stilles til arbejdet. Vi arbejder fx med FN’s verdensmål, CSR- og ESG-rapportering, grønne regnskaber, cirkulær økonomi og certificering – og modulet lægger op til drøftelse og afprøvning af, hvordan disse værktøjer kan indarbejdes og give værdi for forskellige aktører i den grønne sektor.

Har du aldrig arbejdet med bæredygtighed i din organisation eller virksomhed før, så er modulet et godt sted at starte for at få lagt et solidt fundament for arbejdet. Hvis din organisation eller virksomhed allerede ér i gang, kan du finde yderligere inspiration i både sektorrelevante oplæg og de fælles drøftelser på modulet.

Som diplomstuderende får du lejlighed til at koble bæredygtighedsværktøjerne til den grønne sektors virkemåde, og vi drøfter, hvordan de nuværende organisationer, samarbejdsformer og aktiviteter påvirkes af den nye bæredygtige dagsorden. Her udover sætter vi fokus på din egen rolle, handlemuligheder og faglige ambitioner. Gennem arbejdet med kursusopgaven får du mulighed for at komme hjem med et konkret oplæg til, hvordan din arbejdsplads kan arbejde med bæredygtighed og et bud på, hvordan dette arbejde kan implementeres.

Modulet giver ikke alle svarene, men sammen vi får udvidet perspektiverne, og med et større begrebsapparat får du et bedre grundlag for at argumentere for bæredygtige handlemuligheder og løsningsforslag i din grønne praksis.

 

Modulet kan følges enten som del af diplomuddannelsen ’Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed’ eller som kursist uden eksamen.

Som kursist uden eksamen deltager du i den halvdel af modulet, som handler om bæredygtighed. Du er fx ansat hos en rådgiver, i en forvaltning eller en virksomhed i den grønne sektor. Du får opgaver ind, hvor dine kunder, politikere og andre samarbejdspartnere efterspørger bæredygtige strategier og løsninger. Du savner en grundlæggende viden om, hvad bæredygtighed egentlig er – eller kan være – inden for den grønne sektor. Og du har lyst til at diskutere dette med andre, for at skærpe dine argumenter og ’finde dine egne ben at stå på’ i udviklingen. Som kursist uden eksamen deltager du i undervisningen og modtager et kursusbevis, men der er ingen eksamen, og din efteruddannelse er ikke akkrediteret (giver ikke ECTS)

Som diplomstuderende er modulet det første af to obligatoriske moduler på Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed. Som diplomstuderende er det dit ønske at opnå formel videreuddannelse inden for den grønne sektor enten for at udvikle dig fagligt eller for at bliver faglig leder. Du kommer måske med en uddannelse som jordbrugs- eller miljøteknolog, som grøn ingeniør, landskabsarkitekt eller lignende. Målet kan være at gennemføre en samlet diplomuddannelse inden for en periode på 3-6 år eller blot at tage enkelte moduler, som er kompetencegivende. Som diplomstuderende deltager du i undervisningen, arbejder med en selvvalgt problemstilling fra din hverdag i en projektopgave og går til eksamen. Modulet giver 10 ECTS til din efteruddannelse. 

Hvis du er faglært inden for den grønne sektor giver den statslige omstillingsfond i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse. Se her, hvem der kan søge. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed skal du starte med at kontakte studieleder Christine Nuppenau på cn@ign.ku.dk for at blive kompetenceafklaret, da du ikke opfylder de formelle optagelseskrav på diplomuddannelsen

 

 

 

  • For parkdiplomstuderende:
    Undervisningen er fordelt på 3 kursusgange, svarende til 275 studiearbejdstimer og et pensum på ca. 850 sider. I modulet indgår projektarbejde med vejledning og afsluttende projekteksamen. Modulet er på 10 ECTS.

  • For kursister uden eksamen:
    Undervisningen er fordelt på 2 kursusgange á 2 dage.

For kursister uden eksamen er undervisningen fordelt på 2 kursusgange á 2 dage.

 

 

Du kan i øjeblikket ikke tilmelde dig dette modul.

 

 

Som parkdiplomstuderende: 8 dage, inkl. fuld forplejning, ekskl. overnatning.
Pris 12.700 kr.

Som kursist uden eksamen4 dage, inkl. fuld forplejning, ekskl. overnatning.
Pris 11.685 kr.

Undervisningen er momsfri, men fakturaen vil udspecificere forplejningen med moms.

Overnatning på Skovskolen kan tilkøbes: kr. 350,- pr. nat ekskl. moms.
Der kan tilkøbes linnedpakke (sengetøj + håndklæde) for kr. 100,- pr. ophold.

Omstillingsfonden giver i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse.
Se her, hvem der kan søge