Om uddannelsen

Teknologisk diplomuddannelse i parkvirksomhed udbygger dine kvalifikationer i parkteknisk styring, kommunikation og samarbejde på det grønne område. Den er fleksibel og kan kombineres med et almindeligt fuldtidsjob.

Park


Uddannelsen har fokus på parkteknisk styring og samarbejde ved anlæg og drift af parker, idrætsanlæg, kirkegårde, trafikanlæg, naturområder osv. Anlæg dækker især etablering ved nyanlæg, og større tiltag ved forandring eller renovering. Drift omfatter de efterfølgende opgaver for at opretholde og videreudvikle standard ved nyanlæg.

Al undervisning foregår på Skovskolen i Nødebo, hvis ikke andet er angivet ved det enkelte modul. Du kan tage en hel parkdiplomuddannelse eller følge modulerne som enkeltkurser.

Tag udgangspunkt i din virksomheds hverdag

På uddannelsen løser du opgaver med udgangspunkt i konkrete problemer, som du og din virksomhed arbejder med i det daglige. Du kan bruge dine nye færdigheder fra dag 1 i dit job. 

 

Med en Parkdiplomuddannelse vil du være bedre i stand til at:

  • have et selvstændigt og professionelt anlægs- og driftsansvar
  • varetage ledelsesopgaver ved anlæg og drift af grønne områder
  • formidle informationer til medarbejdere, brugere og politikere.

Du vil være i stand til at planlægge, rådgive om og arbejde målrettet med:

  • anlæg, etablering og drift/pleje
  • kvalitets- og ressourcestyring
  • udlicitering og offentlig-privat samarbejde
  • benchmarking
  • konflikthåndtering
  • økonomistyring.