Oprettelse af GIS-databaser

På kurset lærer du at anvende programmer til installation og opsætning af SQL-databaser ved hjælp af både alment tilgængelige SQL-databaseteknikker og spatielle funktionstilføjelser til SQL. Du lærer at definere datatyper og datastrukturer for forskellige projekter med henblik på at opbygge en case samt at definere og opstille views.

Oprettelse af GIS-databaser

Kurset har fokus på programmerne PostgreSQL, PostGIS og QGIS og du får kendskab til installation, sikkerhed, tabeller, relationer, strukturer, datatyper, queries, SQL, geografiske funktioner, download af data, dataoverførsel, backup og restore.

 

 

 

Kurset giver 5 ECTS og samlæses med studerende fra Skovskolens uddannelser (Skov- og landskabsingeniør og Urban landskabsingeniør). Vi arbejder med ”flipped learning” dvs. egen forberedelse med læsning, se videoer og afprøvning af mindre opgaver inden undervisning. Undervisningen består af en kort forelæsning efterfulgt af en case, som der arbejdes med i grupper. Case-arbejdet kræver, at man forbereder sig til undervisningen.

I alt er timenormen for kurset 60 timer, hvoraf 20 timer er forberedelse mens resten er forelæsninger og øvelser. Det forudsættes desuden, at du bruger tid på selvstudie og forberedelse inden undervisningen.

Som parkdiplomstuderende afsluttes kurset ved at du afleverer en skriftlig opgave på 8-10 sider, hvori der arbejdes med databaser fra - eller til - egen praksis og reflekteres over kursets anvendelighed i relation hertil. Eksamensformen er bedømmelse af den skriftlige opgave.

 

 

Det er en forudsætning for at følge kurset, at du har nogle års erfaring med at bruge QGIS. Der skal redegøres for dette ved ansøgning til kurset. 

På kurset medbringes egen computer, hvor der skal installeres programmer inden første undervisning. Det anbefales, at computeren er en Windowscomputer.

 

 

Du kan i øjeblikket ikke tilmelde dig dette modul.

 

 

Som parkdiplomstuderende: 
Onlinekursus kr. 7.010
Kurset er momsfrit.

Som kursist uden eksamen: 
Onlinekursus kr. 10.670

Omstillingsfonden giver i øjeblikket op til 10.000 kroner i støtte til dig, der vil tage en diplomuddannelse.
Se her, hvem der kan søge