Tilskud til efteruddannelse

Nu kan du få 10.000 kr. i tilskud til din efteruddannelse - se her hvordan du søger. 


Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgik i 2018 en trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Som en del af denne aftale blev der oprettet en omstillingsfond, som giver medarbejdere mulighed for at få økonomisk tilskud til deltagelse i akademi- og diplomuddannelser. Ordningen gælder til og med 2022. 
Du kan læse mere om tilskudsordningen her.

For dig, der interesserer dig for planlægning og drift af grønne områder betyder det, at du kan få 10.000 kr. pr. år i tilskud til modulerne på uddannelsen til parkdiplom.

Tjek, om du kan søge

Du kan søge, hvis du opfylder samtlige af disse kriterier:

  • Er ufaglært eller faglært (du skal have en relevant EUD-uddannelse samt 2 års erhvervsarbejde, eller du skal som ufaglært kan dokumentere viden på samme niveau)
  • i job (som ansat)
  • ikke har fået tilskud andre steder
  • er klar til at underskrive en tro og love-erklæring på, at du opfylder kriterierne.

En relevant EUD-uddannelse kan fx være anlægsgartner, gartner, greenkeeper eller skov- og naturtekniker.

Sådan gør du

Tilmeld dig her. Husk at vedlægge dokumentation for din uddannelse og skriv i bemærkningsfeltet, at du søger med tilskud via omstillingsfonden.