Sådan laver I et lærepladstilsagn

Elev og praktikvært i samtale

Alle elever skal have oplæring på Skov- og naturteknikeruddannelsen. Skovskolen hjælper gerne med at få et lærepladstilsagn på plads mellem dig og eleven.

Kontakt Skovskolen og få lærepladstilsagnet nemt i hus

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Mobil: 20 27 20 61 

Læs mere om de to forskellige lærepladstilsagn, I kan lave: 

 

Når du som oplæringsvært indgår en Ny mesterlære-aftale med en elev, får du ansvaret for at oplære lærlingen i en del af de mål, eleven skal nå på grundforløbet. Hvad eleven præcis skal oplæres i aftaler du med den skole, hvor eleven tager sit grundforløb.

Hvor lang tid varer en Ny mesterlære-aftale?
En Ny mesterlære-aftale kan vare op til 1 år. Efter det skal eleven til en prøve, der svarer til en grundforløbsprøve. Efter det strækker aftalen sig ind i hovedforløbet, eller gælder for hele hovedforløbet. På hovedforløbet skal aftalen indeholde mindst en oplæringsperiode og et skoleophold.

Længden af en Ny mesterlære-aftale varierer alt efter:

  • Hvor lang tid eleven skal bruge på at opfylde målene for grundforløbet
  • Hvordan aftalen passer tidsmæssigt med den skolekalender, der er på hovedforløbet.

Lærepladstilsagnet gælder som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder af oplæringsperioden er prøvetid.

Ny mesterlæreaftale
Skovskolen har lavet en model for et Ny mesterlære-forløb inklusiv overgangen til hovedforløbet.
Se Skovskolens model for en Ny mesterlære-forløb

Hvis du har spørgsmål til indholdet i Skovskolens Ny mesterlære-pakke på grundforløb 2, kan du kontakte koordinator Brian Dalskov på bk@ign.ku.dk eller telefon 35 32 15 32.

 

 

Her får du en fuld aftale eller en kort aftale med eleven, der starter med at eleven gennemfører et 20 ugers grundforløb 2. Elever med studentereksamen får merit for skoleuger på Skov- og naturteknikeruddannelsen. De skal derfor kun have 10 ugers undervisning på grundforløb 2 og 28 uger på hovedforløbet.

Hvor lang tid varer aftalen?

  • Vælger I en fuld aftale, varer den hovedforløbets varighed + grundforløb 2 på 20 uger.
  • Vælger I en kort aftale, varierer varigheden. Minimumsperioden vil være på ca. 10 måneder. I det indgår 20 ugers grundforløb og første skoleophold på hovedforløbet.

Lærepladstilsagnet gælder som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder af oplæringsperioden er prøvetid.

 

Find blanketten til lærepladstilsagn

Når du ved hvilken slags aftale, du vil have med eleven, skal I udfylde et lærepladstilsagn.
Find og udfyld blanket til lærepladstilsagn

Har I lærepladstilsagn på plads?

Så snart I har en lærepladstilsagn klar, registrerer vi det på Skovskolen, og eleven kan komme i gang med sin uddannelse. Send originalen af et lærepladstilsagnet til:

Skovskolen
Att: Dorthe Jeppesen
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg