Undervisning og opbygning


Skov- og naturteknikeruddannelsen er en praktisk uddannelse i skov og miljø. Du veksler mellem skole og oplæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På dit hovedforløb veksler du mellem skoledele og oplæringsdele, og hovedforløbet varer typisk omkring 3 år og 2 måneder. Du er på skole i 32 uger og resten af tiden i oplæring

Hovedforløb i grunduddanelsen skov- og naturtekniker

Første skoledel

15 uger

Oplæring

Anden skoledel

15 uger

Oplæring

Afsluttende skoledel

2 uger


Se i vores Skolekalender hvornår skoledelene ligger

I hovedforløbet lærer du bl.a.:

 • At håndtere en motorsav – du tager et internationalt motorsavscertifikat
 • Skovning af småt, mellemstort og stort træ
 • At samarbejde i hold med kolleger
 • At anvende og vedligeholde udkørselsmaskiner og skovningsmaskiner
 • Skovbrugsmatematik og skovbrugsengelsk
 • Arbejdsmiljø så du kan arbejde sikkert
 • At formidle dit eget arbejde 
 • Innovation og iværksætteri, hvor du laver din egen forretningsplan.

Derudover får du undervisning i det speciale, som du har valgt. Specialerne er lige nu under udarbejdelse, men hold øje her på siden, hvor vi snarest vil lægge informationer op om de nye fag.

Uddannelsesbevis

Når du afslutter din uddannelse, udsteder Skovskolen et uddannelsesbevis til dig og du får en endelig erklæring om oplæring fra din oplæringsvirksomhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluttende opgave

For at afslutte din uddannelse som skov- og naturtekniker, skal du løse en praktisk opgave i din oplæringsvirksomhed. Sammen med din oplæringsvirksomhed finder og udvælger du en praktisk opgave inden for virksomhedens arbejdsområde. Det skal være en opgave, der afspejler dit speciale eller dine spidskompetencer.

Du skal løse din praktiske opgave på cirka fire arbejdsdage i din oplæringsvirksomhed. Opgaven skal godkendes af Skovskolen, inden du går i gang. Bagefter beskriver og dokumenterer du din praktiske opgave og de faglige overvejelser, du har gjort dig, i en projektdokumentation på 7-20 sider. Til sidst fremlægger du det hele til din afsluttende eksamen.
Se mere om eksamen på EUD

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om din afsluttende opgave, er du velkommen til at kontakte:

Matias Skov Jonesen
Mail: msj@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 15 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En stor del af uddannelsen til skov- og naturtekniker foregår i oplæring. Her løser du faglige arbejdsopgaver i din oplæringsvirksomhed og lærer at begå dig i faget og blandt kollegaer. De fleste vælger at have en oplæringsdel, inden de starter på første skoledel på hovedforløbet.

Det er din opgave at finde en læreplads og få et lærepladstilsagn. Skovskolen hjælper dig gerne med vejledning og input, når du skal søge læreplads. 

Det er en god idé, at du sætter dig ind i vores skolekalender, typer af lærepladsaftaler samt regler og rammer for lærepladstilsagn, inden du tager kontakt til en mulig oplæringsvirksomhed. 

Oplæring i en virksomhed

De fleste lærepladser finder du hos:

 • Offentlige og private skovdistrikter
 • Skoventreprenører
 • Kommuner
 • Træplejere/Arborister
 • Anlægsgartnere
 • m.fl.

Ny mesterlære

Du kan tage Grundforløb 2 som "ny mesterlære-elev". Det betyder, at du bliver oplært i nogle af de praktiske fag på grundforløbet ude i din oplæringsvirksomhed. Din skoledel bliver derfor kortere. Læs mere om ny mesterlære her.  

Oplæring i udlandet

Én eller flere af dine oplæringsdele kan du tage i en virksomhed i udlandet. Et oplæringsophold i udlandet er med til at give dig spændende udfordringer både på det personlige og faglige plan. Du kan tidligst komme i oplæring i udlandet, når du har afsluttet grundforløbet.
Du kan læse mere om oplæring i udlandet på borger.dk

Skoleoplæring

Hvis du har gennemført grundforløbet på kvoteplads og stadig ikke har fået en læreplads, kan du starte i skoleoplæring. Det samme kan du, hvis du uforskyldt mister din læreplads. Skovskolen udbyder skoleoplæring fra både Nødebo i Nordsjælland og Auning på Djursland. Som skoleoplæringselev får du ydelse i stedet for løn. Satserne reguleres årligt.
Læs mere om skoleoplæringscentret her

Skoleoplæringsydelse 2020

 • Elever under 18 år: 753 kr. pr. uge
 • Hjemmeboende elever på 18 år eller derover: 1801 kr. pr. uge
 • Udeboende elever på 18 år eller derover: 1801 kr. pr. uge

Oplæringsdele og erklæring om oplæring

Oplæringen ligger i perioderne mellem dine skoledele. Når du afslutter en oplæringsdel,  modtager du en erklæring om oplæring fra din oplæringsansvarlige, som I skal udfylde sammen. Erklæringen om oplæring skal sendes til skolen eller medbringes, når du møder på skoledelen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På uddannelsen til Skov- og naturtekniker får du lavet en personlig plan for din uddannelse

Når du bliver optaget på Skov- og naturteknikeruddannelsen, sammensætter Skovskolen en personlig uddannelsesplan for dig ud fra en vurdering af dine kompetencer.

Kompetencevurderingen laver vi på baggrund af:

 • De kompetencer, du har med dig - for eksempel hvis du har gennemført studentereksamen eller erhvervsuddannelse
 • Relevant erhvervserfaring.

Din personlige uddannelsesplan

På din personlige uddannelsesplan kan du se, hvor lang tid din uddannelse kommer til at vare, og hvor dine skoledele kommer til at ligge på hovedforløbet.

Planen bliver lavet af Skovskolen, når du får dit lærepladstilsagn fra din oplæringsvirksomhed. Oplæringsvirksomheden bliver inddraget i planlægningen af dine skoledele.

Hvis du får et lærepladstilsagn og får det registreret på en anden skole end Skovskolen, skal du fremsende en kopi til os, før vi kan lave din personlige uddannelsesplan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor foregår undervisningen?

Som elev på Skov- og naturtekniker-uddannelsen bliver du undervist både på Sjælland i Nødebo nord for Hillerød og i Jylland på Eldrupgård på Djursland. Begge steder danner skoven og naturen det helt rigtige grønne studiemiljø. Du har mulighed for at bo på skolehjem.

Læs mere om Skovskolens boliger og studiemiljø 

En gruppe elever på et af Skovskolens grønne fællesarealer.