Arborist

Arborist på arbejde i træ

Skov- og naturteknikere med speciale som Arborist er oplagte at vælge som lærlinge i private og statslige skove, naturområder og parker. Arborist-elever lærer bl.a. at udføre træpleje, beskæring af træer samt fældning af vanskelige træer. De har viden om træarternes biologi og anatomi og deres sundheds- og sygdomstilstande.

Hvilke opgaver kan arborist-lærlinge løse?

 • Arbejde fra lift og at udføre erhvervsmæssig træklatring
 • Etablere enkelttræer i byer og haver
 • Rådgive kunder om pleje og plantevalg.

Eleverne har motorsavs-certifikat

Alle Skovskolens Skov- og naturtekniker-elever har motorsavscertifikat og bliver certificeret af ABA international (Awarding Body Association)
Læs mere om ABA’s certificering

Hvad er oplæringsmålene for arborist-lærlinge?

Der er en række mål for oplæringen. Som oplæringsvært skal du især fokusere på de af målene, der er obligatoriske. De obligatoriske oplæringsmål for arborist-lærlinge er, at lærlingen kan: 

 • udføre træfældning
 • foretage relevant afspærring, indtrækning af træer og nedtagning af vanskelige træer
 • udføre arbejdsopgaver som arborist ved brug af erhvervsmæssig træklatring
 • deltage i redning af tilskadekommen klatrer i obligatoriske redningsøvelser
 • planlægge og udføre træpleje
 • anvende forskellige beskæringsteknikker og -redskaber
 • betjene og vedligeholde motorsav til skovning af træ
 • anvende og vedligeholde maskiner til træpleje, herunder flishugger og stødfræser
 • gå i dialog med kunder og andre interessenter om formål med eget arbejde og arbejdsområder som arborist
 • indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer på arbejdspladsen.
 • udvise fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til eget praktisk arbejde
 • forstå arbejdsprocesser og forskellige synspunkter i relation til det praktiske arbejde.
 • udføre alle praktiske arbejdsopgaver på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Efter hvert skoleophold skal du som oplæringsvært sammen med lærlingen udfylde en erklæring om hvilke oplæringsmål, I har opfyldt.
Find erklæring om oplæring og guide til hvordan du gør her