Spørgsmål og svar

Her finder du spørgsmål og svar om Skov- og naturteknikeruddannelsen.
Du er også altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål

 

Du skal have interesse for at arbejde med naturen i skoven og det åbne land og kunne lide at arbejde udendørs hele året. Du skal være praktisk anlagt, kunne arbejde selvstændigt og tage et ansvar. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have førerbevis til minimum traktor.

Du får SU på Grundforløb 1, hvis du er over 18 år, og løn under resten af uddannelsen, også når du er på skole. Du får skoleoplæringsydelse, hvis du i en periode er i skoleoplæring. Når du er på skoleophold, får du dækket transportudgifter svarende til billigste offentlige transport til og fra Skovskolen.

 

 

Du bliver snarere skov- og naturarbejder. Uddannelsen er for dig, der vil bruge motorsav og fælde store træer og samtidig have en bred viden og praktisk kunnen om arbejdet i skoven og det åbne land, for eksempel:

  • Fra plantning af bevoksninger af små nye træer til opskæring af det skovede træ på savværket mange år senere.
  • Fra pleje af værdifulde naturområder som enge, overdrev, vandhuller, vandløb og skov til pleje af grønne områder i byernes grønne områder og parker.
  • Arbejde med vækst og pasning af juletræer og pyntegrønt.

 

 

Skov- og naturtekniker er en vekseluddannelse, hvor størstedelen af uddannelsen foregår som oplæring hos en oplæringsvirksomhed.

På skoledelene gør vi meget ud af at gennemføre undervisningen praktisk med tilhørende teori og ikke omvendt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er nemmest at finde en læreplads, hvis du er fleksibel og frisk på evt. at flytte hen til din læreplads. Er du mobil inden for hele skov- og landskabsområdet i Danmark og det nære udland, fx Sydsverige, har du gode muligheder for at få en læreplads.

Under oplæringen kan du normalt klare dig uden egen bil, men på flere skovdistrikter er det en fordel med egen bil.
Se mere om oplæring på uddannelsen

 

 

 

 

Ja. En del af vores elever har mindst ét oplæringsophold i udlandet, fortrinsvis i Sverige, Tyskland, Skotland, England og Irland, men også i Finland Norge og Island. Du kan først komme på oplæring i udlandet efter du har bestået grundforløbet.
Se mere om oplæring på uddannelsen

 

 

Ja! Der er i øjeblikket ca. 10 % piger på uddannelsen.

 

 

Ja, det gør den, for der er fysisk arbejde. Tidligere var det fysisk hårdt at arbejde i skoven. I dag kræver det kun et almindeligt sundt helbred at arbejde som skov- og naturtekniker. Men du kan ikke have skader eller lidelser, der hindrer dig i fuld fysisk udfoldelse.

 

 

 

 

 

 

 

Det faglige udvalg for uddannelsen vurderer, at der også fremtidigt vil være behov for faglært arbejdskraft. Udviklingen i virksomhedstyper og nyuddannedes beskæftigelse viser, at flere må starte op som selvstændige entreprenører.
Ca. 1/3 er inden for det skov, natur- og træpleje
Ca. 1/3 er inden for de tilstødende grønne områder
Ca. 1/3 laver alt muligt: Skovbørnehaver, undervisere, studerende 
Læs mere om jobmulighederne

 

 

Ja! Du kan som skov- og naturtekniker videreuddanne dig som skov- og landskabsingeniør (på Skovskolen i Nødebo eller Skovskolen Eldrupgård) og videre til skovbrugskandidat (København).

Hvis du mangler fag for at søge ind, så har du mulighed for at blive klar ved at tage adgangskursus på Skovskolen i Nødebo.

Uddannelsen skov- og naturtekniker kvalificerer dig også til at blive optaget på jordbrugsteknologuddannelsen.