Biotop- og vildtplejer

Skov- og naturteknikere med speciale som biotop- og vildtplejer er oplagte at vælge som lærlinge på godser og ejendomme med vildtbestand eller for dig, der er vildtforvalter og herregårdsjæger.

Biotop- og vildtplejer-elever har viden om hvordan man:

 • Forbedrer vildtets levevilkår gennem naturpleje, så vildtet og dyrelivet som helhed trives 
 • Opdrætter og udsætter fjervildt som for eksempel fasaner og agerhøns
 • Anlægger og passer vådområder og beplantninger, hvor vildtet færdes
 • Plejer og regulerer vildtbestande for eksempel ved at udsætte vildt, fodre eller afskyde

Hvilke opgaver kan en biotop- og vildtplejerlærling løse?

 • Praktiske arbejdsopgaver med naturpleje og vildtforvaltning
 • Opgaver med planlægning og forvaltning af vildt og jagt.

Eleverne har motorsavs-certifikat

Alle Skovskolens Skov- og naturtekniker-elever har motorsavscertifikat og kan derfor bruge motorsav i de praktiske opgaver som biotop- og vildtplejer. Eleverne bliver certificeret af ABA international (Awarding Body Association)
Læs mere om ABA’s certificering

Hvad er oplæringsmålene for biotop- og vildtplejer-lærlinge?

Der er en række mål for oplæringen. Som oplæringsvært skal du især fokusere på de af målene, der er obligatoriske. De obligatoriske oplæringsmål for biotop- og vildtplejer-lærlinge er, at lærlingen kan: 

 • deltage i pleje af terræn og biotoper for almindeligt forekommende vildttyper
 • planlægge og etablere udvalgte biotoper
 • pleje udvalgte biotoper, bevoksningstyper eller lysåbne arealer for almindeligt forekommende vildttyper.
 • vælge hensigtsmæssigt foder og foderteknik til fodring af vildt
 • deltage i arbejdsopgaver med regulering af vildtbestande
 • behandle nedlagt vildt
 • betjene og anvende maskiner og udstyr til biotop- og vildtpleje
 • foretage mindre reparationsopgaver på maskiner og udstyr
 • anvende almindeligt håndværktøj og værkstedsudstyr til mindre vedligeholdelsesopgaver eller konstruktioner
 • gå i dialog med publikum og andre interessenter om formål med eget arbejde og arbejdsområder ved biotop- og vildtpleje
 • indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer på arbejdspladsen
 • udvise fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til eget praktisk arbejde
 • forstå arbejdsprocesser og forskellige synspunkter i relation til det praktiske arbejde
 • udføre alle praktiske arbejdsopgaver på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Efter hvert skoleophold skal du som oplæringsvært sammen med lærlingen udfylde en erklæring om hvilke oplæringsmål, I har opfyldt. 
Find erklæringen og guide til hvordan du gør her