Skov- og naturplejer

Skov- og naturplejer med motorsavSkov- og naturteknikere med speciale som skov- og naturplejer er oplagte som lærlinge i offentlige eller private skove og skovdistrikter eller hos skoventreprenører.

Hvad har eleverne med sig af faglig viden?

Skov- og naturplejerelever lærer at udføre arbejde inden for traditionelt skovbrug: Produktionsskovbrug, pleje af forskellige naturtyper og naturgenopretning.

Eleverne har beskæftiget sig med bl.a. produktion af gavntræ, træ til biomasse samt produktion af juletræer og pyntegrønt. 

Hvilke opgaver kan en skov- og naturplejer-lærling løse?

En elev med speciale som skov- og naturplejer kan løse en række forskellige opgaver i skov og natur som for eksempel:

 • kulturetablering
 • plantning
 • vedligeholdelse af kulturer og bevoksninger
 • hegnssætning
 • pleje af skovveje
 • vandløbspleje både i skov og åbent landskab
 • fældning og høst af træer.  

Eleverne har motorsavs-certifikat

Alle Skovskolens Skov- og naturtekniker-elever har motorsavscertifikat, og kan derfor bruge motorsav i de praktiske opgaver som skov- og naturplejer. Eleverne bliver certificeret af ABA international (Awarding Body Association)
Læs mere om ABA’s certificering

Hvad er oplæringsmålene for Skov- og naturplejer-lærlinge?

Der er en række mål for oplæringen. Som oplæringsvært skal du især fokusere på de af målene, der er obligatoriske. De obligatoriske oplæringsmål for Skov- og naturplejer-lærlingene er, at lærlingen kan: 

 • deltage i arbejdsopgaver med etablering og drift af skov
 • udføre fældning, afkortning og opmåling af træ
 • etablere nye beplantninger
 • identificere sygdomme og skadedyr
 • udføre bekæmpelse af uønsket plantevækst og arbejdsopgaver med pleje og vedligehold af forskellige biotop- og naturtyper
 • betjene og vedligeholde motorsav til skovning af træ 
 • betjene og anvende maskiner og udstyr til skov- og naturpleje
 • vedligeholde anvendte maskiner og redskaber
 • foretage mindre reparationsopgaver på maskiner og udstyr
 • gå i dialog med publikum og andre interessenter om formål med eget arbejde og arbejdsområder ved skov- og naturpleje
 • indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer på arbejdspladsen
 • udvise fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til eget praktisk arbejde
 • forstå arbejdsprocesser og forskellige synspunkter i relation til det praktiske arbejde
 • udføre alle praktiske arbejdsopgaver på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Efter hvert skoleophold skal du som oplæringsvært sammen med lærlingen udfylde en erklæring om hvilke oplæringsmål, I har opfyldt. 
Find erklæringen og guide til hvordan du gør