For oplæringsværter

Her finder du informationer om muligheden for at få en lærling fra skov- og naturteknikeruddannelsen

Lærling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler og rammer når du har en lærling

Her finder I information, der helt lavpraktisk skal få oplæringen til at køre. Hvordan er det fx med løn, skoledele og afsluttende opgave? Få alle svarene her.

 

 

Som oplæringsvirksomhed er du ansvarlig for, at lærlingen opnår de praktiske kompetencer i uddannelsen. De er udformet som oplæringsmål for hvert speciale:

Erklæring om oplæring efter hver oplæringsdel

Erklæringen om oplæring er et opfølgningsværktøj på oplæringsmålene, som du og lærlingen skal udfylde og aflevere op imod hvert skoleophold. Her tager I sammen stilling til, hvor langt I er med oplæringen i de enkelte mål. Erklæringen skal afleveres til Skovskolen (Michael Lund), når lærlingen møder på en skoledel.
Se og udfyld erklæring om oplæring

Efter det følger vi på Skovskolen op på, hvor langt I er med oplæringsmålene, og kontakter jer, hvis vi kan se, at oplæringsmålene ikke opfyldes i tilstrækkelig grad. Hvis I har brug for yderligere vejledning i oplæringsmål og eller udfyldelse af erklæringen, er i velkomne til at kontakte Michael Lund på milu@ign.ku.dk

Afsluttende opgave og erklæring om oplæring

Som afslutning på uddannelsen skal eleven udføre et praktisk projekt hos jer i virksomheden og aflevere en skriftlig eksamensopgave, som Skovskolen stiller. Som oplæringsvirksomhed skal du udfylde en afsluttende erklæring om oplæring. Se mere nederst på siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At være lærling er et arbejde. Det betyder, at du som oplæringsvirksomhed kan forvente, at lærlingen bidrager i det daglige arbejde og tager medansvar for at få det bedste ud af at være lærling hos jer.

Du kan forvente, at lærlingen:

  • Møder til tiden og overholder sine aftaler med jer
  • Er engageret i arbejdspladsen og opgaverne.

 

 

 

At have en lærling koster løn i perioden lærlingen er ansat. Hvis du har en ordinær aftale, svarer det til cirka 3 år og 8 måneder inklusiv grundforløb 2. Når lærlingen er på skole, får du refusion til løn og transportgodtgørelse.
Det kan du læse mere om her på Virk.dk.

Lønnen er bestemt i Skovbrugsoverenskomsten. Her finder du også information om feriepenge, forsikring mv.
Se Skovbrugsoverenskomsten

Transportgodtgørelse
Under skoleophold skal din lærling have transportgodtgørelse, svarende til billigste offentlige transport, hvis rejsen mellem lærlingens hjem og skolen/skolehjemmet, er på mere end 20 km pr. rejsedag. Denne godtgørelse skal du som oplæringsvirksomhed udbetale til lærlingen. Når skoleopholdet er afsluttet, får du delvist refunderet transportudgiften fra AUB, svarende til 80 % af den billigste offentlige transport.

Udstyr til lærlingens arbejde
Som oplæringsvirksomhed skal du betale det udstyr og sikkerhedsudstyr, lærlingen skal arbejde med.

 

 

 

 

Lærlingene skal på tre skoledele i løbet af uddannelsen til Skov- og naturtekniker. Tidspunkterne afhænger af den enkelte elevs starttidspunkt. 
Se nærmere i skolekalenderen

Som oplæringsvirksomhed har du indflydelse på din elevs skoledele, hvis der er særlige forhold som fx sæsonen, der spiller ind. Hvornår skoledelene ligger afhænger også af: 

  • Hvornår lærlingen er startet på hovedforløbet
  • Hvor langt et uddannelsesforløb det er
  • Hvilket speciale eleven vælger.

Hvor bor lærlingen i skoledelene?
Eleven har mulighed for at bo på skolehjem under skoleophold. 

Hør mere om skoledelene
Har du spørgsmål om skoledelene for din lærling? Så kontakt Skovskolens virksomhedskonsulent:

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Mobil: 20 27 20 61

Se hvilke fag lærlingene skal igennem på skoledelene her 

 

 

 

Der er hjælp at hente med papirarbejdet, når I gerne vil have en lærling. Skovskolen tilbyder for eksempel at udarbejde et lærepladstilsagn for lærlingen, som du som oplæringsvirksomhed blot skal underskrive og sende retur.

Spørg Skovskolens virksomhedskonsulent
Skovskolens virksomhedskonsulent er klar til at hjælpe dig godt på vej med at få en lærling:

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Mobil: 20 27 20 61

Følg med på Lærepladsen.dk
Som oplæringsvært kan du få adgang til Lærepladsen.dk. Her kan du se skema og fravær og for din lærling.

Hvis du har spørgsmål om Lærepladsen.dk, så kontakt:

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01
   

 

 

Som afslutning på uddannelsen skal eleven udføre et praktisk projekt hos jer i virksomheden og aflevere en skriftlig eksamensopgave, som Skovskolen stiller.

Eksamensopgaven kan tage udgangspunkt i det praktiske projekt i praktikken. Som praktikvært vælger du selv det praktiske projekt i samarbejde med eleven. Projektet skal godkendes af en vejleder på Skovskolen, og eleven får vejledning løbende undervejs. Til slut går eleven til mundtlig eksamen, og bliver bedømt på sin fremlæggelse og den skriftlige eksamensopgave. 
Se mere om den afsluttende opgave

Husk den endelige praktikerklæring

Når eleven har afsluttet hele sin elevtid, skal du som praktikvært udstede den endelige praktikerklæring:
Udfyld den endelige praktikerklæring her

 

 

 

 

Leder du efter en praktikant fra en af Skovskolens tre professionsbacheloruddannelser? Se mere her