EUV 1

Erhvervsuddannelse uden praktik for voksne over 25 år

Ufaglærte, voksne medarbejdere over 25 år kan tage en erhvervsuddannelse uden praktik. Ordningen kaldes EUV 1 (ErhvervsUddannelse for Voksne). Se regler og betingelser her:

 

Hvis medarbejderen er over 25 år og opfylder kriterierne for mindst 2 års relevant erhvervserfaring, bliver vedkommende optaget direkte på hovedforløbet. Der er derfor intet krav om karakteren 02 i matematik og dansk, som man ellers normalt skal have opnået for at begynde på en erhvervsuddannelse.Den eneste undtagelse gælder certifikater fra grundforløbet: førstehjælp, brandbekæmpelse og kørekort til minimum traktor. Hvis medarbejderen ikke har disse certifikater, skal de i hus, før vedkommende kan starte på uddannelsen.

 

 

Det er Skovskolen, der i en realkompetencevurdering vurderer, om medarbejderen har opnået den relevante erhvervserfaring. Ansøgeren skal fremsende relevant dokumentation, herunder udtalelser fra arbejdsgivere og beskrivelser af tidligere beskæftigelse. I vurderingen af, om erhvervserfaringen er relevant, bruger Skovskolen uddannelsens praktikmål som udgangspunkt.

 

 

Sammen med jer og den medarbejder, der skal begynde på uddannelsen, udarbejder Skovskolen en uddannelsesplan, som kan indeholde pauser i skoleundervisningen. Eleven skal ikke i oplæring i de perioder, der kan være mellem skoleperioderne, men er i sit almindelige ansættelsesforhold. Eleven skal på tre skoleophold - i alt 32 ugers undervisning.

 

 

Hvis den voksne har en uddannelsesaftale med jer, udbetaler I løn under uddannelsen i henhold til de gældende regler på området. I vil samtidig kunne få lønrefusion fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag under skoledelen.

Hvis I udbetaler voksenelevløn til eleven, vil I kunne opnå lønrefusion på en særlig sats for voksne elever. I skal søge m lønrefusion for EUV1-elever på samme måde, som I søger om lønrefusion for andre elever.

For EUV1-elever kan I som arbejdsgiver tidligst opnå ret til lønrefusion fra det tidspunkt, hvor I forinden har haft eleven ansat på fuld tid i sammenhængende tre måneder eller ved deltidsbeskæftigelse i en sammenhængende periode, der svarer til tre måneders fuldtidsbeskæftigelse. Hvis EUV1-eleven ikke er i job, vil eleven være berettiget til SU under skoleperioderne, hvis de almindelige støttebetingelser er opfyldt. Se mere på www.su.dk