Parkfaglige kurser

Styrk din urbane landskabsfaglighed med nyeste viden om bytræer, klimatilpasning i byerne, ledelse og bæredygtig parkdrift