Vildtforvalter

 

 

Vil du arbejde med at forvalte vildt, udvikle levesteder til vildt og varetage jagt- og naturinteresser?

På vildtforvalteruddannelsen får du de kvalifikationer, der er nødvendige for at forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau.

Næste studiestart er 1. februar 2023, ansøgningsfrist er 1. oktober 2022.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage stillinger, både som praktiker, med direkte forvaltning af vildt og dets levesteder, eller administrative- og konsulentstillinger, som indirekte berører forvaltningen af vildt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsen udbydes kun hvert andet år, og der optages maksimalt 20 studerende pr. studieår.

Uddannelsen varer 9½ måned (eksklusiv ferie og helligdage) med start onsdag 1. februar 2023 til og med fredag den 15. december 2023.

Ferie og undervisningsfri
Der er ferie i ugerne: 13 (påske) samt 27-28 og 30-31 (sommer). I uge 29 er der planlagt studietur.
Der er undervisningsfri på disse datoer: 10. april (2. påskedag), 5. maj (Store bededag), 18. + 19. maj (Kristi himmelfart) og 29. maj (2. pinsedag).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at komme i betragtning til vildtforvalteruddannelsen skal du udfylde ansøgningsskemaet online – husk at uploade dine relevante bilag.

Optagelseskravene for uddannelsen er:

  • Herregårdsjægeruddannelsen
  • Anden relevant uddannelse (igangværende eller afsluttet) inden for jagtvæsen, jordbrug, skovbrug eller biologi.

Du skal desuden have gyldigt jagttegn, med tilladelse til jagt med haglgevær og riffel samt bestået riffelprøve. Du skal medbringe dine egne våben på uddannelsen, og disse våben skal være haglbøsse (haglgevær) og jagtriffel.

Som ansøger med anden relevant uddannelse end herregårdsjægeruddannelsen, skal du til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale. Optagelsesprøven er en kombination af teori og praktik og har til formål at afdække dit kendskab til jagt, vildt og natur.

Næste studiestart er 1. februar 2023, ansøgningsfrist er 1. oktober 2022.