Vildtforvalter

 

 

Vil du arbejde med at forvalte vildt, udvikle levesteder til vildt og varetage jagt- og naturinteresser?

På vildtforvalteruddannelsen får du de kvalifikationer, der er nødvendige for at forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau.

De næste ledige studiepladser tilbydes i 2023, og vi åbner for ansøgninger i 2022.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage stillinger, både som praktiker, med direkte forvaltning af vildt og dets levesteder, eller administrative- og konsulentstillinger, som indirekte berører forvaltningen af vildt.