Vildtforvalter

 

 

Vil du arbejde med at forvalte vildt, udvikle levesteder til vildt og varetage jagt- og naturinteresser?

På vildtforvalteruddannelsen får du de kvalifikationer, der er nødvendige for at forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau.

 Studiestart 1. februar 2025

 

En vildtforvalter arbejder med at forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau.

Som færdiguddannet vil du kunne varetage stillinger, både som praktiker, med direkte forvaltning af vildt og dets levesteder, eller administrative- og konsulentstillinger, som indirekte berører forvaltningen af vildt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildtforvalteruddannelsen holder til på Skovskolen Djurslandi Auning. Skovskolen er en del af Københavns Universitet.

Skovskolen Djursland
Eldrupvej 2
8963 Auning

Skovskolen Djursland ligger i de store Løvenholmskove under en times kørsel fra Aarhus. Her holder uddannelserne til skov- og naturtekniker og skov- og landskabsingeniør samt forskellige AMU-kurser også til.

Luftfoto af Skovskolen Eldrupgård

Skovskolen Djursland har gode rammer for undervisning både ude og inde med moderne undervisningsfaciliteter, små og store klasselokaler og værksteder.

Naturen har vi lige uden for døren, og det gør det nemt at omsætte teori til praksis og bruge naturen som endnu et klasseværelse.

På Skovskolen Djurslands kollegium bor vildtforvalterstuderende sammen med elever fra skov- og naturteknikeruddannelsen og studerende fra skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Som studerende på Skovskolen Djursland har du gode rammer om din udendørs fritid – fra MTB og jagt til vandring og shelterture.

Tit smelter studieliv og fritid sammen, og som studerende vil du opleve at møde andre, der også interesserer sig for eksempelvis jagt, lystfiskeri, friluftsliv, kano, kajak eller idrætsaktiviteter.

Hygge ved bålpladsen på Skovskolen Eldrupgård

Der er et hyggeligt og uformelt miljø, med plads til spontane aktiviteter i eftermiddags- og aftentimerne.

Kortspil i dagligstuen på Skovskolen Eldrupgård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsen udbydes kun hvert andet år, og der optages maksimalt 20 studerende pr. studieår.

Uddannelsen varer 9½ måned (eksklusiv ferie og helligdage).

Ferie og undervisningsfri
Der er ferie i ugerne: 13 (påske) samt 27-28 og 30-31 (sommer). I uge 29 er der planlagt studietur.
Der er undervisningsfri på disse datoer: 10. april (2. påskedag), 5. maj (Store bededag), 18. + 19. maj (Kristi himmelfart) og 29. maj (2. pinsedag).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildtforvalteruddannelsen er SU-berettiget.

Der er en månedlig egenbetaling på 6.000 kr., som inkluderer udgifter til bolig og til ekskursioner. Hvis du ikke ønsker bolig, skal du kun betale 3.000 kr. pr. måned i egenbetaling.

Egenbetalingen opkræves hver måned med start første februar. Juli måned er betalingsfri, og evt. studiebolig skal fraflyttes i sommerperioden. I december måned opkræves kun halv egenbetaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge ind på uddannelsen på to måder - kvote 1 eller 2:

  • Kvote 2: Erfaring og/eller uddannelse inden for jagtvæsen, landbrug, skovbrug eller biologi. Du kan kan søge, uanset om du er i gang med din uddannelse eller allerede har afsluttet den
  • Kvote 1: Herregårdsjægeruddannelsen

Hvis du søger i kvote 2, skal du til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale. Optagelsesprøven er en kombination af teori og praktik og har til formål at afdække dit kendskab til jagt, vildt og natur.

Studiestart: 1. februar 2025
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2024

Du skal desuden have gyldigt jagttegn, med tilladelse til jagt med haglgevær og riffel samt bestået riffelprøve. Du skal medbringe dine egne våben på uddannelsen, og disse våben skal være haglbøsse (haglgevær) og jagtriffel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål til overordnede rammer, ansøgning og optagelsesprøve?

Michael Lund
Uddannelsesleder
Mail: milu@ign.ku.dk 
Telefon: 20 27 20 61

Michael Lund
Har du spørgsmål til vildtforvalteruddannelsens faglige indhold?

Niels Frost
Fagansvarlig
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 35 46

Niels Frost