Vildtforvalter­uddannelsen

Med vildtforvalter­uddannelsen kan du arbejde med at udvikle gode levesteder til vildt i Danmark

På vildtforvalteruddannelsen får du de kvalifikationer, der skal til for at arbejde med at sikre en bæredygtig forvaltning af vildtarter som hjortevildt, trækvildt og markvildt.

Jeg valgte at tage vildtforvalteruddannelsen, fordi jeg altid har interesseret mig for jagt, natur og udendørsliv. Da jeg hørte om vildtforvalteruddannelsen, var jeg slet ikke i tvivl: Det var den vej, jeg ville med mit studie og mit arbejdsliv.

Karsten Lund-Platz, forstkandidat og vildtforvalter
Vildtforvalter Karsten Lund Platz om hvorfor han valgte vildtforvalteruddannelsen

HVILKE JOBS KAN MAN FÅ SOM VILDT­FORVALTER?

Der er stor efterspørgsel efter uddannede vildtforvaltere. Typisk har mellem en tredjedel og halvdelen af vores studerende allerede et job, inden de er færdige på vildtforvalteruddannelsen.

Som uddannet vildtforvalter får du kompetencerne til at arbejde i praksis med at udvikle levesteder til vildt, skabe gode rammer om jagt og medvirke til en bæredygtig forvaltning af vores vildtarter i Danmark. Vildtforvalteruddannelsen åbner også for konsulentstillinger, hvor du arbejder med de politiske og administrative rammer om vildt og jagt i Danmark. 

Hør Michael fortælle om vildtforvalteruddannelsen og jobmulighederne

VILDTFORVALTER­UDDANNELSENS INDHOLD OG OPBYGNING

På vildtforvalteruddannelsen veksler undervisningen mellem oplæg, gruppearbejde og ekskursioner. Vi har naturen som klasselokale lige uden for døren, så der er sjældent langt fra teori til at afprøve din nye viden i praksis. 

Studiemiljøet på Skovskolen Djursland og vildtforvalteruddannelsens tætte samarbejde med branchen giver dig optimale muligheder for at tilegne dig viden som kommende vildtforvalter. Vildtforvalteruddannelsen er typisk på ekskursion 40-50 dage om året, hvor vi møder de mennesker, som arbejder hands on med forvaltning af vildt i Danmark, Sverige, Tyskland og England.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningen på vildtforvalteruddannelsen veksler mellem almindelig undervisning, forelæsninger, gruppearbejde samt ekskursioner i både ind- og udland.

Der er undervisning på vildtforvalteruddannelsen alle hverdage mellem kl 8.00 – 16.00 og i begrænset omfang aften og weekender, specielt i forbindelse med ekskursioner.

Modul Indhold Lektioner
1 Introuge: Introduktion til vildtforvalteruddannelsen
Personlige præsentationer, holddannelse, forventningsafstemning og fælles spilleregler samt praktisk arbejde med selvevaluering, feedback og personlig refleksion
36
2 Grundlæggende viden
Lovgivning i forhold til jagt, skov og natur, herunder vildtforvaltning og relevante vildtarter
Grundlæggende vildtbiologi, vildtøkologi og artsbestemmelse
Terrænanalyse, GIS/GPS og kortlære
262
3 Hjortevildt
Forvaltning
Metoder til bestandsopgørelse
Aldersbedømmelse
Rewilding
Hjortejagt

165
4 Trækvildt
Biologi
Forvaltning
Levesteder

165
5 Markvildt, terræn- og bestandspleje
Natur og vildtplejetiltag
Biotoper og biotopplaner
Bestandspleje
Landbrug og snitflader til tilskudsordninger
200
6 Grundlæggende viden - jagt og skydning

Riffelskydning/ riffelinstruktøruddannelse
Haglskydning/ flugtskydningsinstruktøruddannelse
Skydeleder, riffel uddannelse
Jagtledelse og sikkerhed
Bueskydning
Jagthunde

67,5
7 Metodik og kommunikation

Bevidst kommunikation
Instruktion og sidemandsoplæring
Formidling og præsentationsteknik
Forberedelse og gennemførelse af undervisningsforløb

67,5
8 Driftsledelse og økonomi
Ledelse
Økonomi
Ledelse i praksis
Forvaltningsplaner, herunder udarbejdelse af forvaltningsplaner for relevante naturtyper/biotoper og vildtarter
Afsluttende eksamensopgave

352

 

Vildtforvalteruddannelsen varer 10 ½ måned inklusiv ferie og helligdage.
Studiestart: 10. februar 2025
Afslutning: 13. december 2025

Der er studiestart på vildtforvalteruddannelsen hvert andet år, og vi optager maksimalt 20 studerende pr. studieår.

Feriekalender vildtforvalteruddannelsen

  • Påske: Uge 16 samt 21. april (2. påskedag) 2025
  • Kristi Himmelfart: 29. + 30. maj 2025
  • Pinse: 9. juni (2. pinsedag) 2025
  • Sommerferie: Uge 27, 28, 30 og 31 - der er studietur i uge 29 
Vildtforvalteruddannelsen på ekskursion hos vildtforvalter

En af de rigtig gode ting ved vildtforvalteruddannelsen er det kæmpe netværk, man får. Man kommer ud at snakke med nogle af de skarpeste og førende inden for deres felt, og alle åbner dørene for en. Det er et kæmpe privilegium.

Karsten Lund-Platz, forstkandidat og vildtforvalter

ANSØGNING OG OPTAGELSE PÅ VILDTFORVALTER­UDDANNELSEN

Du kan søge ind på vildtforvalteruddannelsen på to måder - kvote 1 eller 2. For at søge ind på vildtforvalteruddannelsen skal du have gyldigt jagttegn med tilladelse til jagt med haglgevær og riffel samt bestået riffelprøve. Du skal medbringe dine egne våben på uddannelsen, og disse våben skal være haglbøsse (haglgevær) og jagtriffel.

 Studiestart 10. februar 2025
 Ansøgningsfrist 1. oktober 2024

 

Du kan søge ind i kvote 2 på vildtforvalteruddannelsen, hvis du har erfaring og/eller uddannelse inden for jagtvæsen, landbrug, skovbrug eller biologi. Du kan kan søge, uanset om du er i gang med din uddannelse, eller allerede har afsluttet den.

Hvis du søger vildtforvalteruddannelsen i kvote 2, skal du til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale. Optagelsesprøven til vildtforvalteruddannelsen er en kombination af teori og praktik, og har til formål at afdække dit kendskab til jagt, vildt og natur.

 

 

Kvote 1 på vildtforvalter er for alle, der kommer med en baggrund fra Herregårdsjægeruddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vildtforvalteruddannelsen er SU-berettiget. 

Der er en månedlig egenbetaling på 3.000 kr. som dækker udgifter til ekskursioner. Egenbetalingen opkræves hver måned med start første februar. I december måned opkræves kun halv egenbetaling.

Du har mulighed for at bo på Skovskolen Djurslands kollegium, mens du går på vildtforvalteruddannelsen. Hvis du vælger at bo på kollegiet, er egenbetalingen 6.000 kr, som dækker udgifter til både ekskursioner og bolig. Juli måned er betalingsfri, og evt. studiebolig skal fraflyttes i sommerperioden. 

STUDIELIV OG BOLIG PÅ VILDTFORVALTER­UDDANNELSEN

Vildtforvalteruddannelsen holder til på Skovskolen Djursland i Auning under en times kørsel fra Aarhus. Beliggenheden i de store Løvenholmskove giver perfekte rammer for undervisning og fritid med naturen lige uden for døren.

Som studerende på vildtforvalteruddannelsen har du mulighed for at bo Skovskolen Djurslands kollegium sammen med elever fra skov- og naturteknikeruddannelsen og studerende fra skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Vildtforvalterstuderende hygger rundt om bålet på Skovskolen Djursland

SPØRGSMÅL OG SVAR OM VILDTFORVALTER­UDDANNELSEN

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål om vildtforvalteruddannelsen, vi ofte får:

 

Ja - vildtforvalteruddannelsen er SU-berettiget.

Der er en månedlig egenbetaling på 3.000 kr. som dækker udgifter til ekskursioner. Egenbetalingen opkræves hver måned med start første februar. I december måned opkræves kun halv egenbetaling.

 

 

Vi optager nye studerende på Vildtforvalteruddannelsen hvert andet år:

  • Næste studiestart på vildtforvalteruddannelsen: 10. februar 2025.
  • Ansøgningsfrist til vildtforvalteruddannelsen: 1. oktober 2024.

 

 

Vildtforvalteruddannelsen holder Åbent Hus på Skovskolen Djursland hvert år.
Kom til Åbent Hus på Skovskolen Djursland 27. februar 2024

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du gerne vil besøge os for at opleve studiemiljøet på vildtforvalteruddamnnelsen. Ring til Michael Lund på 20 27 20 61 eller skriv på milu@ign.ku.dk.

 

 

Ja, vildtforvalteruddannelsen holder til på Skovskolen Djursland, hvor du har mulighed for at bo på det hyggelige kollegium sammen med studerende fra skov- og landskabsingeniøruddannelsen og elever fra skov- og naturteknikeruddannelsen.

Det koster 3.000 kr. om måneden at bo på kollegium, mens du tager vildtforvalteruddannelsen. 

 

 

Ja, kan du godt have din hund med på vildtforvalteruddannelsen. Der er indrettet hundegårde på Skovskolen Djursland, som er til rådighed for studerende på vildtforvalteruddannelsen, som har hunde med.

 

KONTAKT VILDTFORVALTER­UDDANNELSEN

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om vildtforvalteruddannelsen:

Vildtforvalteruddannelsens faglige indhold

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 35 46

Niels Frost underviser på Vildtforvalteruddannelsen

Ansøgning og optagelsesprøve på vildtforvalter

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk 
Telefon: 20 27 20 61

Vildtforvalteruddannelsens studieleder Michael Lund