Undervisningsportal om naturforvaltning

Her kan du lære om de metoder, som bliver anvendt i praksis for at sikre og forbedre naturforholdene på danske naturarealer.

Portalen er udviklet af Skovskolen, Københavns Universitet i samarbejde med en række eksperter fra universitetet og erhvervet for at sikre høj kvalitet i materialet.

Praktisk naturforvaltning
Formål med naturforvaltning
Artsforvaltning
Kulturmiljøer og landskabelige værdier
Naturtyperne
Naturgenopretning og -restaurering
Rekreative interesser i naturen
Bekæmpelse af invasive arter og problemarter
Bekæmpelse af invasive arter og problemarter
Forvaltningsplanlægning

15. junifondens logo