7. februar 2023

Årets Praktikværtaften blev Skovskolens største nogensinde

Praktikværtaften på Skovskolen
Rekordmange praktikværter deltog i Praktikværtaften på Skovskolen 2023

Traditionen tro mødte det grønne erhverv talstærkt op til den årlige Praktikværtaften på Skovskolen. Arrangementet er et netværksarrangement hvor praktikværter fra hele den grønne branche har mulighed for at hverve praktikanter fra Skovskolens tre professionsbacheloruddannelser. Praktikværtaften 2023 blev den største nogensinde med 124 deltagere på Skovskolen Djursland og 278 deltagere på Skovskolen Nødebo.  

Studerende vandt priser for deres bachelorprojekter

I forbindelse med Praktikværtaften overrækkes Løvenholmprisen hvert år på Skovskolen Djursland og Atlasprisen på Skovskolen Nødebo. Begge priser gives til skov- og landskabsingeniørstuderendes bachelorprojekter. I år vandt Gorm Dissing Ulbjerg Løvenholmprisen for sit bachelorprojekt om etablering af en frøplantage med douglasgran, og Jon Roth Burkal vandt Atlasprisen for sit bachelorprojekt om grandis som konstruktionstræ.

Grandis som konstruktionstræ

Jon Roth Burkal har vundet Atlasprisen 2023 for sit bachelorprojekt

Jon Roth Burkal vandt Atlas-prisen for sin bacheloropgave om grandis som konstruktionstræ

Michael E. S. Christensen (tv.) fra Atlas Timber & Hardwood overrakte Atlasprisen til Jon Roth Burkal (th.) ved Praktikværtaften 2023 på Skovskolen Nødebo.

Atlasprisen blev givet for et bachelorprojekt, der belyser et emne af stor aktualitet og relevans for dansk skovbrug og for forsyningen af træ til den grønne omstilling. I sit projekt har Jon Roth Burkal undersøgt, om visuel sortering (DS/INSTA 142) kan anvendes til styrkesortering af Abies grandis-planker. Jon har gennem sit bachelorprojekt arbejdet tæt sammen med forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Teknologisk Institut. 

OM ATLASPRISEN

  • Uddeles årligt af Atlas Timber & Hardwood til opgaver, der behandler de driftsøkonomiske, handels- og skovdyrkningsmæssige aspekter af klassisk produktionsskovbrug
  • Atlasprisen er 20.000 kroner og overrækkes til Praktikværtaften på Skovskolen Nødebo

Etablering af frøplantage med douglasgran

Gorm Dissing Ulbjerg har vundet Løvenholmprisen 2023 for sit bachelorprojekt 

Gorm Dissing Ulbjerg vandt Løvenholm-prisen 2023

Daniel Hintz (tv.) fra Løvenholm Gods overrakte Løvenholm-prisen til Gorm Dissing Ulbjerg (th.) ved Praktikværtaften 2023 på Skovskolen Djursland. 

I sit bachelorprojekt har Gorm Dissing Ulbjerg foldet etableringen af en frøplantage med douglasgran (Pseudotsuga menziesii) ud fra idéfase til færdigt projekt med genetik, metode og design med dertilhørende omsætningsbalance og følsomhedsanalyse.

OM LØVENHOLMPRISEN 

  • Uddeles årligt af Løvenholm Fonden til opgaver, der behandler driftsøkonomiske, skovdyrkningsmæssige eller innovative bud på samfundsmæssige udfordringer i skovbruget
  • Løvenholmprisen er på 25.000 kroner og overrækkes til Praktikværtaften på Skovskolen Djursland

Praktikværtaften Skovskolen Djursland

Emner