11. juni 2024

60 samtaler senere: Det betyder noget for studievalget

Kvote 2-samtaler

Hvad får unge til at søge ind på Skov- og landskabsingeniør? Her er de fem vigtigste pointer fra årets kvote 2-samtaler

Skovskolens studievejleder Tina Bek Finding har sammen med studieleder Lisbet Holm Seiersen har haft hele 60 kvote 2-ansøgere til samtale på Skov- og landskabsingeniør. Uddannelsen har oplevet en stigning i antallet af ansøgere på hele 122% på Skovskolen Djursland og 70% på Skovskolen Nødebo siden sidste år.  

Fem faktorer, der har betydning for studievalget:

1 Muligheden for at gøre en grøn forskel
Interessen for skov og natur er en afgørende motivation for kommende skov- og landskabsingeniører.

2 Menneskemøder
Det har kæmpe betydning for studievalget, når engagerede mennesker deler deres passion for faget. Mange søger ind på skov- og landskabsingeniør, fordi de har hørt om uddannelsen og faget fra nuværende studerende og færdiguddannede.

3 Skovskolen som sted
Både i Nødebo og på Djursland gør det at opleve stedet og studielivet fx til Åbent hus ansøgerne sikre i deres studievalg.

4 Samspillet mellem teori og praksis
Den korte vej fra undervisningslokalet og ud for at afprøve den nye viden i praksis er et stort plus for mange af Skovskolens ansøgere.

5 En vej videre
Muligheden for at læse videre på en kandidatuddannelse er et plus for flere af ansøgerne. Blandt ansøgere, der er uddannet skov- og naturtekniker, er Skov- og landskabsingeniør et oplagt næste skridt i arbejdslivet.  

Emner