Censorkorpset

Her kan du se censorkorpset for skov- og landskabsingeniør og urbane landskabsingeniører

Censorkorpset er beskikket for 2023-2027

 

Arbejdssted Gladsaxe Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Naturmedarbejder
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør og cand. scient. i naturforvaltning
Erhvervserfaring Projektledelse og sagsbehandling inden for natur og grøn drift på det kommunale område. 
Fagkompetencer Naturpleje og naturgenopretning, helårsgræsning, plejeplaner og borgerinddragelse, §3 sagsbehandling, padder og sø-restaurering,

 

 

Arbejdssted Opland Aps
Titel/stillingsbetegnelse Teknisk direktør, partner, medindehaver, landskabsarkitekt MDL
Uddannelse Cand.hort.arch.
Erhvervserfaring 28 års erfaring fra private arkitektvirksomheder.
Fagkompetencer Landskabsarkitektur, historiske anlæg, LAR-anlæg.

 

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Chefkonsulent
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring 35 år i Naturstyrelsen. Sidste 25 år som chef - henholdsvis 8 år som skovtaksator (chef for styrelsens driftsplankontor) og 18 år som skovrider på Naturstyrelsen Himmerland. Fra 1. november 2022 Chefkonsulent med Klima-lavbunds- og Naturprojekter, samt Naturnær skovdrift som område
Fagkompetencer Skovplanlægning, skovpolitik, skovdyrkning, skovøkonomi samt Naturforvaltning, Naturpleje, Naturgenopretning og projektledelse.

 

 

Arbejdssted Aalborg Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Stadsgartner
Uddannelse Cand. hort. arc

 

 

Arbejdssted ORCA
Titel/stillingsbetegnelse Landskabsarkitekt, Indehaver
Uddannelse Kandidat i Landskabsarkitektur
Erhvervserfaring Jeg har siden 2015 arbejde intensivt med bæredygtighed og cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen. Dette er sket igennem konkrete projekter, udvikling af teori og metoder, samt en række innovation- og udviklingsforløb.
Fagkompetencer Landskabsarkitektur
Bæredygtighed
Cirkulær økonomi
Genbrug
Strategi
Implementering og eksekvering

 

 

Arbejdssted Selvstændig træ- og planterådgiver
Uddannelse Planteskolegartner og gartneritekniker
Erhvervserfaring Selvstændig planteskoleejer, træproduktion
Driftsleder i planteskole (træer)
Selvstændig rådgiver
Fagkompetencer Plantekvalitet, vækstforhold, planteanvendelse

 

 

Arbejdssted Climate KIC
Titel/stillingsbetegnelse Ph.d.
Uddannelse Ph.d. Natural Resources Economics
Erhvervserfaring Head of programmes, Climate KIC
Natural Ressource Economist, UNEP DTU Partnership
UFAO and CIFOR Forestry Methodology Consultant
Fagkompetencer Climate, international, finance, forests, NTFPs, forest dependence, livelihoods

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted HedeDanmark, Skovregion Midt/Vest
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovrejsningskonsulent Skovfoged Driftsleder med ansvar for flisfældning
Fagkompetencer Skovforvaltning, driftsledelse

 

 

Arbejdssted Idverde DK
Titel/stillingsbetegnelse Bæredygtighedskonsulent
Uddannelse MSc Climate Change
Erhvervserfaring Rådgiver hos Milford
Driftsleder hos OKNygaard - base Farum
Projektleder hos Infrastruktur og Anlæg i Lyngby Taarbæk Kommune
Driftsleder hos OKNygaard - base i Glostrup
Bæredygtighedskonsulent hos Idverde DK
Fagkompetencer Biodiversitet
Klimaforandringer
Bæredygtighed
Drift i praksis
Plejeplaner
Driftstyring
Økonomistyring
Mandskabsledelse
Budgettering
Fakturering
Oplægsholder

 

 

Arbejdssted Erhvervshus Hovedstaden
Titel/stillingsbetegnelse Senior forretningsudviklingskonsulent
Uddannelse Værktøjsmager (speciale i sprøjtestøbeværktøjer), Diplomingeniør, maskinretning med plast som speciale, MBA-DTU
Erhvervserfaring Bestyrelsesarbejde og advisory board erfaring
Kunstig intelligens og machine learning (AI/ML)<br>- sundhedsteknologier, herunder Healthtech og Agrotech

 

 

Arbejdssted Furesø Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Biolog
Uddannelse Cand.scient. biologi
Erhvervserfaring Furesø Kommune 2007 - nu
2005 - 2007 Frederiksborg Amt
Fagkompetencer Botanik, økologi, naturpleje, projektledelse, §3-natur

 

 

Arbejdssted Selvstændig, Grøn Logik ApS
Titel/stillingsbetegnelse Ejer 
Uddannelse Anlægsgartner og urban landskabsingeniør
Erhvervserfaring 2005 - 2007 Frederiksborg Amt
Arbejdet med anlægsgartneri i almen bred forstand. projektgranskning, planlægning, effektuering, mellemleder, afdelingsleder for grøn drift. Kundekontakt. Udarbejdelse af tilbud. Ansvarlig for økonomi. Elevansvarlig. Borgerkontakt.

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen, Hovedstaden
Titel/stillingsbetegnelse Naturvejleder, teamansvar for aktiviteter indenfor friluftsliv
Uddannelse Cand.comm med formidling af biologi og naturforvaltning som speciale
Erhvervserfaring Naturstyrelsen
Udvikling af friluftsliv på Naturstyrelsens arealer omkring Hovedstaden og myndighedsbehandling i den forbindelse
Udvikling af friluftsliv, grønne partnerskaber med organisationer og kommuner
Udvikling af formidlingsprodukter og friluftsfaciliteter
Borgerkontakt
Fagkompetencer Kommunikationsanalyse og formidling
Viden om friluftslivets sundhedsmæssige, rekreative og indlæringsmæssige betydning
Borgerkontakt og naturvejledning og projektledelse

 

 

Arbejdssted Pensioneret
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Organisationer og Kommuner
Udvikling af formidlingsprodukter og friluftsfaciliteter
Borgerkontakt
Fagkompetencer Skovbrug, naturpleje, fugle og dagsommerfugle

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Nævnenes Hus
Titel/stillingsbetegnelse Chefkonsulent og stedfortrædende formand for Planklagenævnet
Uddannelse Cand.jur.

 

 

Arbejdssted 15. Juni Fonden
Titel/stillingsbetegnelse Programchef
Uddannelse Biolog (cand.scient., Ph.d.)
Erhvervserfaring 15. Juni Fonden: Juni 2018 -
COWI: August 1998 - Juni 2018 (projektleder og fagleder inden for natur- og miljøforvaltning)
Fagkompetencer Biologi, økologi, biodiversitet, naturbeskyttelse, naturforvaltning, økosystemer, bynatur, skovøkologi

 

 

 

 

 

Titel/stillingsbetegnelse Konsulent fra hjemadressen Rådgivende konsulent i naturforvaltning og naturpleje
Uddannelse Cand.mag. i biologi og geografi
Erhvervserfaring 1. Forskning i landskabsøkologi RUC
2. Gymnasielærer Slagelse Gymnasium
3. Vandløbsbiolog i Vestsjællands Amt
4. Projektleder, Naturforvalter og - planlægger i Ringsted Kommune
5. Rådgivende konsulent.
Fagkompetencer Naturforvaltning og naturpleje bredt.
Naturgenopretning, vådområde- og vandløbsprojekter. Forvaltning af store og små søer.
Pleje af tørre naturtyper.
Administration af vandløbs- og naturbeskyttelseslov.
Artsbeskyttelse (herunder rovfugle, odder, hasselmus m.m.)

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen Nordsjælland
Titel/stillingsbetegnelse Skovfoged
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Naturstyrelsen Storstrøm
Naturstyrelsen Nordsjælland
Fagkompetencer Naturpleje, græsning, tilskud, plejeplaner, N2000, Storskala forvaltning (græsning)

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen Nordsjælland
Titel/stillingsbetegnelse Biolog og projektleder
Uddannelse Cand.scient. i biologi og kommunikation
Erhvervserfaring Naturstyrelsen Nordsjælland: naturgenopretningsprojekter bl.a. projektleder for genskabelse af Søborg Sø, skovrejsning, søer, vådområder, Natura 2000, Nationalpark Kongernes Nordsjælland
Frederiksborg Amt: landbrugsstøtteordninger, naturpleje, lysåben natur, overvågning
Fagkompetencer Naturgenopretning, botanik, skovrejsning, kommunikation, bæredygtighed, skovhaver, naturpleje, søer, vandløb

 

 

Arbejdssted Arcvision Aps
Titel/stillingsbetegnelse Landskabsarkitekt maa, mdl
Uddannelse Arkitektskolen i Århus, landskabsafdelingen
Erhvervserfaring Egen tegnestue - arcvision aps siden 2008.
Schønherr Landskab
Årstiderne Arkitekter (landskabsafdelingen)
Poul le Fevre Jacobsens tegnestue (landskab)
Fagkompetencer Landskabsarkitektur, historie, terrænmodellering, projektering, herunder kotering, udbud, LAR mm.
Brugerinddragelse og brugerdialog

 

 

Arbejdssted Landbrugsstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Specialkonsulent, Ph.d.
Uddannelse Ph.d. i biologi
Erhvervserfaring Specialkonsulent i Landbrugsstyrelsen (2020-nu)
Lektor på jordbrugsuddannelserne ved Zealand Sjællands Erhvervsakademi (2018-2020)
Adjunkt på jordbrugsuddannelserne ved Zealand Sjællands Erhvervsakademi (2015-2018)
Fagkompetencer Jordbundsbiologi, økotoksikologi, terrestrisk økologi, jordbundsfauna, plante-jord interaktioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Fuldmægtig
Uddannelse Msc in Nature Managemen
Erhvervserfaring
Fagkompetencer GIS, UAV, kunstig intelligens, vegetationsanalyser, skovdyrkning, naturforvaltning, LiDAR

 

 

Arbejdssted Byblomst ApS
Titel/stillingsbetegnelse Projektansvarlig
Uddannelse Urban Landskabsingeniør
Erhvervserfaring Projektansvarlig ved Byblomst siden 2018
Fagkompetencer Planteanvendelse og projektstyring

 

 

 

 

 

Arbejdssted Natur og Miljø, Silkeborg kommune
Uddannelse Vandløbsmedarbejder/specialist Miljøtekniker + 4 års efteruddannelse, officer i Civilforsvaret (Beredskabsstyrelsen), skovarbejder
Erhvervserfaring Siden 1987 drift af vandløb, søer, natur, friluftsliv og anlæg af en række større anlægsprojekter i Silkeborg kommune.

Har gennemført 295 større vandløbsprojekter og 421 andre større natur og anlægsprojekter ( 2023 ). Har bl.a. i mindre team stået for anlæg og projektering af trækstien ved Gudenåen, motorvejen ved Silkeborg, sluseanlæg ved Silkeborg, Danmarks største P- vådområde, Bølling Sø, store ådalsprojekter i Linåen, Lemming å, Salten å, Funder å, Gjern å. 

Har undervist i mange år bl.a. i ENVINA og på Ferskvandscenteret primært om vandløb. Har i den forbindelse udarbejdet en del undervisningsmateriale om vandløb der anvendes nationalt.

Har været rådgiver på flere større enkelt projekter bl.a. reetablering af dambrug, okkerprojekter, grus- sten udlægninger.
Fagkompetencer Drift af vandløb, natur og friluftsliv.
Anlæg af vandløb - og vådområde projekter.
Anlæg af friluftsfaciliteter.

 

 

 

 

 

Arbejdssted Teamchef, Skovdyrkerforeningen Vestjylland
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged, Skovdyrkerne Vest, siden 2008
Fagkompetencer Skovdrift, skov dyrkning, skovbrugsrådgivning, skovadministration, driftsplanlægning, teamledelse

 

 

Arbejdssted Afdelingsleder, Ringsted Kommune
Uddannelse Landskabsarkitekt, cand. hort. arch.
Erhvervserfaring COWI
Rambøll
Billund Kommune
Ringsted Kommune
Københavns Universitet
Fagkompetencer Ledelsele
Projektledelse
Projektering og entreprise- og anlægsstyring
Landskabsarkitektur
Bæredygtighed
Klimatilpasning

 

 

Arbejdssted Ballerup Kommune
Uddannelse Cand.silv.
Erhvervserfaring Certificeret i EU-udbudsret
Fagkompetencer Drift og anlægsstyring
Udbud

 

 

Arbejdssted Project Risk Management ApS
Titel/stillingsbetegnelse Konsulent og rådgiver
Uddannelse Cand.polit.
Erhvervserfaring Konsulent og rådgiver ift. projekt- og programledelse og risikostyring
Fagkompetencer Projektledelse, programledelse, risikostyring, projektøkonomistyring og business cases

 

 

Arbejdssted Fonden Kaj Kjær Flora & Fauna
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Master i Planlægning og Landskab
Erhvervserfaring Projektleder Collective Impact
Projektleder Jammerbugt Kommune
Fagkompetencer Naturforvaltning, åben land planlægning, naturpleje, borgerinddragelse, proces og projektstyring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Vejdirektoratet
Titel/stillingsbetegnelse Controller
Uddannelse Urban landskabsingeniør (have- og parkingeniør) 2018
Erhvervserfaring Driftsassistent hos Have og Vej, Region Sjælland 1 år
Fagleder for Udearealer hos Center for Ejendomme, Region Hovestaden 3,5 år
Controller i Økonomi, Vejdirektoratet fra marts 2023
Medlem af ekspertudvalget for Ledelse, Økonomi og Jura på Skovskolen
Fagkompetencer Økonomi - særligt i offentligt regi
Driftsstyring
Kontraktstyring

 

 

Arbejdssted Hedeselskabet
Titel/stillingsbetegnelse Klima- og biodiversitetschef
Uddannelse Forstkandidat, Skov- og naturressourceforvaltning
Erhvervserfaring 2003 - 2021  Danmarks Jægerforbund
2021 - Hedeselskabet
Fagkompetencer Bæredygtig forvaltning af naturressourcer
Footprint opgørelse klima og biodiversitet
Mitigeringsstrategier
Stakeholder management

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Skovrider
Uddannelse cand.silv.
Erhvervserfaring Godt 20 år som skovrider i Naturstyrelsen.
Fagkompetencer Ledelse, skovdyrkning, økonomi, naturforvaltning

 

 

Arbejdssted Stiftelsen Sorø Akademi
Titel/stillingsbetegnelse Skovfoged, kirkegårdsleder, akademigartner
Uddannelse Student
Skov- og landskabsingeniør
Parkdiplom
Erhvervserfaring Skovfogedassistent 1985-1986
Skovfoged 1986-1995
Skovfoged, kirkegårdsleder, akademigartner 1995 -
Fagkompetencer Skovdyrkning, ledelse

 

 

 

 

 

Arbejdssted Kaj Bech A/S
Titel/stillingsbetegnelse Projektleder
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Holstebro kommune
Kaj Bech A/S
Fagkompetencer Projektledelse
Projektering, anlægsstyring og projektstyring (fra udførende perspektiv)
Økonomi, entreprisestyring af langvarige kommunale kontrakter
Parkdrift og urbane beplantninger
Beton og Jordarbejde
Afvanding

 

 

Arbejdssted Gladsaxe Kommune
Uddannelse Landskabsarkitekt, Cand.hort.arch.
Erhvervserfaring 2007-2012 Rødovre Kommune, Bygning & Landskab / Park & Natur
2012-2015 Hillerød Kommune, By & Miljø
2015- Gladsaxe kommune
Fagkompetencer Strategisk udvikling, planlægning og drift af byens grønne områder og byrum, pleje- udviklingsplaner, klimatilpasning, borgerindragelse, helhedsplaner, leg og sundhed i byens rum

 

 

Arbejdssted Ørsted
Titel/stillingsbetegnelse Lead Carbon Advisor
Uddannelse Ph.d.

 

 

 

 

 

Arbejdssted Dianova
Uddannelse Værktøjsmager, Diplomingeniør (maskinteknik), MBA
Erhvervserfaring

Forretningsudvikling og kommercialisering af teknologiprojekter
Erfaring med egne og andres start-ups, fundraising, go-to-market strategier

Forretningsplaner, beachhead segmentation

Medtech og industrierfaring

Fagkompetencer Plastteknologi, projektledelse, forretningsudvikling, ledelse, bestyrelsesarbejde
Kapitalrejsning, patentrettigheder

 

 

Arbejdssted HedeDanmark A/S
Titel/stillingsbetegnelse Regionschef
Uddannelse Jordbrugsteknolog, Landskab og Anlæg
Erhvervserfaring Driftsleder HedeDanmark 2011-2021.
Regionschef HedeDanmark 2021-
Fagkompetencer Pleje/ drift af grønne områder, entreprisestyrring, ledelse organisation og strategi.

 

 

Arbejdssted VIA University College
Titel/stillingsbetegnelse Lektor
Uddannelse Cand. merc.
Erhvervserfaring Projektchef Ammeral Beltech
LEGO System A/S
Fagkompetencer Projekt og porteføljeledelse
Driftsøkonomi - Strategi
Salg og Marketing

 

 

 

 

 

Arbejdssted Natur & Udeliv, Vejle Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Proces- og projektleder
Uddannelse Skovskolen, Københavns Universitet
Erhvervserfaring Proces- og projektleder, Vejle Kommune siden 2017.
Fagkompetencer Procesledelse- og facilitering, projektledelse, ledelse af og samarbejde med frivillige, anlægsstyring af friluftsfaciliteter og rekreative faciliteter, borgerprocesser og fagkoordinering

 

 

Arbejdssted Danmarks Tekniske Universitet
Uddannelse

Cand.scient. i biologi, Ph.d. i biologi, Post.doc.

Erhvervserfaring Senior Research Integrity Officer, DTU (2016-nu)
post doc ved Københavns Universitet (2013-2016)
ph.d.-studerende ved Biologisk Institut, KU (2010-2012)
Fagkompetencer Terrestrisk økologi, nedbrydning, næringsstofomsætning, klimaforandringer og miljølovgivning

 

 

 

 

Arbejdssted Green Sustainable Landscape
Titel/stillingsbetegnelse Direktør
Uddannelse Arkitektskolen Aarhus cand.arch.
Erhvervserfaring Green Sustainable Landscape
Schønherr Landskab
Birk Nielsen Landskabsarkitekter
Fagkompetencer Implementering af bæredygtige processer og metoder i landskabsplanlægning og projektdesign
Klima- og miljøanalyser som generator for designbeslutninger
Projektledelse
Projektering
Tilsyn
Ledelse

 

 

 

Arbejdssted Lyngby Taarbæk Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Landskabsarkitekt, projektlede
Uddannelse 1994 Landskabsarkitekt fra Københavns Universitet Cand.hort.
Erhvervserfaring Årstiderne Arkitekter 2015-2018
Københavns Kommune 1994, 1996-2001, 2014-2015
Gladsaxe Kommune 2008-2013
Rytter Arkitekter 2001-2007
Fagkompetencer Kotering og afvanding, design, LAR, driftssikre løsninger, træningshaver, legearealer, tilgængelighed for alle, gårdrenoveringer ved etageboliger, taghaver

 

 

Arbejdssted Gladsaxe Kommune - Byplanafdelingen
Uddannelse Landskabsarkitekt
Planteskolegartner
Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring 2009-2010 Københavns Kommune
2011-2015 Odense Kommune  -  Parkforvalter
2015-2019 Gentofte Kommune - Landskabsarkitekt og Kirkegårdsleder
2019 -         Gladsaxe Kommune - Landskabsarkitekt (Parkforvalter)
Fagkompetencer Landskabsarkitektur, byens træer og grønne områder, beplantningsdesign, plejebeskrivelser, driftsplaner, udviklingsplaner, borgerinddragelse

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Skovfoged Løvenholm Gods
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged og godsforvalter ved Rye Nørskov Gods
Fagkompetencer Skovdyrkning, Økonomi, Juletræer og Pyntegrønt,
Skov og ejendomsforvaltning, driftsoptimering, udleje af fastejendom,
Strategisk vildtforvaltning.

 

 

Arbejdssted Ørsted A/S
Titel/stillingsbetegnelse Head of Learning & Talent Development
Uddannelse MA fra CBS, Learning & Development Practitioner from CIPD & Resourcing and Talent Management from CIPD
Fagkompetencer Ledelse og organisation samt talentudvikling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted KL (Kommunernes Landsforening)
Titel/stillingsbetegnelse/stilligsbetegnelse Landskabsingeniør, Projektleder, Lektor
Uddannelse Landinspektør (Cand. Geom.)
Ph.d.
Erhvervserfaring KL (2019 -)
COWI (2015-2019)
Aalborg Universitet (2005-2015) (2017-2019)
Fagkompetencer

Planjura, miljøret, geodata, digital forvaltning

 

 

 

 

 

Arbejdssted G9 Landskab, Park og Byrum A/S + CAME Danmark A/S
Titel/stillingsbetegnelse Adm. direktør
Uddannelse Skov- og Landskabsingeniør, MSDS SIMI, CBS
Erhvervserfaring 2020 - Adm. direktør; G9 Landskab Park og Byrum A/S + CAME Danmark A/S (del af Lagercrantz Group AB)
2020 - 2016, Divisionsdirektør; HedeDanmark A/S 
2016 - 2009, Regionschef; HedeDanmark A/S
2009 - 2008, Skovfoged; HedeDanmark A/S
2008 - 2000, Skovfoged; Skovdyrkerforeningen Nordøstjylland
2000 - 1998, Salgskonsulent / Indkøber; Birkholm Planteskole A/S
Fagkompetencer Ledelse, Organisation, Økonomi, Projektledelse, Produktions- og driftsplanlægning, Salg, Markedsføring, Skovdyrkning, Juletræs- og klippegrøntsproduktion, Naturpleje, Landskabsarkitektur

 

 

Arbejdssted Miljøstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Specialkonsulent
Uddannelse Forstkandidat, Vildtforvalter og HD(O)
Erhvervserfaring 2017- Miljøstyrelsen hvor jeg arbejder med skovlovsområdet og har arbejdet med vildtforvaltningsområdet i tæt samarbejde med naturstyrelsens vildtkonsulenter.
Har undervist på Skovskolen i skovdrift, naturforvaltning og vildtpleje med en baggrund hos Skovdyrkerne og HedeDanmark.
Fagkompetencer Rådgivning om jagt, vildt og natur, Artsforvaltning, Skovlovsadministration og Jagtlovsadministration, Skadevoldende vildt, Reservatadministration og betjening af interesseorganisationerne under Vildtforvaltningsrådet.

 

 

Arbejdssted Aarhus Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Fagkoordinator
Uddannelse Urban Landskabsingeniør
Erhvervserfaring Sagsbehandler for bevaringsværdige træer og behandling af politiske sager på grønne områder - Aarhus Kommune
Plantning og pleje af bytræer - Aarhus Kommune
Drift af grønne områder - Favrskov Kommune
Fagkompetencer Bytræer, plantning og pleje af træer, risikotræer, projektering, anlæg, drift af grønne områder, biodiversitet i byen, GIS, urbane beplantninger.

 

 

 

 

 

Arbejdssted Frederikssund Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Afdelingsleder
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring Specialkonsulent i Miljøstyrelsen
Fuldmægtig i Naturstyrelsen
Fagkompetencer Skov- og naturpolitik, tilskud, artsforvaltning, biodiversitetsskov, jagt-/ vildtforvaltning, invasive arter, skovlov, skovdyrkning, skovrejsning, skovøkologi, Landdistriktsprogram

 

 

Arbejdssted Bundgaard Skov- og planlægning/Selvstændig
Uddannelse Forstkandidat og Ph.d. i skovdyrkning og skovøkonomi
Erhvervserfaring Ledelse, økonomi, skovbrug, planlægning, skovrejsning,naturgenopretning, administration, jagt og vildtpleje, landskabspleje, naturgenopretning naturovervågning, presse og kommunikation
Fagkompetencer Økonomi. Ledelse og kommunikation, skovbrug, skovrejsning, naturgenopretning, administration, International naturforvaltning, vildtforvaltning

 

 

Erhvervserfaring 1975-1985 Københavns Kommune stadsgartnerens kontor
1985-2007 Birkerød Kommune Driftschef samt vej- og parkchef
2007-2021 Rudersdals Kommune Driftschef
Uddannelse Landskabsarkitekt samt HD i organisation
Fagkompetencer Driftsstyring, grønne områder, ledelse, planlægning parkdrift, plantekendskab, byens grønne områder

 

 

Arbejdssted Roskilde Kommune
Uddannelse Planteskolegartner, Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Læretid: Birkholm Planteskole,
Rødbylund Staudeplanteskole, Ole Bønsdorffs Planteskole
Rytter Arkitekter, 6 år projekterende landskabsarkitekt
Roskilde Kommune, 10 år driftsansvarlig og -planlægger
Fagkompetencer Tilsyn med drift, udbudsmateriale til driftskontrakter, udvikling af grønne områder, borgerkontakt, beskæring af træer, dialog med markpersonale, vedligeholdelse af GIS-materiale, grønne helhedsbetragtninger, budgetansvarlig

 

 

Arbejdssted Selvstændig
Uddannelse Anlægsgartnertekniker
Erhvervserfaring Anders Matthiessen, mellemstor anlægsgartner. 5 år
OK / Nygaard, store Anlægsgartnerfirmaer. 8 år
NCC, Chef for Grøn Afd. Sjælland, stor firma. 4 år
Fagkompetencer Udbuds-, licitations- og kontraktformer
Projektgranskning, planlægning, strategi
Styring og udvikling af anlægsprojekter og driftsopgaver.

 

 

Arbejdssted Herning Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Byggemodningskoordinator
Uddannelse Jordbrugsteknolog Landskab og Anlæg med speciale i projektering, Erhvervsakademi Aarhus og Produktionsgartner med speciale i handel, Jordbrugets UddannelsesCenter, Beder
Erhvervserfaring Byggemodningskoordinator, Herning Kommune (2014 - )
Produktionsgartner med speciale i handel, HaveOasen, Herning (elev og fuldtidsanættelse, 2010-2012)
Fagkompetencer Design, projektering, udbud, etablering og etableringsdrift af beplantninger og legepladser samt overdragelse heraf. Tilsvarende med bolig- og erhvervsområder, hvor vi samarbejder med rådgivere.
Grundsalg/samarbejde med grundejere (fra interesse i grundkøb til opstart af grundejerforening).
Samarbejde med grundejerforeninger (fra stiftelse til overdragelse af veje, udstyr, beplantninger og legepladser).

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Projektleder/Skovfoged Næstved Kommune
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Frederiksborg Amt 1990 - 2007
Frederikssund kommune 2007 - 2018
Næstved Kommune 2018 -
Fagkompetencer Vandløbsvedligeholdelse, naturgenopretning tør og våd natur,  biodiversitet-omlægning af skovbrug
Kystsikringsprojekter

 

 

Arbejdssted Konsulent, Aabenraa Kommune
Uddannelse Landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Kalkulatør i anlægsgartnerfirma
Bestiller de sidste 12 år
Leder af Materialegård
Fagkompetencer Økonomistyring, kalkulation af tilbud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Skanderborg Kommune
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring

2021 - Skanderborg Kommune, Skov- og Landskabsingeniør
2019-2020 - HedeDanmark, Skovrejsningskonsulent
2017-2018 - Randers Kommune, Skov- og Landskabsingeniør
2012-2017 - HedeDanmark, Driftsleder

Fagkompetencer Kommunal forvaltning (sagsbehandling, borgerkontakt, myndighedsopgaver), drift og vedligeholdelse af grønne områder (boldbaner, parker, naturområder, bynære skovarealer), projektledelse, udbud af grønne opgaver, tilsyn/kontrol og samarbejde med entreprenører, økonomistyring, arbejdsledelse og -planlægning.

 

 

Arbejdssted Næstved Park & Vej
Titel/stillingsbetegnelse Driftsleder
Uddannelse Diplomuddannelse i Parkforvaltning, Jordbrugsteknolog
Erhvervserfaring Driftsledelse og parkforvaltning
Fagkompetencer Ledelse, planteanvendelse og driftsstyring

 

 

Arbejdssted LABLAND
Titel/stillingsbetegnelse Stiftende partner i LABLAND
Uddannelse Arkitekt maa, Jordbrugsteknolog og Anlægsgartner
Erhvervserfaring Anlægsgartner med anlægsteknisk speciale siden 1999 og arkitekt maa. siden 2007 fra Arkitektskolen i Aarhus.
Fagkompetencer Arkitektur og design, anlægsteknik, klima og virksomhedsledelse

 

 

Arbejdssted Slots- og Kulturstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Chefkonsulent Slotsgartner Adjungeret Professor
Uddannelse Landskabsarkitekt, ph.d.

 

 

Arbejdssted Forstfuldmægtig, Naturstyrelsen Hovedstaden
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør, MSc. Sustainable Forest and Nature Management, MSc. Forest Ecosystems, Nature and Society
Erhvervserfaring 022 -  Naturstyrelsen Hovedstaden
2018 - 2022 Miljøministeriets Departement
2015 - 2018 Miljøstyrelsen København
2007 - 2014 Naturstyrelsen København 
Fagkompetencer Naturforvaltning, skovdrift, international naturforvaltning 
Projektledelse, politikudvikling, skovøkologi, dansk og international naturpolitik
EU-naturbeskyttelsesdirektiver

 

 

 

Arbejdssted Furesø Kommune
Uddannelse cand.scient. i biologi, KU
Erhvervserfaring

Furesø Kommune 2007 -
2005 - 2007 Frederiksborg Amt 

Fagkompetencer Botanik, økologi, naturpleje, projektledelse, § 3 natur

 

 

 

Arbejdssted Bondeskovgaard Savværk og træpleje
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 10 år som skovarbejder 1980-90
20 år som dyrkningskonsulent i Skovdyrkerne øst 1996 - 2016
7 år indkøber, tilbudsgivning og dyrkningsrådgivning for Bondeskovgaard
Dyrker og sælger juletræer til KBH fra 25 ha i eget regi.
Fagkompetencer Skovdyrkning, handel, juletræer og ledelse.

 

 

Arbejdssted Skovsøhus Natur ApS / Selvstændig
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Selvstændig skovfoged 2006 - nu
Fagkompetencer Skovadministration, skovdyrkning, skovdrift

 

 

 

Arbejdssted Halsnæs Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Specialkonsulent
Uddannelse Cand. agro
Erhvervserfaring Siden 2001 ansat i det offentlige.
Frederiksborg Amt
Viborg Amt
Fyns Amt
Strukturdirektoratet
Plantedirektoratet
Primært med arbejde indenfor miljø- og naturforvaltning.
Siden 2007 ansat i Halsnæs Kommune med ansvar for kommunens naturforvaltning.
Fagkompetencer Naturpleje og genopretning, plejeplaner, naturformidling, §3 sagsbehandling, beskyttelseslinjer, fredninger, Natura2000, Habitatdirektivet. 

 

 

Arbejdssted Skovdyrkerne Midt
Titel/stillingsbetegnelse Forstfuldmægtig
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør, Forstkandidat
Erhvervserfaring Skovfoged ved Salten Langsø Skovadministration A/S
Skovfoged Ved Lindenborg Skovselskab A/S
Forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Midt
Fagkompetencer Skovdyrkning, økonomi, skovdrift, skovplanlægning strategisk og taktisk,
jura, skovforvaltning, produktionsskovbrug, certificering,

 

 

Arbejdssted Skovrider/adm. direktør, Kong Frederik den Syvendes Stiftelse på Jægerspris
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør og Forstkandidat
Erhvervserfaring Skovrider/Godsforvalter/CEO ved Trolleholms, Sperlingsholms og Petersgaard Godser og Skåneskogens Utvecklings AB.
Fagkompetencer Skovdyrkning, økonomi, skovdrift, skovplanlægning, optimering, skovforvaltning, produktionsskovbrug, svensk skovbrug/træindustri, strategisk/taktisk planlægning, godsforvaltning, ledelse og bestyrelsesarbejde.

 

 

Arbejdssted Gribskov Kommune, Team Natur og Vand
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 2004 - 2007 Frederiksborg Amt. Vandløbs adm. Lovgivning, vedligeholdelse vandløb
2007 og frem. Gribskov Kommune. Adm. Vandløbsloven, Drift Vandløb, Fredninger, naturpleje drift. Natur beskyttelsesloven. Klimatilpasningsplan
Fagkompetencer Drift og vedligehold af vandløb. Drift og vedligehold af naturarealer Vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven. Kommunal forvaltning. Klimatilpasning.

 

 

Arbejdssted Fromsseier Plantage A/S
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovdyrkerforeningen Århus Amt N siden 1. jan 1992 Fromsseier Plantage - plantagen skiftede ejer ultimo 1997
Fagkompetencer Skovdyrkning, herunder jordbundsforbedring med bioaske og biogødning, handel med råtræ, strategisk planlægning skovdrift

 

 

Arbejdssted Randers Kommune
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 2019- Randers Kommune, driftsansvar for samt udvikling af byparker og idrætsanlæg.
Skovkonsulenterne 2017-2019 kortlægning, skovdrift, naturforvaltning
NIRAS 2011-2017 driftsudbud, digitalisering, projektledelse
Fagkompetencer GIS, digitalisering, Registrering af grønne områder og skovkort
Projektledelse, udbud, driftsmanualer, kommunal forvaltning

 

 

Arbejdssted Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Uddannelse Landskabsarkitekt cand.hort.arch.
Erhvervserfaring

Egen tegnestue siden 1989
Foredragsholder mv. tidligere på tegnestuer og i kommuner

Fagkompetencer Byrum, planlægning, grønne løsninger, natur, planter, LAR, klimatilpasning
Drift, økonomi, projektering

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Chef, Global talent & Mobility, Dansk Industri (DI)
Uddannelse Cand.merc. og MMD
Erhvervserfaring Chefkonsulent (ledelsesudvikling) i DI
Ledelsesudviklingskonsulent i DR
Senior HR udviklingspartner i BRFkredit
Fagkompetencer Ledelsesudvikling, organisationsudvikling, HR, global ledelse, udenlandske ledere i DK, lederudvikling, teamudvikling, lederteams, forandringsledelse osv.

 

 

Arbejdssted

Copenhagen Learning Aps/CBS

Uddannelse Cand.merc. (SOL)
Ph.d.
Erhvervserfaring Direktør, stifter (cph:learning)
Ekstern lektor (CBS)
Ekstern lektor ITU
Fagkompetencer Strategiudvikling, organisationsudvikling, ledelsesudvikling, digitaliseringsprocesser, projektledelse

 

 

Arbejdssted Eget firma
Titel/stillingsbetegnelse Skovrider
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring
Fagkompetencer

 

 

 

 

Arbejdssted HedeDanmark
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged siden 2007
Fagkompetencer Skovdyrkning Skovdrift

 

 

Arbejdssted Anders Matthiessen ApS
Uddannelse Landskabsarkitekt, Cand. Hort.
Erhvervserfaring Drevet egen virksomhed siden 1986
Været formand for anlægsgartnerne i Københavnsområdet i 15 år. Er fagdommer i fagets Ankenævn.
Uddannet lærlinge i 30 år.
Fagkompetencer Anlægsarbejder bredt i den grønne sektor.
Diverse drift, ledelse organisatorisk arbejde.

 

 

 

 

Arbejdssted Selvstændig konsulent for skovejere
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 32 år som skovfoged på Langesø Skovbrug De seneste 16 år som konsulent for syv private skovejere med ca. 600 ha skov samt tilfældige skovejere som engangsopgaver.
Fagkompetencer Skovningsopgaver, salg af træ og pyntegrønt produkter. Plantningsopgaver. PEFC-styring.

 

 

 

Arbejdssted People & Performance A/S
Uddannelse Linjeofficer - MPO(stud)
Erhvervserfaring Leder/organisationsudvikling Dansk Industri/Implement consulting group/People & Performance A/S
Fagkompetencer Ledelse
Organisationsudvikling
Strategiimplementering

 

 

Arbejdssted SkovByKon
Uddannelse dr.agro., cand.silv., HD (afsætningsøkonomi)
Erhvervserfaring Skovdrift
Bytræpleje
Parkpleje
Naturpleje
Fagkompetencer Skov, natur, træbiologi, træfysiologi, planlægning, økonomi

 

 

Arbejdssted Egedal Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Geodata-medarbejder
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring
Fagkompetencer

 

 

 

Arbejdssted Slots- og Kulturstyrelsen
Uddannelse Anlægsgartnertekniker
Erhvervserfaring 1982 - 1988 Planteskoler, diverse
1991 - Slots- og Kulturstyrelsen
Fagkompetencer Udbud, kvalitetsbeskrivelse, kvalitetskontrol og kontraktstyring af havedrift/grøn drift.
Driftsøkonomi og nøgletal. Beskæring generelt og specifikt på div. formede træer.
En række faglige kompetencer indenfor belægninger og beplantninger.

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen Hovedstaden
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 29 års ansættelse i Naturstyrelsen med forvaltning af skov og lysåben natur, samt vildtforvaltning
Undervisning på Skovskolen i Natur- og landskabspleje m.m.
Fagkompetencer Naturpleje, vildtforvaltning, naturprojekter

 

 

 

Arbejdssted SkovByKon
Uddannelse dr.agro., cand.silv., HD (afsætningsøkonomi)
Erhvervserfaring Skovdrift
Bytræpleje
Parkpleje
Naturpleje
Fagkompetencer Skov, natur, træbiologi, træfysiologi, planlægning, økonomi

 

 

 

 

Arbejdssted Gisselfeld Skovdistrikt og Suså Planteskole ApS
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Suså Planteskole 1995 - nu
Skovfoged Gisselfeld Kloster 1995 - nu
Skovfoged Bregentved Skovdistrikt 1988-1995
Fagkompetencer Skovbrug
Planteskoledrift.

 

 

Arbejdssted Slots- og Kulturstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Chefkonsulent
Uddannelse Landskabsarkitekt Cand. Hort. Arc/landskabsforvaltning samt ph.d./Landscape Management
Erhvervserfaring August 2011 - : Specialkonsulent og chefkonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
Juni 2007 - juli 2011: Parkplanlægger og beplantningsudvikler, Københavns Kommune
2000 - 2007: Ph.D-stipendiat, KVL, herunder flere mindre forskningsprojekter
Fagkompetencer Projektledelse (Liv & Lys i Søndermarken, Den Kgl. Køkkenhave ved Graasten Slot, Restaurering af Amaliehaven m.fl.), formidling, udvikling og vedligehold af statens slotshaver, herunder særligt ansvar for Frederiksberg Have og Søndermarken. Oprensning af vådområder, beplantningsudvikling samt departements- og ministerbetjening.

 

 

Arbejdssted Selvstændig
Uddannelse Cand.hort.arch. 
Landskabsarkitekt fra KVL 
Erhvervserfaring Kommunal parkforvaltning og private tegnestuer
Fagkompetencer Planteanvendelse, LAR, landskabsplanlægning, anlægsgartneri, design, kirkegårdsplanlægning, grønne fag inden for have- og parkingeniørfaget

 

 

 

 

Arbejdssted Carlsberg Foundation Internationalisation fellow (selvstændig)
Uddannelse Biolog
Erhvervserfaring Postdoc, Bioscience, AU Studentermedhjælper v. Orbicon, Grontmij, Silkeborg kommune
Fagkompetencer Økologi, naturforvaltning, rewilding, conservation, remote sensing

 

 

Arbejdssted Septima P/S
Titel/stillingsbetegnelse Partner, seniorkonsulent
Uddannelse Civilingeniør
Erhvervserfaring JO Informatik 2004-2007: Udvikler på flere systemer til daværende Kort og Matrikelstyrelsen.
BlomInfo 2007-2011: R&D-ingeniør på geodataprodukter herunder Danmarks Højdemodel, hydrologisk højdemodel, true orthophoto-generering, landsdækkende 3D bymodel genereret fra lidar data mm.
Grontmij 2011-2012: Undervise kommunale og statslige kunder i QGIS, udvikle specialiserede værktøjer i det dengang udbredte webgis "Spatial Suite"
Septima 2013- : Specialanalyser af -typisk store- geografiske datasæt typisk for statslige styrelser, design og udvikling af IT-systemer til håndtering af geografiske data feks GeoDanmark-systemet og API til skråfotodistribution for SDFI, udvikling af QGIS plugins, QGIS kurser.
Fagkompetencer GIS, analyse af geografiske data, store datamængder, lidar, skråfotos, design og programmering af software til håndtering af geografiske data

 

 

Arbejdssted Aon Danmark
Titel/stillingsbetegnelse Head of Structured Credit & Surety - Denmark
Uddannelse Cand.oecon.
Erhvervserfaring Seges – studiejob, senere fuldtid i 1,3 år
Allianz Trade/Euler Hermes – 7 år 11 måneder
Aon Danmark – 4 år 6 måneder i uopsagt stilling
Fagkompetencer Financial Analysis, Risk Management, Corporate Finance, Valuation, Financial reporting, Banking, Management and Change Management as well as Business Management.

 

 

Arbejdssted Nationalpark Mols Bjerge
Uddannelse Cand.scient. Landskabsforvaltning (BSc Skovbrugsvidenskab)
Erhvervserfaring Nationalpark Mols Bjerge (primo 2020-nu)
Private rådgivningsvirksomheder Sweco og WSP (2013-2020)
Fagkonsulent HedeDanmark (2008-2013)
Fagkompetencer Naturforvaltning (lysåben natur), helårsgræsning/rewilding, borgerinddragelse og partnerskaber i naturpleje, marin genopretning, vandløbsforvaltning, klimatilpasning (ådale, vandløb, kyst)

 

 

Arbejdssted Banechef, Dansk Golf Union
Uddannelse Cand. scient. i landskabsforvaltning, Master i Kommunikation og Merkonom i Ledelse
Erhvervserfaring Drift af grønne områder (golfbaner), ledelse og kommunikation
Fagkompetencer Planlægning, drift af grønne områder, kommunikation, ledelse

 

 

Arbejdssted Stenbroens ApS
Titel/stillingsbetegnelse Planlægger, tilbudsgiver, økonomiansvarlig, driftsleder
Uddannelse Urban landskabsingeniør
Erhvervserfaring 3 år i Stenbroens ApS, med erfaring i drift af virksomhed
Fagkompetencer Økonomi, planlægning, tilbudsgivning, ledelse.
Projektering af mindre anlæg.
indførsel af it og automatisering af processer.

 

 

 

Arbejdssted Skovdyrkerne
Titel/stillingsbetegnelse Forstkandidat
Konsulent
Skovrider
Uddannelse Msc. Skovbrug og Bcom. Marketing
Erhvervserfaring Skovrider 
Direktør Danish Forestry Extension
Sekretariatschef
Fagkompetencer Naturressourceforvaltning i udlandet
Markedsføring, rådgivning, skovdyrkning, afsætning af træ, flis

 

 

 

Arbejdssted Indehaver NATOUR 
Uddannelse Arkitekt MAA MDL Cand.arch. (Kunstakademiets Arkitektskole)
Erhvervserfaring Eget regi - NATOUR Projektleder
Gottlieb Paludan Architects (konsulent siden 2017)
Projektleder, Hasløv & Kjærsgaard
Landskabsarkitekt, Thing & Wainø
Fagkompetencer Klimatilpasning, herunder stormflods-, højvands- og erosionssikring. Terrænindpasning. Tekniske anlæg (fx jernbane, vindmøller). Landskabsprojektering. Kunstnerisk, æstetisk udviklingsarbejde. Projektledelse. Planlov, formel planlægning og tværfaglig projektudvikling af teknisk komplekse projekter

 

 

Arbejdssted Director, ConXus A/S
Uddannelse Industrial Development Officer (Hæren)
Maskiningeniør
HD(A)
Erhvervserfaring 2015- Director Industrial Development: Vurdering ad Danske teknologivirksomheder og udvikling af samarbejdsprojekter med amerikanske high tech-virksomheder.
2011-2015- Nordic Business Unit Director: Salg & Markedsføring, Ledelse, internationalt
1989-2011- Diverse salg/marketing/projektledelse/ledelse med dansk og udenlandsk fokus 
Fagkompetencer Salg og markedsføring
Projektledelse
Ledelse
Økonomi
Teknik
Forretningsudvikling
Strategi
Innovation
Produktudvikling

 

 

Arbejdssted Byer & Natur, Aalborg Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Parkforvalter, seniorrådgiver
Uddannelse Planteskolegartner, Anlægsgartner, Anlægsleder, Teknisk diplomuddannelse i parkvirksomhed
Erhvervserfaring Arbejdsledelse  ved private anlægsgartnere og i kommunalt regi.
Parkforvalter, formand og tekniker ved Aalborg Kommune
Rådgivning og sparring i fbm. gade- og vejtræer i kommunalt regi.
Afdelingsleder, OK Nygaard A/S, administration, projektstyring og personaleledelse.
Projektleder i flygtningeprojekt med introduktion i arbejdsnormer, rytmer og værdier på den danske arbejdsplads.
Fagkompetencer Arbejdsledelse ved drift af grønne områder og anlægsopgaver.
By-, gade- og vejtræer, træplantehuller i urbane omgivelser, beskyttelse af træer ved anlægs- og byggeopgaver, beskæring af gade- og vejtræer, vurdering af risikotræer samt lokalplanbeskyttende træer.
Grønt fagtilsyn og rådgivning på større anlægsopgaver.
Parkforvalter med arealregistrering, budgetstyring, udvikling og planlægning af grønne arealer m.v.
Udarbejdelse af planteplaner.
Kontraktstyring og tilsyn ved udliciteret grøn drift.
Kontraktstyring og tilsyn ved udliciteret grøn drift.
Tilbudsgivning, projektstyring.
Praktisk udførelse af grå og grønne anlægsopgaver.

 

 

 

 

 

Arbejdssted GHB Landskabsarkitekter a/s
Uddannelse Cand.hort.arch. 1989 fra KVL
Erhvervserfaring Grønne Gårde, Københavns Kommune Landskabsarkitektur, design, terræn og projektering
Fagkompetencer Planteanvendelse, landskabsarkitektur, design, terræn og projektering

 

 

Arbejdssted Virksomhedsrådgiver, Agrovi
Uddannelse Forstkandidat, MBA
Erhvervserfaring Agrovi, SEGES Innovation, Jyske Bank Landbrug, Velas, Nordea Landbrug
Fagkompetencer ESG, bæredygtig udvikling, projektledelse, planlægning, formidling, kommunikation, driftsøkonomi, regnskabsanalyse, strategi

 

 

Arbejdssted VandCenter Syd
Uddannelse Landskabsarkitekt

 

 

Arbejdssted Assens Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Planlægger
Uddannelse Urban landskabsingeniør
Erhvervserfaring Faglært anlægsgartner hos Ribergaard Anlægsgartnere
Projektleder hos Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Park og Byrum
Planlægger hos Assens Kommune, Plan og Kultur 
Fagkompetencer Projektledelse
Projektering
Beplantningsspecialist
Udbud og kontraktstyring
Anlægsstyring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Nasdaq Copenhagen A/S
Uddannelse Cand.polit.
Erhvervserfaring 30 års international erfaring fra bank og finans - Produkt og forretningsudvikling - Virksomhedsledelse, strategisk og driftsøkonomisk - Køb og salg af virksomheder (corporate finance) - Bestyrelseserfaring, dansk og international
Fagkompetencer Organisation og ledelse - Driftsøkonomi - Finansiering

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Københavns Kommune
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Beplantningsudvikler med speciale i træer og jord
Digitalisering til GIS og brug af GIS i drift og udbud
Syn- og skønsmand for Voldgiftsnævnet
Fagkompetencer Gadetræer, jord, GIS, udbud, driftsmanualer, bynatur, træer i lokalplaner, kommunal forvaltning

 

 

Arbejdssted Silva Causa samt COWI
Direktør / Senior Specialist
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
M.Sc. Forestry
Erhvervserfaring Direktør, DFE (periodevis souschef lokal skovdyrkerforening bl.a. med ansvar for råtræeksport, forvaltning af større ejendomme) Projektdirektør, PEFC/FSC auditor, Skovfoged
Fagkompetencer Finansiel og administrativ ledelse, potentialeberegninger, bestyrelsesbetjening, multidisciplinær national / international (natur) ressourceforvaltning, certificering

 

 

Arbejdssted Billund Kommune
Direktør
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
HD-Organisation
Senior Executive in lokal and state Government
Erhvervserfaring Privat skovbrug, offentlig forvaltning, ledelse, politisk styring, strategi
Fagkompetencer Ledelse
Strategi
Kommunikation

 

 

Arbejdssted Assens Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Projektleder
Uddannelse Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed (natur&miljø)
Erhvervserfaring 9 år
Fagkompetencer Vådområdeprojekter (udtagning), naturforvaltning, lodsejerdialog, helhedsdreven samarbejdsplanlægning, multifunktionel jordfordeling, vandløbsforvaltning, projektstyring/ledelse

 

 

Arbejdssted NMS Sourcing
Titel/stillingsbetegnelse Partner i NMS Sourcing
Uddannelse Cand. silv, Skov- og landskabsingeniør, Reserveofficer 
Erhvervserfaring Biomass Procurement Officer HOFOR A/S, Senior Biomass Trader Forsyning Helsingør, Officer i Hæren
Fagkompetencer Strategisk sourcing, forhandling, bæredygtighed, CSR, ledelse, risikovurdering, energiproduktion, energimarked, national og international skovdrift. 

 

 

Arbejdssted Senest: Halsnæs Kommune
Pensionist
Uddannelse Have- og landskabsarkitekt
Erhvervserfaring Chef for driftsenheder siden 1996
Fagkompetencer Ledelse
Driftsøkonomi
Parkdrift

 

 

Arbejdssted Projektleder, Klimasekretariatet, Horsens kommune
Uddannelse Ph.d. og Journalisthøjskolen
Erhvervserfaring Fra ngo, det private og det offentlige.
Bl.a. SEGES, Samsø Energiakademi, AquaGlobe, Klimasekretariatet Horsens Kommune
Fagkompetencer Arbejdet med klima og bæredygtighed mellem forskellige aktører og fagligheder i mange år. Super skarp til organisering og processer samt helhesorienteret samskabelse i praksis.

 

 

Arbejdssted Svendborg Kommune
Titel/stillingsbetegnelse GIS-konsulent
Uddannelse MSc Nature Management
Erhvervserfaring GIS-konsulent i det kommunale.
Tidligere erhvervserfaring indenfor kommunal landskabsforvaltning (landzonesagsbehandling, naturbeskyttelsesloven, landskaber og natur ifm. kommuneplanlægning, sti- og friluftslivsprojekter) 
Fagkompetencer - GIS og geodata
- QGIS
- PostgreSQL
- MSSQL
- Spatiale analyser
- Datadreven projektledelse

 

 

Arbejdssted Miljøstyrelsen Sjælland
Titel/stillingsbetegnelse Sagsbehandler skovlov
Uddannelse Forstkandidat, ph.d.
Erhvervserfaring

Seniorrådgiver Københavns Universitet
Projektansættelse Ringsted Kommune

Projektansættelse Miljøstyrelsen

Fagkompetencer Driftsteknik, træprodukter, træ til energi

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen Fyn
Titel/stillingsbetegnelse Specialkonsulent / Biolog
Uddannelse Biolog med bifag i Nordisk sprog og litteratur
Master i Miljø- og Energiret
Erhvervserfaring 2007- Naturstyrelsen Fyn
Har undervist på Skovskolen i Natur- og Landskabspleje (2018) og Naturforvaltning og Samfund (2016 og 2017)
Fagkompetencer Naturforvaltning, Naturpleje, Botanik, Padder, Landbrugsstøtteordninger, Større naturgenopretningsprojekter

 

 

Arbejdssted Verdens Naturfond
Titel/stillingsbetegnelse Senior Specialist i Dansk Natur
Uddannelse Cand. agro
Erhvervserfaring Tidligere underviser
Projektchef i rådgiverbranchen i naturgenopretning og vandløbsrestaurering (projekterende)
Ansvarlig for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger (overfladevand, biologisk mangfoldighed)
Fagkompetencer Naturgenopretning, vandløbsrestaurering, miljøkonsekvensvurdering, naturpleje, Vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.
Projektering, anlæg og drift.
Projektledelse.

 

 

 

 

 

 

Uddannelse Cand.jur.
Erhvervserfaring 59 år i Miljøministeriet - forskellige styrelser og kontorer
Fagkompetencer Jura

 

 

Ansættelsessted Næstved kommune
Uddannelse Jordbrugsteknolog Landskab & Anlæg
Have- & Parkingeniør
Projektleder
Erhvervserfaring Driftsplanlægger ved Slagelse Kommune
Hjælpelærer på faget Landskabsanalyse
Driftsleder- og forvalter af Byrum, Park, Idræt samt Vintertjeneste ved Næstved Kommune Park & Vej
Souschef siden 2017 med fokus på virksomhedsudvikling. Før min grønne karriere har jeg arbejdet i mange år med IT og programmering.
Fagkompetencer Landskabsanalyse og stedlig forståelse
Drift og forvaltning af byrum, by- og vejtræer, parker, parkelementer, idrætsanlæg, især boldbaner og stadion

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted COWI A/S
Uddannelse Cand.scient. i landskabsforvaltning
Erhvervserfaring COWI A/S 2018 -
Lyngby-Taarbæk Forsyning 2016-2018
NIRAS A/S 2008-2016
Fagkompetencer Naturgenopretning, Naturpleje, Botanik, Bynatur,
Klimatilpasning, Hydrologiprojekter, LAR, Vandløb
Naturkonsekvensvurderinger, §3, bilag IV-arter

 

 

Arbejdssted HabitatVision A/S
Titel/stillingsbetegnelse Souschef
Biolog
Uddannelse Cand.scient, biolog
Erhvervserfaring Biolog ved: HabitatVision A/S (medejer), Horsens Kommune, Vejle Amt.
Fagkompetencer Botanik, Naturovervågning (fx. NOVANA og §3) (skove, lysåbent, vandløb og søer), Bilag IV-arter, Sagsbehandling, Natura 2000, Biodiversitet, Naturgenopretning, Plejeplaner, Undervisning (i fag-kurser),  Projektledelse, Ledelse.

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen
Titel/stillingsbetegnelse Chefkonsulent
Uddannelse Forstkandidat cand.silv.
Erhvervserfaring 2016- Specialkonsulent - arealforvaltning, naturnær skovdrift
2014-2016 Maskinkonsulent Naturstyrelsen
2007-2013 HR-partner Naturstyrelsen
Fagkompetencer Naturnær skovdrift, arealforvaltning, driftsplanlægning, økologi, botanik

 

 

Arbejdssted Halsnæs Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Natursagsbehandler
Uddannelse Cand. Scient. Landskabforvaltning
Erhvervserfaring Sagsbehandler i Egedal Kommune 2013-2014 på naturområdet.
Sagsbehandler i Halsnæs Kommune 2014- på natur og vandløbsområdet. Jeg arbejder primært indenfor naturbeskyttelses- og vandløbsloven i bred forstand. Dvs. diverse tilladelser/dispensationer i forhold til nbl §§ 3, 15, 18 mv. regulering og restaurering af vandløb samt udarbejdelse af habitatvurderinger for andre Fagkompetencer. Dertil konkrete projekter såsom etablering af naturplejeprojekter mv.
Fagkompetencer Vandløbsforvaltning
Naturforvaltning

 

 

 

 

 

 

Titel/stillingsbetegnelse Afdelingschef, Master
Erhvervserfaring Afdelingschef Forretningsudvikling, DTU
Underdirektør Danske Erhverv
Forretningsudviklingschef Mannaz
Fagkompetencer Ledelse, strategi, forretningsudvikling, forandringsledelse, innovation, kommunikation, strategisk ledelse

 

 

Arbejdssted IFRO, Københavns Universitet - Science
Titel/stillingsbetegnelse Lektor, Ph.d.
Uddannelse Forstkandidat, ph.d. i skovpolitik
Fagkompetencer Decentraliseret skov- og naturressourceforvaltning, Skovpolitik i udviklingslande

 

 

Arbejdssted Vallø Stifts Skovbrug
Uddannelse Skovtekniker årgang 1995 (svarende til nutidens SLING)
Erhvervserfaring Skovfoged Vallø Stifts Skovbrug 1995 -
Fagkompetencer Produktionsskovfoged og Skovdyrker

 

 

Arbejdssted Novafos
Titel/stillingsbetegnelse Landskabsforvalter/programleder
Uddannelse Master i Landskabsarkitekt/landskabsforvalter (KU) samt Master i Professionel Kommunikation

 

 

Arbejdssted Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Arkitekt
Uddannelse Landskabsarkitekt fra Aarhus Arkitektskole
Erhvervserfaring 2020 - Projektleder i Grønne Områder, AAK
- Udvikling af rekreative arealer med fokus på balancen mellem rekreativ
brug, beskyttelse, klimatilpasning og inddragelse
2014 - 2020 Projektledelse i medborgerskabsprojekter inkl. EU-projektet
SiEUGreen under Horizon 2020, AAK
2009 - 2014 Parkplanlægning i rekreative arealer i AAK
2007 - 2009 Projektledelse af grønne udviklingsprojekter i Aarhus Kommune
- Aarhus Kommunes parkprogram og -udviklingsplan
- Grøn strukturplan for rekreative ruter for fodgængere
2005-2007 Parkplanlægger og fagkonsulent i Plan og Strategi i Center for
Park og Natur i Københavns Kommune
2004-2005 Landskabsarkitekt i driftsafdelingen i Uddannelses- og
Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune
Fagkompetencer Planlægning, politisk strategisk kobling, projektledelse, borgerinddragelse, kommunikation, kobling og balancering af de større dagsordner ind i den konkrete planlægning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdssted Byens Drift, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune
Uddannelse Bachelor i biologi, kandidat i jordbrugsvidenskab
Parkdiplom
Erhvervserfaring Parkforvalter Slagelse Kommune
Parkforvalter Københavns Kommune
Fire sæsoner som ufaglært gartner bl.a i slotshaver
Fagkompetencer Offentlig forvaltning, interessenthåndtering, driftsplanlægning, driftskvalitet, kommunikation om drift på mange niveauer.

 

 

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen Nordsjælland
Titel/stillingsbetegnelse Skovfoged
Teamleder
Friluftsliv herunder drift og formidling
Uddannelse EUD Skovbrug (Nu: Skov- og naturtekniker)
Skovtekniker (nu: Skov- oh landskabsingeniør)
Projektleder, DIF Diplomtræner og coach
Erhvervserfaring 35 års erhvervserfaring Praktisk Skovbrug (skovarbejder i 6 år privat og stat)
Bierhverv selvstændig træfældningsfirma (topkapning) ca. 15 år
Adm. Skovbrug i stat ca. 20 år, centralt og decentralt
Fagkompetencer Benyttelse og beskyttelse, naturzoner, zonering, herunder adgang, tilladelser, tælling, borgerinddragelse, borgerhenvendelser og formidling. Uorganiseret/organiseret benyttelse.

 

 

Arbejdssted Selvstændig konsulent
Uddannelse Cand. Scient. i biologi
Erhvervserfaring Ansat senest i Naturstyrelsen Søhøjlandet og Miljøstyrelsen Midtjylland
Fagkompetencer Naturovervågning (NOVANA), Naturkortlægning og naturplanlægning (Natura2000), naturforvaltning

 

 

Arbejdssted Fjordland
Titel/stillingsbetegnelse Teamleder
Uddannelse Landskabsforvalter

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen Nordsjælland
Skovfoged / Vildtkonsulent
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Rigtig mange års ansættelse i Naturstyrelsen med mange forskellige opgaver og opgavetyper.
Senest vildtforvaltning, skovrejsning, ejendomskøb og -salg, naturpleje, landbrugsdrift
Fagkompetencer Vildtforvaltning, skovrejsning, ejendomskøb og -salg, landbrugsdrift, naturpleje

 

 

 

 

Arbejdssted Hillerød Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Sektionsleder
Uddannelse Skov og landskabsingeniør, diplomledelse i park, reserveofficer
Erhvervserfaring 11 års erfaring af driftsstyring, personaleledelse, projektstyring.
Fagkompetencer Ledelse
Personale
Projektstyring
DGNB bæredygtighed
Diplomledelse i parkvirksomhed

 

 

 

 

Arbejdssted Kerteminde Kommune
Titel/stillingsbetegnelse Leder Park, Vej og Havne
Uddannelse TD Parkvirksomhed, anlægsgartneriktekniker
Erhvervserfaring Kerteminde Kommune - Personaleledelse, organisationsudvikling, medarbejderudvikling, driftsoptimering og økonomistyring.
Sweco - Projektledelse, udbud, driftsplaner, træstrategi
Faaborg Midtfyn Kommune - Borgerinddragelse, Parkdrift og planlægning, anlægs- og renoveringsprojekter, udbud, økonomistyring
Fagkompetencer Ledelse, organisation, driftsplanlægning, økonomi, parkdrift og parkforvaltning, borgerinvolvering

 

 

Arbejdssted PEMconsult
Titel/stillingsbetegnelse Konsulent
Uddannelse Forstkandidat, Ph.D. Tropisk Naturressourceforvaltning
Erhvervserfaring 25 års erfaring i projekt- og programledelse i troperne, herunder for Danida, civilsamfundsorganisationer, FN, den private sektor, som iværksætter, og som konsulent.
Fagkompetencer Tropisk naturressourceforvaltning, skovbrug, landbrug, udvikling i landdistrikter, grøn omstilling, privatsektorudvikling

 

 

 

Arbejdssted Naturstyrelsen Nordsjælland
Fuldmægtig
Uddannelse Cand.scient. i Naturforvaltning
Skov- og landskabsingeniør
Teknisk Parkdiplom
EUD Skovbruger
Erhvervserfaring OKNYGAARD A/S, regionschef Naturforvaltning, biodiversitet, jagt- og vildtforvaltning, naturpleje, driftsplanlægning, naturgenopretning, søer og vandløb. 
Fagkompetencer Naturforvaltning, landskabsforvaltning, biodiversitet, planlægning, naturpleje, driftsplanlægning, driftsøkonomi, udbud og licitationer, ledelse, samspillet mellem natur og mennesker, parkdrift, naturgenopretning og vandløbspleje m.m. 

 

 

Er du interesseret i at blive censor?

Censorkorpset beskikkes hvert 4. år. Det er senest fornyet 1. april 2023 og gælder til 31. marts 2027.  Du er altid velkommen til at kontakte os om muligheden for at blive censor - vi fornyer enkelte censorer løbende. Er du interesseret i at blive censor, så kontakt Camilla Lundbye Castle på clc@ign.ku.dk.