Censorkorpset

Her kan du se censorkorpset for skov- og landskabsingeniør og urbane landskabsingeniører

Censorkorpset er beskikket for 2019-2023

 

Ansættelsessted Gladsaxe Kommune
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Kandidat i Nature Management
Erhvervserfaring Cirka 5 år i Københavns Kommune – grøn drift og anlæg, borgerinddragelse mm.
Siden 2020 ansat i Gladsaxe Kommune – naturmyndighed og natur projekter, helårsgræsning, naturgenopretning mm.
Fagområde Naturpleje, naturgenopretning plejeplaner, botanik, §3 sagsbehandling, sø-restaurering, helårsgræsning

 

 

 

 

Ansættelsessted Naturstyrelsen
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring 35 år i Naturstyrelsen. Sidste 25 år som chef - henholdsvis 8 år som skovtaksator (chef for styrelsens driftsplankontor) og 18 år som skovrider på Naturstyrelsen Himmerland. Fra 1. november 2022 Chefkonsulent med Klima-lavbunds- og Naturprojekter, samt Naturnær skovdrift som område
Fagområde Skovplanlægning, skovpolitik, skovdyrkning, skovøkonomi samt Naturforvaltning, Naturpleje, Naturgenopretning og projektledelse.

 

 

 

Ansættelsessted Selvstændig
Uddannelse Planteskolegartner og gartneritekniker (planteskole)
Erhvervserfaring Selvstændig planteskoleejer, træproduktion
Driftsleder i planteskole (træer)
Selvstændig rådgiver (nuværende)
Fagområde Plantekvalitet, vækstforhold, planteanvendelse

 

 

 

 

 

Ansættelsessted HedeDanmark, Skovregion Midt/Vest
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovrejsningskonsulent Skovfoged Driftsleder med ansvar for flisfældning
Fagområde Skovforvaltning, driftsledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelse Cand.mag. i biologi og geografi
Erhvervserfaring Projektleder og biolog i Ringsted Kommune, privat konsulent
Fagområde Naturforvaltning og -genopretning, vandløb og vandløbsrestaurering, naturpleje, helhedsplaner m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Natur og Miljø Silkeborg kommune
Uddannelse Miljøtekniker + 4 års efteruddannelse målrettet drift anlæg indenfor vandløb, søer og natur + 2 år andet
Erhvervserfaring

33 år natur og miljø i kommuner, underviser på Ferskvandscenteret, ENVINA, universiteter m.v. Projektering private firmaer

Fagområde Vandløb, søer, natur, ådalsprojekter, klimahåndtering af vand. Drift og anlæg.  

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Skovdyrkerforeningen Vestjylland
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged, Skovdyrkerne Vest, siden 2008
Fagområde Skovdrift, skov dyrkning, skovbrugsrådgivning, skovadministration, driftsplanlægning, teamledelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Naturstyrelsen
Uddannelse cand.silv.
Erhvervserfaring Godt 20 år som skovrider i Naturstyrelsen.
Fagområde Ledelse, skovdyrkning, økonomi, naturforvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Dianova
Uddannelse Værktøjsmager, Diplomingeniør (maskinteknik), MBA
Erhvervserfaring

Forretningsudvikling og kommercialisering af teknologiprojekter
Erfaring med egne og andres start-ups, fundraising, go-to-market strategier

Forretningsplaner, beachhead segmentation

Medtech og industrierfaring

Fagområde Plastteknologi, projektledelse, forretningsudvikling, ledelse, bestyrelsesarbejde
Kapitalrejsning, patentrettigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Lyngby Taarbæk Kommune
Uddannelse 1994 Landskabsarkitekt fra Københavns Universitet
Erhvervserfaring

Årstiderne Arkitekter 2015-2018
Københavns Kommune 1994, 1996-2001, 2014-2015
Gladsaxe Kommune 2008-2013
Rytter Arkitekter 2001-2007

Fagområde Kotering og afvanding, design, LAR, driftssikre løsninger, træningshaver, legearealer, tilgængelighed for alle, gårdrenoveringer ved etageboliger, taghaver

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Løvenholm Gods
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged og godsforvalter ved Rye Nørskov Gods
Fagområde Skovdyrkning, Økonomi, Juletræer og Pyntegrønt,
Skov og ejendomsforvaltning, driftsoptimering, udleje af fastejendom,
Strategisk vildtforvaltning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted HedeDanmark A/S
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Igangværende Master i Offentlig Ledelse (MPA).
Erhvervserfaring Ledelse, udvikling af og eksekvering af strategi,
forretningsudvikling, overtagelse af større offentlige
driftsopgaver, Offentlig Privat Samarbejde (OPS)
driftsplanlægning og optimering, økonomi.
Fagområde Se cv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Greenovation
Uddannelse cand.scient.pol.
Erhvervserfaring Ministersekretær, leder af statsinstitution, Borgmester i København, Direktør, Ekstern lektor, Censor statskundskab, Bestyrelsesmedlem
Fagområde Samfundsfag, bæredygtig udvikling, klimaplaner, Ledelse, Jura, Innovation, Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Furesø Kommune
Uddannelse cand.scient. i biologi, KU
Erhvervserfaring

Furesø Kommune 2007 -
2005 - 2007 Frederiksborg Amt 

Fagområde Botanik, økologi, naturpleje, projektledelse, § 3 natur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 2019- Randers Kommune, driftsansvar for samt udvikling af byparker og idrætsanlæg.
Skovkonsulenterne 2017-2019 kortlægning, skovdrift, naturforvaltning
NIRAS 2011-2017 driftsudbud, digitalisering, projektledelse
Fagområde GIS, digitalisering, Registrering af grønne områder og skovkort
Projektledelse, udbud, driftsmanualer, kommunal forvaltning

 

 

Ansættelsessted Niels Lützen landskabsarkitekter ApS
Uddannelse Landskabsarkitekt cand.hort.arch. KVL 1980
Erhvervserfaring

Egen tegnestue siden 1989
Foredragsholder mv. tidligere på tegnestuer og i kommuner

Fagområde Byrum, planlægning, grønne løsninger, natur, planter, LAR, klimatilpasning
Drift, økonomi, projektering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted HedeDanmark – Skovregion Midt/Vest
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring Skovfoged siden 2007
Fagområde Skovdyrkning Skovdrift

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Selvstændig som skovbrugskonsulent
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 32 år som skovfoged på Langesø Skovbrug De seneste 16 år som konsulent for syv private skovejere med ca. 600 ha skov samt tilfældige skovejere som engangsopgaver.
Fagområde Skovningsopgaver, salg af træ og pyntegrønt produkter. Plantningsopgaver. PEFC styring.

 

 

 

Ansættelsessted People & Performance A/S
Uddannelse Linjeofficer - MPO(stud)
Erhvervserfaring Leder/organisationsudvikling Dansk Industri/Implement consulting group/People & Performance A/S
Fagområde Ledelse/organisationsudvikling(strategiimplementering)

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Naturstyrelsen Hovedstaden
Uddannelse Skov- og landskabsingeniør
Erhvervserfaring 25 års praksisnær naturforvaltning.
Vildtforvaltning herunder myndighedsopgaver
Undervisning på Skovskolen i Natur- og landskabspleje m.m.
Fagområde Naturpleje, vildtforvaltning, naturprojekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Aon Danmark
Uddannelse Cand.oecon.
Erhvervserfaring Seges – studiejob, senere fuldtid i 1,3 år Allianz Trade/Euler Hermes – 7 år 11 måneder. Aon Danmark – 4 år 6 måneder i uopsagt stilling
Fagområde Financial Analysis, Risk Management, Corporate Finance, Valuation, Financial reporting, Banking, Management and Change Management as well as Business Management.

 

 

Ansættelsessted Nationalpark Mols Bjerge
Uddannelse Cand.scient. Landskabsforvaltning (BSc Skovbrugsvidenskab)
Erhvervserfaring Nationalpark Mols Bjerge (primo 2020-nu) Private rådgivningsvirksomheder Sweco og WSP (2013-2020) Fagkonsulent HedeDanmark (2008-2013)
Fagområde Naturforvaltning (lysåben natur), helårsgræsning/rewilding, borgerinddragelse og partnerskaber i naturpleje, marin genopretning, vandløbsforvaltning, klimatilpasning (ådale, vandløb, kyst)

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Skovdyrkerne Øerne
Uddannelse Msc. Skovbrug og Bcom. Marketing
Erhvervserfaring Skovrider 
Direktør Danish Forestry Extension
Sekretariatschef
Fagområde Naturressourceforvaltning i udlandet
Markedsføring, rådgivning, skovdyrkning, afsætning af træ, flis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted GHB Landskabsarkitekter a/s
Uddannelse Cand. Hort. Arch fra 1989 fra KVL
Erhvervserfaring Grønne Gårde, Københavns Kommune Landskabsarkitektur, design, terræn og projektering
Fagområde Planteanvendelse, landskabsarkitektur, design, terræn og projektering

 

 

Ansættelsessted SEGES Innovation
Uddannelse Forstkandidat, MBA
Erhvervserfaring SEGES Innovation, Jyske Bank, Landbrug Syd, Velas, Nordea Landbrug
Fagområde ESG, bæredygtig udvikling, projektledelse, planlægning, formidling, kommunikation, driftsøkonomi, regnskabsanalyse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Biomass.dk
Uddannelse Cand.agro., Bestyrelsesuddannelsen CBS, m.fl.
Erhvervserfaring Direktør HedeDanmark 2006 - 2017
Direktør Lifa Landinspektører 2017
Direktør Biomass.dk 2018 -
Fagområde Klimatilpasning, Grøn & hvid pleje, nyanlæg, recycling, ledelse, HR, forretningsudvikling, økonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Roskilde Kommune
Uddannelse Cand.agro.
Erhvervserfaring Naturgenopretning Vandløbsrestaurering Projektledelse Naturpleje
Fagområde Naturforvaltning, naturdrift, vandløbsadministration, naturbeskyttelse §3, naturgenopretning, projektering, udbud, anlægstilsyn arbejdssikkerhed, designproces, projektledelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted COWI A/S
Uddannelse cand.scient landskabsforvaltning
Erhvervserfaring COWI A/S 2018 -
Lyngby-Taarbæk Forsyning 2016-2018
NIRAS A/S 2008-2016
Fagområde Naturgenopretning, Naturpleje, Botanik, Bynatur,
Klimatilpasning, Hydrologiprojekter, LAR, Vandløb
Naturkonsekvensvurderinger, §3, bilag IV arter

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Selvstændig
Uddannelse Forstkandidat
Erhvervserfaring Selvstændig
Fagområde Naturressourceforvaltning, internationalt udviklingsarbejde, biodiversitet, luftfotografering, GIS mv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Byens Drift, Teknik- og Miljøforvaltningen, København
Uddannelse Bachelor i biologi, kandidat i jordbrugsvidenskab
Teknisk parkdiplom
Erhvervserfaring Parkforvalter Slagelse Kommune
Parkforvalter Københavns Kommune
Fire sæsoner som ufaglært gartner bl.a i slotshaver
Fagområde Offentlig forvaltning, interessenthåndtering, driftsplanlægning, driftskvalitet, kommunikation om drift på mange niveauer.

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Naturstyrelsen Nordsjælland
Uddannelse EUD Skovbrug (Nu: Skov- og naturtekniker)
Skovtekniker (nu: Sling)
Projektleder, DIF Diplomtræner og coach
Erhvervserfaring Praktisk Skovbrug (skovarbejder i 6 år privat og stat)
Bierhverv selvstændig træfældningsfirma (topkapning) ca 15 år
Adm. Skovbrug i stat ca 20 år, centralt og decentralt
Fagområde Økonomi, projektstyring, adm. friluftsliv, praktisk friluftsliv, sundhed og motion, formidling, fondsarbejde, samarbejde med kommuner, frivillige og foreninger m.v., Natura 2000, driftsplaner og plejeplaner, skovmåling, praktisk skovdrift (specielt alle former for manuelt arbejde), økonomi og controlling og personaleadministration
Frivillige og foreninger m.v.

 

 

Ansættelsessted Selvstændig konsulent
Uddannelse Cand. Scient. i biologi
Erhvervserfaring Ansat senest i Naturstyrelsen Søhøjlandet og Miljøstyrelsen Midtjylland
Fagområde Naturovervågning (NOVANA), Naturkortlægning og naturplanlægning (Natura2000), naturforvaltning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansættelsessted Gribskov Kommune
Uddannelse

cand.scient. i Naturforvaltning
Skov- og landskabsingeniør
Teknisk Parkdiplom
EUD Skovbruger

Erhvervserfaring

Gribskov Kommune, specialkonsulent indenfor natur og vand.
OKNYGAARD A/S, regionschef for Sjælland og Fyn, have- og parkdrift, naturgenopretning m.m.

Elite Miljø A/S, Driftsleder, facility management, anlæg og pleje m.m.
Ryegaard Land- og Skovbrug, Skovløber og skytte, fårehold, pyntegrynt og juletræer m.m.

Fagområde Naturforvaltning, landskabsforvaltning, biodiversitet, planlægning, naturpleje, driftsplanlægning, driftsøkonomi, udbud og licitationer, ledelse, samspillet mellem natur og mennesker, parkdrift, naturgenopretning og vandløbspleje m.m. 

 

 

Er du interesseret i at blive censor?

Censorkorpset beskikkes hvert 4. år. Det er senest fornyet 1. april 2019 og gælder til 31. marts 2023. Du er altid velkommen til at kontakte os om muligheden for at blive censor - vi fornyer enkelte censorer løbende. Er du interesseret i at blive censor, så kontakt Rasmus Kjær på r.k@ign.ku.dk