Skovbrugskonferencen 2023

Skovbrugskonferencen

Mød resten af skovens folk og få nyt fra hele branchen

Skovbrugskonferencen 2023 afholdes 5. oktober i Vingsted. Vi leverer nyheder fra hele branchen – heriblandt den fremtidige frøforsyning, eksportmarkedet for råtræ og projektet Evergreen – se programmet nedenfor.

 

5. oktober 2023 kl. 9:00 - 17:00
Tilmeldingsfrist: 21. september

Vingsted hotel- og konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

 

 

09:00 Morgenkaffe og registrering
09:30 Velkomst
09:45 Råtræeksportmarkedet – er træerne virkelig vokset ind i himlen?

  • Kan der forventes langsigtet stabilitet i afsætningen?
  • Hvordan fordeles eksporten til lande/regioner/industrier?
  • Identifikation af primære risici for dansk eksport
CEO Rasmus Grønborg Bach, DSHwood A/S
10:15 Anvendelse af brændselsflis i fremtiden

Chefkonsulent Maria Dahl Hedegaard, Dansk Fjernvarme

10:45 Kaffepause
11:00 Tsugas vækst i Danmark

Skovfoged Casper Westphalen Mathiesen, Skovdyrkerne
11:30 Økosystemtjenester - biodiversitet

Skovfoged Laura Bjerre Jordans, HedeDanmark 
12:00 Frokost
13:00

EU regler og dansk skovbrug

EU-regler har stigende indflydelse på dansk skovbrug og skovejeres handlefrihed.

  • Hvilken indflydelse har EU-regler haft indtil nu?
  • Hvilken udvikling kan vi forvente i fremtiden?

Erhvervspolitisk chef Tanja Olsen, Dansk Skovforening

13:30 Erfaringer med skærmstilling i nåletræ i Feldborg området

Skovfoged Jens Peter Clausen, Naturstyrelsen Vestjylland
14:00 Vækst og overlevelse af bøg, alm. ædelgran og douglas under skærm af rødgran

Effekt af tætheden af rødgranskærm og jordbearbejdning på dødelighed og vækst af bøg, alm. ædelgran og douglasgran. Dragning af paralleller til andre træarter.

Ditlev Otto Juel Reventlow, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
14:30 Kaffe
15:00

Den fremtidige frøforsyning

  • Trusler, udfordringer og muligheder
  • Hvordan bibeholdes positiv særstatus i dansk skovbrug? 

Ejer og salgsansvarlig Ulrik Kejser Nyvold, Levinsen A/S

15:30 Kirkbi klimaskov

  • Hvad, hvorfor og hvordan?
  • Eksempel på projekt – Evergreen

Director, land sustainability Peter Vind Larsen, Kirkbi

16:00 Tak for i dag

 

 

Standard: 1.800 kr. eksklusiv moms

Abonnenter på Videntjenesten: 1.300 kr. eksklusiv moms

Studerende: 500 kr. eksklusiv moms

 

 

Hvis du har spørgsmål til Skovbrugskonferencen, er du velkommen til at kontakte Louise Roum på loro@ign.ku.dk 

Tilmeldingen er lukket.
Skriv til loro@ign.ku.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste.

Hvorfor en Skovbrugskonference?

Danmarks skove giver os træ til fremtidens huse, afhjælper klimaforandringer, støtter biodiversiteten og beskytter vores grundvand.

Skoven danner ramme om friluftslivet – og for mange mennesker også arbejdslivet. Skoven er ikke bare grøn, den er også politisk. At arbejde med skov i Danmark kræver evnen til at navigere i et sammensurium af holdninger knyttet til økonomi, erhverv, biologi, politisk overbevisning og følelser.

På Skovskolen arbejder vi for, at beslutninger om forvaltning og drift af skovene bliver taget på et solidt, fagligt grundlag. Derfor afholder vi sammen med vores skovekspertudvalg hvert år skovbrugskonference for fagfolk.

Se Skovbrugskonferencen 2022