Skovbrugskonferencen 2022

Skov

Kulstoflagring og klimatilpasning i skoven

Årets skovbrugskonference har fokus på kulstoflagring og klimatilpasning i skoven: Hvad ved vi om skoven som kulstoflager? Hvordan laver man et klimaregnskab? Hvordan kan man håndtere ønsker om klimakreditter og hvordan foregår klimatilpasset skovdyrkning i praksis?

 

6. oktober 2022 9.00-16.30

Vingsted Hotel- og Konferencecenter
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

 

 

09.00 – 09.30  Morgenkaffe og registrering
09.30 – 09.45 Velkomst og introduktion til konferencen
09.45 – 10.30 Kulstoflagring i skoven – fakta og figurer
Niclas Bentsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
10.30 – 10.45  Kort kaffepause
10.45 – 11:30 Kulstofregnskab og klimakreditter
Peter Kjærgaard Svendsen, Road2Zero
11.30 – 12.15 Klimakreditter – green solutions eller greenwashing?
Wim Carton, Lund University Centre for Sustainability Studies
12.15 – 13.15  Frokost
13.15 – 13.45 Den Danske Klimaskovfond – et bidrag til den danske klimaindsats
Lea Ravnkilde Møller, Den Danske Klimaskovfond
13:45 – 14:30  Fremtidens klima og skovene
Anders Ræbild, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
14:30 – 14.45  Kort kaffepause
14.45 – 15.15  Træarter i en klimasikret skov 
Christian Als, HedeDanmark
15.15 - 15.45 Klimaudfordringer og tilpasning i Østdanmark
Ingeborg Callesen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
15.45 – 16.15 Klimatilpasset skovdyrkning i Vest
Mogens Lunde, Fromsseier Plantage
16:15 – 16.30 Opsamling og afrunding

 

 

Standard: 1.600 kr. eksklusiv moms

Studerende: 400 kr. eksklusiv moms

 

 

Hvis du har spørgsmål til Skovbrugskonferencen, er du velkommen til at kontakte Kirsten Carlsen på kica@ign.ku.dk