Bytræseminar 2023

Bytræseminar 2023

Bytræseminaret 2023 afholdes som altid i samarbejde med Dansk Træplejeforening og bringer nyt fra forskning og praksis. Hør for eksempel om digitale redskaber til drift og forvaltning af træer, beskæring af historiske alléer og nye arter til klimasikre plantninger. Se programpunkterne nedenfor. Vær sikker på plads - tilmeld dig med det samme

 

Tid:
16. nov. 2023, kl. 9.00-17.00
Tilmeldingsfrist:  11. november

Sted:
H. C. Ørsted Bygningen
Universitetsparken 5
2100 København Ø

 

 

08:15 Morgenkaffe
09:00 Velkomst
Oliver Bühler, ordstyrer, Københavns Universitet & Kasper Weitemeyer, formand Dansk Træplejeforening
09:10 Varme, tørke og UV-lys: Træarter i fremtidens byklima
I et omfattende forsøg i forskellige byer i Sydtyskland blev både hjemmehørende og eksotiske arters tilpasning til fremtidens klima undersøgt. Kom med på en rejse i fremtiden og hør hvordan arterne klarer perioder med tørke, varme, UV-lys og andre stressfaktorer. Oplægget holdes på engelsk.
Dr. Susanne Böll, forsker, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
09:50 Digitalisering af by- og parktræer ved brug af kunstig intelligens
Frederiksberg Kommune har som de første i Danmark digitaliseret deres by- og parktræer ved brug af kunstig intelligens og machine learning. Med en digital tvilling af hvert enkelt træ flyttes driften fra reaktiv, til proaktiv, og træernes miljømæssige bidrag og økonomiske værdi bringes frem i lyset.
Dennis Rodian Poulsen, grøn driftsplanlægger, Frederiksberg Kommune og
Søren Buchbjerg, Business Development Manager Nordics, Greehill


10:30 Kaffepause
11:00 Digitale værktøjer til drift og forvaltning af træer
Københavns Kommunes afdeling for Bydata understøtter de grønne fagligheder med en bred vifte af analyser og gør data håndgribelig og operationel. Hør bl.a. om kronedække, planen om at blive så grøn som Berlin og forvaltning af risikotræer.
Julie Festersen, GIS- og dataspecialist
Ulf Johannesson, GIS-udvikler
Lars Schultz-Christensen, beplantningsudvikler.
Alle tre Københavns Kommune


11:40 Buksbom truet af ny skadevolder: Buksbomhalvmøllet i Danmark
Bliv opdateret om en ny skadevolder på buksbom i Danmark og hør, hvordan skader kan begrænses.
Hans Peter Ravn, lektor emeritus, Københavns Universitet
12:00 Frokost
12:50 Bytræprisen
Dansk Træplejeforening uddeler årets Bytræpris
13:05 Bytræer og biodiversitet
Hvordan kan bytræer understøtte biodiversitet? Hvilke organismer har gavn af hvilke træarter? Et forsøg på at gøre arbejdet med bytræer og deres bidrag til biodiversitet håndgribeligt.
Mathias Just Justesen, biolog, Postdoc, Københavns Universitet

13:25 Bytræet som levested for insekter
På baggrund af insekttællinger i både hjemmehørende og eksotiske træers kroner belyses, hvilken betydning artsvalget og træets umiddelbare omgivelser har for insekterne. Få spritny viden om et meget aktuelt emne. Oplægget holdes på engelsk.
Dr. Susanne Böll, forsker, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
14:00 Kaffepause
14:30 Rodvenlig byjord – afgørende i alle træets livsfaser
Jorden skal ikke nødvendigvis skiftes ud når der plantes nyt. Hvordan sikrer vi, at jorden er og bliver ved med at være rodvenlig? Også for vores gamle træer kan jordbehandling spille en vigtig rolle, for eksempel når ældre eller skrantende bytræer revitaliseres.
Dr. agro. Christian Nørgård Nielsen, konsulent, Skovbykon

15:00 Operaparken – ny romantisk have med plads til 300 biler
Den helt nyåbnede Operapark er et skoleeksempel på grønne multifunktionelle anlæg med plantning af mange arter af store træer. Få et indblik i processen fra planlægning og plantning af denne park på et underjordisk parkeringshus. 
Maj Wiwe, landskabsarkitekt, Project Director, Cobe

15:30 Beskæring af historiske alléer
Beskæring af historiske alléer tro mod de oprindelige planer bliver hurtig til en tung post i budgettet. Slots- og Kulturstyrelsen har været med til at udvikle en ny teknologi, som gør det nemmere at beskære store, formklippede træer. 
John Nørgaard Nielsen, slotsgartner, Slots- og Kulturstyrelsen.

 

 

  • Standard: 2.650 kr. ekslusiv moms
  • Abonnenter på Videntjenesten og medlemmer af Dansk Træplejeforening: 1.950 kr. eksklusiv moms

 

 

Har du spørgsmål eller input til det faglige indhold af Bytræseminaret, er du velkommen til at kontakte Oliver Bühler på olb@ign.ku.dk

 

TILMELDINGEN ER LUKKET.

Bytræseminar arrangeres af Skovskolen, Københavns Universitet og Dansk Træplejeforening

Se Bytræseminar 2022