Bytræseminar 2022

Processionslarver

Bytræseminaret 2022 byder på en bred vifte af den nyeste viden og samler op på erfaringer. I år kan du blive klogere på biokul, som vinder indpas i flere og flere projekter. Vi får besøg af eksperter fra Danmark og Sverige, som giver os indsigt i biokul, og hvordan det kan anvendes i praksis. Du hører om veterantræer og også om veteranisering af træer – et emne, som hurtigt bringer sindene i kog. Vi får besøg af landskabsarkitekt Henning Looft, som har kastet et kærligt øje på de mange bytræer, som ikke står i den ultratætte by, men som i virkeligheden er rygraden i en grøn by. De har nemlig et godt udgangspunkt for at blive store, gamle og smukke. Han vil fokusere på etablering, tidshorisonter, vækstvilkår, dyrkning og fremelskning. Mottoet lyder: Dyrkning af træer er en proces, der tager tid. 

 

17. november 2022 kl. 9:00-16:00

Københavns Universitet
Lundbeckfondens Auditorium
Ole Maaløes Vej 5
2200 København N

 

 

08.15 – 08:50 Kaffe og registrering
09.00 – 09.10 Velkommen og introduktion til dagens program
Oliver Bühler, studielektor, Skovskolen og Lars Christensen, formand Dansk Træplejeforening
09.10 – 10.00 Etablering af træer uden for den tætte by
Et opgør med enkelttræskulturer og omplantningsdepressioner - fokus på dyrkning, fremelskning og tidshorisonter.
Henning Looft, Landskabsarkitekt MDL
10.00 – 10.20  Træer på vej ud af deres plantehuller: De ”hoppende træer”
Selvom træer som regel er rimelig rodfæstede, kan de godt finde på at ’hoppe’ ud af deres plantehuller. Se eksempler og et bud på, hvordan det kan ske.
Palle Kristoffersen, slotsgartner og adjungeret professor på KU
10.20 – 10.35 Bæredygtig træplantning: Projektering af plantehullet
En ny dansk bog om bytræer er netop udkommet. Vi får et udpluk af de mange emner, bogen favner.
Tage Kansager, landskabsarkitekt MDL
10.35 – 11.05  Kaffepause
11.05 – 11.30 Biokul 1: Biokul som produkt – fordele, ulemper og anvendelse på landbrugsjord
Biokul er i alles munde, men hvor langt er vi med at producere, anvende og kvalitetssikre biokul i Danmark?
Dorette Sophie Müller-Stöver, lektor, Københavns Universitet
11.30 – 12.10  Biokul 2: Biokul og byens vegetation – de svenske erfaringer
I Sverige har man i en længere periode anvendt biokul i forbindelse med træplantning, nedsivning af overfladevand og på grønne tage. Forventningerne er store, men hvad ved vi egentlig om biokul og dets effekt på byens vegetation? (Oplægget holdes på engelsk)
Ann-Mari Fransson, senior lecturer, Linnæus University Växjö
12.10 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.15 Uddeling af bytræprisen
13.15 – 13.45 Veterantræer og veteranisering af træer
En introduktion til begreber og metoder og input til, hvordan biodiversiteten kan fremmes uden at give køb på sikkerhed og træsundhed.
Iben Thomsen & Simon Skov, begge seniorrådgivere ved Københavns Universitet
13.45 – 14.30 Bytræer og anlægsarbejde. Hør hvordan der arbejdes med træbeskyttelse i Aalborg og om regler og koncepter i vore nabolande.
Per Rasmussen, Aalborg Kommune og Christian Nørgaard Nielsen, SkovByKon
14.30 – 15.00 Kaffepause
15.00 – 15.30 Træer til byen. Hvordan sikrer vi Plantestandardens niveau?
I år er det 10 år siden, at Plantestandarden blev udvidet og præciseret med Kvalitetsbeskrivelser af store planteskoletræer. Oplægsholderen evaluerer og kommer ind på idealtræet, krav til beskrivelser, operativ kontrol, tilsyn og kvalitetsfremmende faktorer.
Svend Andersen, Plantefokus
15.30 – 16.00 Egeprocessionsspinderen: Larven fra helvede eller den nye dreng i klassen?
Egeprocessionsspinderen er en ubehagelig larve, og den er tæt på den danske grænse. Vi bør være forberedt på, hvordan vi håndterer den, når den dukker op herhjemme. Hør om bekæmpelse, værnemidler og bortskaffelse i praksis.
Faglærer Bent Jensen, Københavns Universitet
16.00 Tak for i dag!

 

 

Standard: 2.650 kr. ekslusiv moms

Abonnenter på Videntjenesten og medlemmer af Dansk Træplejeforening: 1.950 kr. eksklusiv moms

 

 

Har du spørgsmål eller input til det faglige indhold af Bytræseminaret, er du velkommen til at kontakte Oliver Bühler på olb@ign.ku.dk