Langtømmer

Skovbrugskonferencen 2021: 
Digitale løsninger i det praktiske skovbrug

På årets skovbrugskonference vil vi se nærmere på de digitale løsninger, som bliver brugt til bl.a. planlægning og driftsstyring i det praktiske skovbrug

Hvad er de praktiske erfaringer med de danske løsninger, hvilke løsninger bruger vore nabolande og hvordan kan vi blive bedre til at udnytte de muligheder, som den digitale udvikling giver os?

Sæt kryds i kalenderen 6. oktober 2021.

 

Tid: Onsdag 6. oktober 08.45 – 15.30

Sted: Skovskolen i Nødebo, Nødebovej 77a, 3480 Fredensborg

 

 

08.45 – 09.15  Kaffe og registrering
09.15 – 09.30  Velkomst – konferencens fokus og formål
Thomas Færgeman, Skovskolen
09.30 – 10.00 Digitalisering i skovene – udviklingen i dansk skovbrug
Klaus Wunsch, KW Plan
10.00 – 10.30  Digitale løsninger til planlægning og drift – hvad kan vi i dag?
Rasmus Willumsen, HedeDanmark
10.30 – 10.45 Kaffepause
10.45 – 11.15 IT-nørd eller skovfoged – hvordan bliver man superbruger?
Mikkel Ewais-Bremer, Natur-IT
11.15 – 11.45  Digitalisering i det svenske skovbrug – historik og erfaringer
Maria Nordström, Skogforsk
11.45 – 12.45 Frokost
12.45 – 13.15  Digitale løsninger i private skove – hvad bliver der brug for?
Kristian Løkke Kristensen, Skovdyrkerne
13.15 – 13.45  Digitale løsninger til flersidig arealforvaltning – hvad bliver der behov for?
Søren Friese, Naturstyrelsen
13.45 – 14.15  Skovressourcekort – formål og anvendelse
Thomas Nord-Larsen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
14.15 – 14.30 Kaffepause
14.30 – 15.00 LIDAR i skoven – rumskib eller realitet?
Lene Fischer, Skovskolen
15.00 – 15.45 Panel-debat: Digitale løsninger i dansk skovbrug
  • Hvad har vi brug for?
  • Hvor er udfordringerne?
  • Hvordan kommer vi videre?
Dansk Skovforening, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skovkortet.dk, Skovdyrkerne, Naturstyrelsen, NaturIt, HOFOR, HedeDanmark
15.45 – 16.00 Opsamling og afslutning
Thomas Færgeman, Skovskolen

 

 

Pris: 1250,- ekskl. moms
Pris for studerende: 300,- ekskl. moms

 

 

Har du spørgsmål til skovbrugskonferencen, så kontakt Kirsten Carlsen på kica@ign.ku.dk