24. maj 2024

Skovskolen og Danmarks Jægerforbund går sammen om Vildtforvalteruddannelsen

Vildtforvalteruddannelsen partnerskab

Fremtidens vildtforvaltere kan tage uddannelsen med stærkere bagland. Skovskolen og Danmarks Jægerforbund har netop indgået et partnerskab, der styrker Vildtforvalteruddannelsens kvalitet og faglige fundament.

Når Vildtforvalteruddannelsen slår dørene op for nye studerende i 2025, vil de møde et underviserteam, som er sammensat på tværs af Danmarks Jægerforbund og Skovskolen. Skovskolens forstander, Rasmus Kjær, glæder sig over det nye samarbejde: ”Danmarks Jægerforbund er en oplagt og stærk partner for os, fordi forbundet kender uddannelsen indgående, og har fingrene på pulsen i forhold til ny viden og praksis. Et ligeværdigt samarbejde er med til at skabe et solidt, fagligt grundlag for uddannelsen. Vi har længe gerne villet sikre, at uddannelsen bliver båret af et gennemgående team af faste undervisere, fordi vi ved, at nære og stabile relationer mellem undervisere og studerende skaber de bedste rammer om læring og faglig udvikling. Jeg er meget glad på uddannelsens vegne”, siger Rasmus Kjær.

Markant løft

Gennem samarbejde kommer man altid længst, og når så stærke institutioner som Skovskolen og Danmarks Jægerforbund går sammen og komplementerer hinanden, vil det give et markant løft til Vildtforvalteruddannelsen.

Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund

Chef for Rådgivning og Uddannelse i Danmarks Jægerforbund, Niels Søndergaard, glæder sig over muligheden for at bidrage til en faglig solid og bæredygtig vildtforvaltning: ”Gennem samarbejde kommer man altid længst, og når så stærke institutioner som Skovskolen og Danmarks Jægerforbund går sammen og komplementerer hinanden, giver det et markant løft til Vildtforvalteruddannelsen og de andre uddannelser i udbuddet fra Miljøstyrelsen”, siger Niels Søndergaard.

Niels Søndergaard ser et stort potentiale i partnerskabet ift. uddannelse af fremtidens vildtforvaltere: ”Vi skylder vildtet en stærk forvaltning bygget på faglighed og hensyn til vildtets tarv. Det forudsætter velkvalificerede aktører, og her spiller Vildtforvalteruddannelsen en væsentlig rolle. Veluddannede aktører er en forudsætning for seriøs og ansvarlig vildtforvaltning”, siger Niels Søndergaard.

I praksis betyder partnerskabet i udgangspunktet en lige indtægtsdeling af undervisningsmidlerne i 2025. Samtidig bliver der arbejdet på at finde frem til nye boligforhold til de studerende, fordi den eksisterende løsning udhuler uddannelsens økonomiske grundlag.

Stærk synergi

Også aftagerne hilser det styrkede samarbejde velkommen. Hos Danske Herregaardsjægere opfattes partnerskabet som et positivt bidrag til vildtforvaltningens niveau fremover. Formand for Danske Herregaardsjægere, Morten Truelsen, er ikke i tvivl om, at partnerskabet styrker uddannelsens faglige relevans og rækkevidde:

”Det er vigtigt at sikre en stærkt funderet vildtforvalteruddannelse. Både lokalt på bedrifterne, men også centralt hos rådgivningsvirksomheder og styrelser er der brug for fagligt kompetente personer med en grøn uddannelsesbaggrund til at varetage vildtets tarv. Her spiller vildtforvalteruddannelsen en vigtig rolle ved at sikre aktørerne en solid faglig ballast og et fælles sprog, når det kommer til at forvalte vores dyr, fugle og arealer. Vi ser en stærk synergi i, at Skovskolen og Danmarks Jægerforbund styrker samarbejdet på uddannelsesområdet, så man forener kræfterne i at sikre den bedst mulige uddannelse fremadrettet”, siger Morten Truelsen.

Partnerskab med vokseværk

I første omgang omfatter partnerskabet selve Vildtforvalteruddannelsen, men Skovskolen og Danmarks Jægerforbund har meddelt Miljøstyrelsen, at parterne allerede fra 2026 ønsker at udvide samarbejdet. Når det samlede kompetenceområde inden for vildtforvaltning og jagtfaglige kurser igen sendes i udbud, vil Skovskolen og Danmarks Jægerforbund byde ind sammen på at løfte opgaven i fællesskab med fokus på at skabe en bæredygtig økonomi og en samlet faglig og pædagogisk kvalitet for hele udbudsområdet.

Vildtforvalteruddannelsen på ekskursion

Emner