11. juni 2024

Mere vand i landskabet: Hvordan skaber vi synergi og værdi?

KONFERENCE

Årets naturforvaltningskonference sætter fokus på barrierer og potentialer, når stigende vandmængder presser byer og landskaber

Ådal ved Vejle
Vejle ådal. Foto: Louise Roum.

Nick Leyssac og Louise Roum fra Skovskolen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på programmet for Naturforvaltningskonferencen 26. september i Korsør.

Tre spørgsmål til arrangørerne

Hvorfor er det vigtigt at vide noget om mere vand i landskabet?
”Mere vand i landskabet er en realitet allerede, og der kommer kun mere i fremtiden. Det gælder både det vand, vi gerne vil have mere af som fx vandløb, søer, moser og vådområder - og det vand, som giver os problemer med bl.a. havvandsstigninger, vandmotorveje og gennemblødte skov- og landbrugsarealer”.

Hvilke løsninger kan man høre om?
”Et af emnerne er langsom hydrologi: Løsninger, der forsinker vandet og får det til at blive længere i landskabet uden for byer og ådale, så det efter store nedbørshændelser langsomt kan ledes gennem vandsystemerne uden at skabe oversvømmelser, overløb og overbelastning af kloakker”.

Hvilken værdi kan mere vand i landskabet have?
”De senere år har vi over hele landet set en opblomstring af projekter, hvor tidligere drænede områder igen er blevet våde. Klima-, lavbunds- og vådområdeprojekter kan bidrage til at håndtere stigende vandmængder og samtidig gavne biodiversitet og truede arter. Men der er en del bump på vejen, fordi der opstår interessekonflikter mellem fx den private ejendomsret, puljeregler og sektorlovgivning. Dem stiller vi skarpt på til Naturforvaltningskonferencen”.

Emner