21. november 2022

Glæde på Skovskolen i Nødebo: Skov til uddannelse i Nordsjælland sikrer alsidig undervisning

Studerende på Skovskolen
Ny aftale sikrer skov til uddannelse i Nordsjælland

Grønholt Hegn samt Store Dyrehave syd for Overdrevsvejen og øst for Kongevejen er blevet fritaget fra at blive urørt skov. Det åbner mulighed for skov som bruges til uddannelse, hvor Skovskolens elever, studerende og kursister i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland kan lære erhvervet i praksis

Udsigten til, at alle nordsjællandske statsskove skal udlægges som urørt skov skabte panderynker på Skovskolen i Nødebo tidligere på året. I et høringssvar påpegede Skovskolen de problemer,

”Styrken ved vores uddannelser er, at vi ikke udfører øvelsesopgaver – vi uddanner ved at udføre rigtige opgaver i samarbejde med det grønne erhverv.

Rasmus Kjær, konsitueret forstander på Skovskolen

det ville give, hvis eleverne skulle til at køre langt for den praktiske undervisning i fx motorsav og skovbrug.

”Styrken ved vores uddannelser er, at vi ikke udfører øvelsesopgaver – vi uddanner ved at udføre rigtige opgaver i samarbejde med det grønne erhverv. Hvis skovene omkring os blev for ensidige, skulle vi til at lave aftaler med mange

private skovejere og køre eleverne langt for at kunne forsætte den varierede undervisning i alsidig skovbrug, vi står for” siger konstitueret forstander på Skovskolen, Rasmus Kjær, om den næsten umulige opgave, det ville være at undvære statsskovene i undervisningen.

Afgørende aftale i hus

Nu har Skovskolen reddet sig 1500 ha skov til uddannelse gennem en afgørende aftale med Naturstyrelsen om, at to områder af de nordsjællandske statsskove fritages fra at ligge urørt. Den nye aftale har skabt glæde, fordi den sikrer en alsidig skovdrift tæt på Skovskolen i Nødebo, så muligheden for at lære erhvervet ved at udføre praktiske skovopgaver bevares.

Lang tradition for samarbejde

De områder, der undtages fra at blive urørt skov, skal i stedet fortsat drives som naturnær skovdrift, og kan som skov til uddannelse danne rammen om et fortsat tæt samarbejde med Naturstyrelsen om uddannelse af både skovarbejdere og forvaltere:

”Vi har en lang tradition for at samarbejde med Skovskolen om uddannelser og kurser, og nu har vi imødekommet deres forespørgsel ved at fritage Store Dyrehave og Grønholt Hegn fra at blive urørt,” fortæller Jens Bjerregaard Christensen, som er skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland.

Skovskolen kommer ikke til at overtage eller forpagte skovområderne. Naturstyrelsen vil fortsat have det overordnede ansvar for de offentlige skovarealer, og så kan Skovskolen komme med input til pleje- og forvaltningsplaner og udføre driftsopgaver, præcis som i Gribskov i dag.

Læs også: Skovskolens sjællandske uddannelser er reddet: får 1500 ha ’skoleskov’ i Nordsjælland