8. juli 2024

Flere vil have en uddannelse på Skovskolen

STUDIEVALG

Efter ansøgningsfristen til kvote 1 den 5. juli, står det klart, at væsentligt flere end sidste år har søgt om optagelse på de grønne ingeniøruddannelser på Skovskolen, Københavns Universitet.

Undervisning på Skovskolen

På Skov- og landskabsingeniøruddannelsen er ansøgertallet i kvote 1 vokset med 129 % på Skovskolen Djursland og 76 % på Skovskolen Nødebo. Ansøgningerne til uddannelsen som Urban landskabsingeniør, der udbydes i samarbejde med Erhvervsakademi Zealand, er steget med 25 % i kvote 1.

Det er ifølge forstander Rasmus Kjær vigtigere end nogensinde, at unge prioriterer uddannelser, der klæder dem på til at gøre en forskel for et grønnere Danmark:
"Med den nye trepartsaftale får vi de næste mange år hårdt brug for kompetente mennesker, der kan hjælpe til med at indfri ambitionerne om mere skovrejsning, naturgenopretning og naturbeskyttelse. Både i skovene, vores landskaber og i den bynære natur. Vi uddanner jo dem der kan få det her til at ske i praksis", siger Rasmus Kjær.

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen fortsætter med styrket kraft

Særligt de gode ansøgningstal til Skov- og landskabsingeniøruddannelsen på Djursland glæder Andreas de Neergaard, prodekan for uddannelse på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

”På baggrund af de gode ansøgertal kan vi i 2024 tilbyde optag af studerende på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen i både Auning på Djursland og i Nødebo. Københavns Universitet er for alle i hele landet. Skovskolen Djursland er en vigtig del af vores regionale udbud af uddannelser, som vi gerne vil fastholde. Derfor er det en god nyhed, at så mange har søgt ind på Skov- og landskabsingeniøruddannelsen på Djursland", siger Andreas de Neergaard.

En fælles indsats

Det stigende antal ansøgninger er et resultat af en stærk holdindsats fra studerende, kommunikationsmedarbejdere og ledere på tværs af Skovskolen og fakultetet, som har samarbejdet om kampagnen ”Danmarks vildeste undervisning”, konstaterer Rasmus Kjær:  Skovskolens studerende har lagt en kæmpe indsats :
”Vores studerende har lagt en kæmpe indsats i opsøgende kommunikation om uddannelsen og været i medierne, på gågader, på højskoler, på gymnasier og til messer. Deres engagement har ganske givet smittet af på lysten til en grøn uddannelse. Det er vi meget taknemmelige for".

Emner