10. april 2024

Hvor meget mere vand kan vores byer klare?

Studerende på ekskursion

Det har studerende fra Urban landskabsingeniør været på ekskursion for at undersøge

Forårets regnvejrsrekorder er til at få øje på, også i vores byer: Parker og haver står under vand, og vi ser oversvømmede veje og væltede træer mange steder. Men hvordan håndterer og tilpasser vi os til de stigende vandmængder i vores byer? Det er studerende fra Urban landskabsingeniør trukket i regntøjet for at undersøge sammen med deres underviser, Leila Tolderlund: ”Fremtidens vejr gør uddannelsen som Urban landskabsingeniør superrelevant, når vi skal tilpasse urbane områder til at klare større nedbørsmængder. Vi skal i gang med et nedsivningsprojekt i Nødebohave i Nødebo. Her lærer de studerende at lave en nedsivningstest for at finde ud af, hvor meget vand – og med hvilken hastighed jorden nedsiver vand, når den er i en vandmættet tilstand”, siger Leila Tolderlund.

Fremtidens vejr gør uddannelsen som Urban landskabsingeniør superrelevant, når vi skal tilpasse urbane områder til at klare større nedbørsmængder.
Leila Tolderlund, underviser på Urban landskabsingeniør

Fokus på aktuelle udfordringer motiverer

Ekskursionen er en del af kurset ’Klimatilpasning, teknik og projektering’ på andet år af uddannelsen til Urban landskabsingeniør. Her lærer de studerende fx at lede og projektere tekniske løsninger til lokal afledning af regnvand (LAR). Den viden er vigtig, fordi LAR-anlæg spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal målene i klimaloven fra 2020.

For Leila Tolderlund er det oplagt at fokusere på aktuelle problemstillinger i undervisningen: ”Det er det, undervisningen på Skovskolen kan: Gøre vejen fra teorien i klasselokalet til afprøvelse af vores viden i byen og i landskabet, så kort som mulig. I denne måned blev der sat regnvejrsrekord, da vi oplevede det vådeste aprildøgn i Danmark i 150 år. Det motiverer vores studerende at tage afsæt i de problemstillinger, vi ser lige nu, og lære præcist hvordan de kan bidrage med tekniske af løsninger fra uddannelsen som Urban landskabsingeniør”.

Emner