28. juni 2024

Djurslands førstefødte skov- og landskabsingeniører flyver fra reden

dimission

De første 34 skov- og landskabsingeniører er dimitteret fra Skovskolen Djursland. Nu skal de ud at gøre en forskel for naturen, klimaet og den grønne omstilling.

Dimission på Skovskolen Djursland

Holdet er det allerførste, der dimitterer, siden uddannelsen blev etableret på Skovskolen Djursland for fire år siden, og derfor var det en ganske særlig begivenhed at sende dem afsted.

Frontløbere og ambassadører

Siden dag ét på uddannelsen har de 34 studerende været frontløbere. Det gælder i forhold til at etablere traditioner, fællesskab og studiemiljø på campus, der ligger på Eldrupgaard midt i Løvenholmskovene ved Auning.

Dimission for første årgang skov- og landskabsingeniører fra Skovskolen Djursland

Og det gælder i forhold til at slå uddannelsens berettigelse i Jylland fast og kæmpe for dens fortsatte eksistens. Det manifesterede sig bl.a. i en massiv indsats foråret igennem, hvor de studerende drog land og rige rundt for at vise uddannelsen frem, holde faglige oplæg på højskoler og gymnasier, hænge plakater op og generelt være ambassadører for skolen og uddannelsen på Djursland.

Det første træ i SLING-skoven

Også til dimissionen sørgede holdet – på skovskole-lingo kaldet SLING 24D – for at træde en sti for de årgange, der kommer efter dem. Sammen med familier, undervisere og studieledelse satte de en festlig og højtidelig ramme for afskeden - bl.a. plantede de det første træ i dét, der med tiden bliver til ’SLING-skoven’, altså skov- og landskabsingeniørernes egen skov på Skovskolen Djursland.

Vintereg dimission Skovskolen Djursland
Til dimissionen plantede de nyuddannede skov- og landskabsingeniører det første træ i dét, der med tiden bliver til ’SLING-skoven’, altså skov- og landskabsingeniørernes egen skov på Skovskolen Djursland.

De studerende fik også hver især en lille vinter-eg (Quercus petraea) i afskedsgave fra Skovskolen. På uddannelsens afdeling i Nødebo på Sjælland er der tradition for at give en stilk-eg (Quercus robur), men i Jylland er vinter-egen mere stedtypisk, og derfor er det selvfølgelig dén, der fra nu af er Skovskolen Djurslands afskedsgave. Begge arter er hjemmehørende i Danmark.

”Det, alle har aftalt, skal I få til at ske i praksis”

Gustav Ditlev havde fået æren af at holde tale på vegne af sine studiekammerater, og der var også taler af bl.a. institutleder Vivian Kvist Johannsen fra Københavns Universitet og Skovskolens forstander Rasmus Kjær. Han sagde bl.a.:
”Alle snakker om klima, klimatilpasning og biodiversitet. I skal ud at gøre noget ved det. Den nye grønne trepartsaftale vidner om det. Der skal rejses 250.000 hektar skov, oprettes nye naturnational-parker, udtages landbrugsjord til at skabe mere natur og hele 20 % af vores natur skal være beskyttet. Det, alle nu har aftalt, skal I få til at ske i praksis.”

Mod og engagement skaber resultater

Rasmus Kjær kvitterede også for det enorme engagement og arbejde, de studerende har lagt i at bevare uddannelsen på Djursland:
”I er uddannet til at få ting til at ske. Det viste I ikke mindst i december, hvor I fik overbevist Universitet og Skovskolen om, at SLING-uddannelsen skulle fortsætte på både den ene og anden side af bælterne. Tak for det. I tvang både mig og andre til at tænke i alternative og kreative løsninger, og jeg er ikke i tvivl om, at det store ansøgertal, vi i år ser ind i, især skyldes jeres indsats.”

122 % stigning i ansøgertallet

Uddannelsen til skov- og landskabsingeniør har oplevet en markant stigning i antallet af ansøgere til studiestart i august 2024. I kvote 2, hvor ansøgerne går til optagelsesprøve, har Skovskolen Djursland fået hele 122 % flere ansøgninger end sidste år, og i Nødebo er stigningen 70 %.

Nu gælder det kvote 1, hvor man søger på sit karaktergennemsnit. Slutspurten er sat ind for at få så mange dygtige studerende som muligt til at søge. Fristen er den 5. juli. Fremtiden ser lovende ud for Skovskolen Djursland. 

Kontakt

Lisbet Holm Seiersen, studieleder

Skov- og landskabsingeniøruddannelsen Skovskolen Djursland og Nødebo

Mail: l.h.s@ign.ku.dk
Mobil: 40 18 55 11

Emner