Informationsmøde om Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen på ekskursion

Naturvejlederuddannelsen varmer op til studiestart i både øst og vest

Kort efter nytår åbner Naturvejlederuddannelsen på Skovskolen Djursland. Samtidig begynder et nyt hold i Nødebo. Vi glæder os til at præsentere uddannelsen for dig på to møder i efteråret:

  • 14. august 2024 kl. 20:00 - 21:30
    Online informationsmøde (dækker både Djursland og Nødebo)
  • 2. oktober 2024 kl. 17:00 - 20:00
    Fysisk informationsmøde på Skovskolen Djursland

På informationsmøderne kan du møde både undervisere og studerende, høre om uddannelsens faglige indhold og værdier, og få et indtryk af Skovskolen som studiested og fælles base for spændende og lærerige ekskursioner til forskellige egne af Danmark.