Naturvejlederuddannelsen på Skovskolen

Naturvejlederuddannelsen på ekskursion

Vil du inddrage naturen i dit arbejdsliv?

Skovskolen har i over 20 år været stedet, hvor mange har trådt deres første skridt på vejen til at blive naturvejledere. Skovskolen og Københavns Universitet tilbyder nu naturvejlederuddannelsen i en akkrediteret form, der giver dig nye muligheder arbejdsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Naturvejlederuddannelsen egner sig perfekt til dig, der ønsker at udvide dit arbejdsfelt eller give det en grøn dimension. 

Gennem naturvejlederuddannelsen bliver du klogere på dig selv og naturen omkring dig. Du lærer at formidle til forskellige målgrupper, lede forandringsprocesser samt arbejde kreativt med natur- og samfundsmæssige problemstillinger. På naturvejlederuddannelsen kan du specialisere dig inden for pædagogik og læring, natur og kultur eller forandringsprocesser og ledelse.

Naturvejlederuddannelsen - derfor

Hør studieleder Johanne Lybecker Christiani fortælle om naturvejlederuddannelsen på KU.

Du kan også møde Johanne i podcasten her: 

Ansøg på naturvejlederuddannelsen nu

Første modul på naturvejlederuddannelsen hedder 'Naturvejlederen'. Her får du erfaring med at udvikle, planlægge, organisere og lede forskellige målgrupper i din naturvejledning.

Naturvejlederuddannelsens opbygning

Naturvejlederuddannelsen er en akademiuddannelse på 60 ECTS, som svarer til et fuldtidsårsværk. Uddannelsen tages som deltid over flere år. Det er også muligt at tage enkelte moduler.

Se mere om naturvejlederuddannelsens opbygning i studieordningen

Obligatoriske moduler på naturvejlederuddannelsen

På naturvejlederuddannelsen har du tre obligatoriske moduler à 10 ECTS og et afgangsprojekt à 10 ECTS

Valgmoduler på naturvejlederuddannelsen - specialer

På naturvejlederuddannelsen har du i alt 20 ECTS valgmoduler. Specialisér dig inden for Pædagogik og læring, Natur og kultur eller Forandringsprocesser og ledelse:

Spørgsmål og svar om naturvejlederuddannelsen

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om naturvejlederuddannelsen. Har du ekstra spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os

 

Naturvejlederuddannelsen på Skovskolen, Københavns Universitet, er en akkrediteret akademiuddannelse i naturvejledning, der giver dig en unik mulighed for at få både en bred naturformidlingskompetence og en specialisering.

 • Naturvejlederuddannelsen er normeret til 60 ECTS point, dvs. at indsatsen svarer til et helt års fuldtidsstudium. Uddannelsen tages på deltid over en flerårig periode
 • Obligatoriske moduler sikrer et fælles bredt fundament for alle naturvejledere. Du kan vælge at uddybe særlige kompetenceområder via valgfag og dit afgangsprojekt. Naturvejlederuddannelsen tilbyder tre forskellige toninger af fordybelse
 • Uddannelsen er fleksibel, og modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Du behøver ikke tage hele naturvejlederuddannelsen, men kan vælge ét eller flere moduler til at styrke din fagprofessionelle profil
 • Naturvejlederuddannelsen er åben for studerende og kursister med et bredt spektrum af fagprofessionelle kompetencer. Du bliver en del af et tværfagligt studiemiljø og et solidt netværk.
 • Det er en akkrediteret uddannelse, som efterlever Københavns Universitets kvalitetssikringssystem samt sikrer en relevant kobling af teori og praksis
 • Uddannelsen afvikles i naturen, på internater, lidt online samt på Skovskolens to campusser i Nordsjælland og på Djursland, så du har god mulighed for at følge naturuddannelsen, uanset hvor i landet du bor
 • Det er en søsteruddannelse til Skovskolens akademiuddannelse i Friluftsvejledning, hvilket styrker uddannelsens faglige fundament og giver dig ekstra fleksibilitet i valg af moduler
 • Da naturvejlederuddannelsen er akkrediteret, modtager den taxametertilskud fra staten, så deltagerbetalingen kan holdes nede.

 

 

Ja, fra februar 2024 kan du starte på første modul - Naturvejlederen - med undervisning på Skovskolen Djursland. Datoer er ikke fastlagt endnu.

 

 

For at søge ind på naturvejlederuddannelsen skal du have:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående.
 • Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
 • Grundlæggende god fysisk kondition (forstået som min. at kunne gå 10 km med dagstursrygsæk)

Eksamensbevis og titel på Naturvejlederuddannelsen

Naturvejlederuddannelsen på Skovskolen, Københavns Universitet, giver dig ret til at anvende betegnelsen ”AU (akademiuddannet) Naturvejleder i teori og praksis” og den engelske betegnelse er ”Academy Profession Degree of Nature Interpretation in Theory and Practice”. 

 

 

Naturvejlederuddannelsen sigter på mange målgrupper. Med naturvejlederuddannelsen eller enkelte moduler kan du styrke dine kompetencer og udvikle dit nuværende job, eller du kan bruge uddannelsen til at søge nye veje.

Du kan f.eks. være:

 • folkeskolelærer, højskolelærer eller underviser, der ønsker at tilbyde mere kvalificereret udeundervisning og blive en bedre underviser
 • akademiker, der ønsker praktiske kompetencer og færdigheder
 • ansat inden for det pædagogiske felt, der ønsker at formidle natur til børn og unge
 • psykolog, terapeut eller ansat inden for socialsektoren, der ønsker at arbejde med natur i forebyggelse og behandling
 • ansat i den grønne sektor, der skal til at varetage formidling og udvikling af f.eks. naturnationalparker og andre nye tiltag
 • ansat i turisme og oplevelsesøkonomierhvervet, der ønsker af skabe og udvikle gode og lærerige oplevelser
 • allerede uddannet naturvejleder eller friluftsvejleder, der ønsker at udvide dine kompetencer.

 

Uddannelsen finder sted i hele landet i naturen, på internater samt på Skovskolen Nødebo (Sjælland) og Skovskolen Djursland (Jylland).
Se mere om studielivet på Skovskolen

 

 

 

Undervisningen foregår både på hverdage og i weekenden og tilrettelægges forskelligt fra modul til modul. Vi veksler mellem undervisning, lidt online, internater og ture/ekskursioner.

I Naturvejlederuddannelsens kalender kan du få overblik over hvilke moduler du kan starte på hvornår
Se Naturvejlederuddannelsens kalender

 

 

Naturvejlederuddannelsen består af seks – otte moduler med en pris på mellem 6.500 kr. og 13.500 kr. (momsfri). Modulerne kan tages enkeltvis.

Den samlede pris for uddannelsen ligger på ca. 62.000 – 68.000 kr. Hertil kommer varierende opholds- og forplejningsudgifter på i alt ca. 10.000 kr. alt efter hvordan det enkelte modul afvikles.

 

 

Naturvejlederuddannelsen er ikke SU-berettiget, men du har andre støttemuligheder:

Statens voksenuddannelsesstøtte
Er du i arbejde, og har du en kort videregående uddannelse, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at få SVU skal du deltage i et uddannelsesforløb, som er tilrettelagt på heltid.

Kompetencefonde
Der kan være flere muligheder for at søge fondsmidler til din efteruddannelse. De fleste overenskomster indeholder en aftale om en kompetencefond. Tjek, om en af disse passer på dig:
Den kommunale kompetencefond
Den regionale kompetencefond
Den statslige kompetencefond
Industriens kompetenceudviklingsfond
Bygge- og anlægsbranchens kompetencefond

Omstillingsfonden
Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i bl.a. akademiuddannelser. Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt. Læs mere om omstillingsfonden her

 

 

For at få den bedste sammenhæng og progression i din uddannelse anbefaler vi, at du begynder med det obligatoriske modul 'Naturvejlederen', som udbydes hvert år i februar.

Undtagelsesvist kan det godkendes at tage et valgmodul inden modulet 'Naturvejlederen'.

Kontakt studieleder Johanne Lybecker Christiani på jlc@ign.ku.dk.

 

Der kan ansøges om at opnå merit fra beståede uddannelseselementer fra en anden videregående uddannelse. Merit kan som udgangspunkt ikke erstatte naturvejlederuddannelsens obligatoriske moduler.

Merit afgøres af studielederen på baggrund af en faglig vurdering.

 

Hvert modul på naturvejlederuddannelsen afsluttes med eksamen. Eksamensformen varierer fra modul til modul, men vil altid bestå af en vis grad af skriftlighed. Vi bestræber os på, at eksamen indeholder praktiske elementer.

Studerende bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen – også ved gruppeeksamener.

Efter bestået afgangsprojekt har du ret til at anvende betegnelsen ”AU (akademiuddannet) Naturvejleder i teori og praksis” og den engelske betegnelse er ”Academy Profession Degree of Nature Interpretation in Theory and Practice”. 

 

Du kan som udgangspunkt tage valgmoduler på andre akademiuddannelser. Indholdet skal være relevant for naturvejlederuddannelsen og godkendes af studieleder.

F.eks. kan du tage valgfri moduler fra Skovskolens uddannelse til Friluftsvejleder.

 

 

 

 

 

 

Kontakt naturvejlederuddannelsen

Studieleder for naturvejlederuddannelsen
Johanne Lybecker Christiani
Mail: jlc@ign.ku.dk

Tlf: 24 81 80 48

Uddannelsessekretær for naturvejlederuddannelsen
Helle Capell
Mail: htsc@ign.ku.dk

Tlf: 35 32 43 41

Naturen sætter spor. Den skaber minder og giver oplevelser. Som naturvejleder er du med til at brede naturen ud til glæde for unge og gamle