Naturvejlederuddannelsen

Uddan dig som naturvejleder på Skovskolen, Københavns Universitet

Hjælp andre til at forstå og forbinde sig med natur

Gennem naturvejlederuddannelsen bliver du klogere på dig selv og naturen omkring dig. Du lærer at formidle til forskellige målgrupper, lede forandringsprocesser samt finde kreative løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.

Du kan specialisere dig inden for pædagogik og læring, natur og kultur eller forandringsprocesser og ledelse.

 Studiestart februar 2023

Naturvejleder - derfor

Hør studieleder Johanne Lybecker Christiani fortælle om den nye naturvejlederuddannelse.

Kom til online informationsmøde

Hør mere om naturvejlederuddannelsen, mød underviserne og snus til de forskellige moduler på uddannelsen

 15. september 2022 kl. 19-21

Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de mest almindelige spørgsmål om naturvejlederuddannelsen. Har du ekstra spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte os

 

Den nye uddannelse er en akkrediteret akademiuddannelse i naturvejledning, der giver dig en unik mulighed for at få både en bred naturformidlingskompetence og en specialisering.

 • Uddannelsen er normeret til 60 ECTS point, dvs. at indsatsen svarer til et helt års fuldtidsstudium. Uddannelsen tages på deltid over en flerårig periode
 • Obligatoriske moduler sikrer et fælles bredt fundament for alle naturvejledere. Du kan vælge at uddybe særlige kompetenceområder via valgfag og dit afgangsprojekt. Vi tilbyder tre forskellige toninger af fordybelse
 • Uddannelsen er fleksibel, og modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Du behøver ikke tage hele uddannelsen, men kan vælge ét eller flere moduler til at styrke din fagprofessionelle profil
 • Uddannelsen er åben for studerende og kursister med et bredt spektrum af fagprofessionelle kompetencer. Du bliver en del af et tværfagligt studiemiljø og et solidt netværk.
 • Det er en akkrediteret uddannelse, som efterlever Københavns Universitets kvalitetssikringssystem samt sikrer en relevant kobling af teori og praksis
 • Uddannelsen afvikles i naturen, på internater, lidt online samt på Skovskolens to campusser i Nordsjælland og på Djursland, så du har god mulighed for at følge uddannelsen, uanset hvor i landet du bor
 • Det er en søsteruddannelse til Skovskolens akademiuddannelse i Friluftsvejledning, hvilket styrker uddannelsens faglige fundament og giver dig ekstra fleksibilitet i valg af moduler
 • Da uddannelsen er akkrediteret, modtager den taxametertilskud fra staten, så deltagerbetalingen kan holdes nede.

 

 

Uddannelsen sigter på mange målgrupper. Med en naturvejlederuddannelse eller enkelte moduler kan du styrke dine kompetencer og udvikle dit nuværende job, eller du kan bruge uddannelsen til at søge nye veje:

Det kan fx være som:

 • folkeskolelærer, højskolelærer eller underviser, der ønsker at tilbyde mere kvalificereret udeundervisning og blive en bedre underviser
 • akademiker, der ønsker praktiske kompetencer og færdigheder
 • ansat inden for det pædagogiske felt, der ønsker at formidle natur til børn og unge
 • ansat inden for socialsektoren, der ønsker at arbejde med natur til at fremme sundhed og trivsel
 • ansat i den grønne sektor, der skal til at varetage formidling og udvikling af f.eks. naturnationalparker og andre nye tiltag
 • ansat i turisme og oplevelsesøkonomierhvervet, der ønsker af skabe og udvikle gode og lærerige oplevelser
 • allerede uddannet naturvejleder eller friluftsvejleder, der ønsker at udvide dine kompetencer.

 

Uddannelsen finder sted i hele landet i naturen, på internater samt på Skovskolens to campusser i Nødebo, Nordsjælland og Eldrupgård, Djursland.

 

 

 

Undervisningen veksler mellem undervisning, lidt online, internater og ture/ekskursioner.

Datoer for naturvejlederuddannelsens moduler fastlægges endeligt i efteråret 2022 og offentliggøres løbende på hjemmesiden. Modulet 'Den personlige naturvejleder' starter i februar 2023.

Vi åbner for tilmelding i september 2022 på hjemmesiden, indtil videre kan du høre nyt fra uddannelsen her:

 

 

Naturvejlederuddannelsen består af seks – otte moduler med en pris på mellem 6.500 kr. og 13.500 kr. (momsfri). Modulerne kan tages enkeltvis.

Den samlede pris for uddannelsen ligger på ca. 62.000 – 68.000 kr. Hertil kommer varierende opholds- og forplejningsudgifter på i alt ca. 10.000 kr. alt efter hvordan det enkelte modul afvikles.

 

 

Naturvejlederuddannelsen er ikke SU-berettiget, men du har andre støttemuligheder:

Statens voksenuddannelsesstøtte
Er du i arbejde, og har du en kort videregående uddannelse, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). For at få SVU skal du deltage i et uddannelsesforløb, som er tilrettelagt på heltid.

Kompetencefonde
Der kan være flere muligheder for at søge fondsmidler til din efteruddannelse. De fleste overenskomster indeholder en aftale om en kompetencefond. Tjek, om en af disse passer på dig:
Den kommunale kompetencefond
Den regionale kompetencefond
Den statslige kompetencefond
Industriens kompetenceudviklingsfond
Bygge- og anlægsbranchens kompetencefond

Omstillingsfonden
Faglærte og ufaglærte medarbejdere får med omstillingsfonden mulighed for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i bl.a. akademiuddannelser. Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt foreløbig til og med 2022. Læs mere om omstillingsfonden her

 

 

 • Du skal have gennemført en relevant uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GFU) eller en gymnasial uddannelse
 • Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter eller sideløbende med din relevante uddannelse
 • Hvis du ikke opfylder disse krav, kan du alligevel optages, hvis din baggrund passer til uddannelsen. Kontakt studielederen for en snak om mulighederne.

 

Uddannelsens opbygning

Naturvejlederuddannelsen er en akademiuddannelse på 60 ECTS, som svarer til et fuldtidsårsværk. Uddannelsen tages som deltid over flere år. Det er også muligt at tage enkelte moduler.

Obligatoriske moduler

Du har tre obligatoriske moduler à 10 ECTS og et afgangsprojekt à 10 ECTS på naturvejlederuddannelsen

 

10 ECTS

Modulet hvor du arbejder med dig selv som naturvejleder, herunder formidlingsteknikker og roller, værdier og natursyn. Desuden lærer du at håndtere forskellige målgrupper og arbejder derfor med uderumsledelse, pædagogik og læringsformer samt planlægning af formidling.

 

 

10 ECTS

På dette modul opnår du fagligt kendskab til de naturtyper, der findes i Danmark og især formidlingen af dansk natur. Biologi, geologi og forvaltning af landskaber bliver centralt i dette fag for at arbejde med stedbaseret formidling af forskellige naturtyper som græsland, skov, kyst samt småsøer og vandhuller.

 

 

10 ECTS

På dette modul opnår du kompetencer indenfor projektledelse og afprøver dem i praksis. Du arbejder med at undersøge og vurdere nye tiltag samt at styre en forandringsproces. Du kommer til at arbejde med dig selv i rollen som en naturvejleder, der faciliterer forandring og udvikling.

 

 

Du afslutter naturvejlederuddannelsen med et afgangsprojekt. Det består af en skriftlig opgave ud fra en selvvalgt problemstilling. Opgaven skal vise, hvad du har lært under uddannelsen. Du får hjælp og vejledning til selve skriveprocessen.

 

Valgmoduler

Du har i alt 20 ECTS valgmoduler. Specialisér dig inden for pædagogik og læring, natur og kultur eller forandringsprocesser og ledelse:

 

5 ECTS

For dig, der gerne vil blive dygtig til at henvende dig til mindre børn i formidlingen. Du får et indgående kendskab til målgruppen, deres rammer og pædagogiske vilkår, samt forskellige formidlingsformer.

 

 

10 ECTS

For dig der gerne vil arbejde med udeskole og læring. Du opnår indgående kendskab til begrebet udeskole, målgruppen, folkeskolens forenklede fælles mål, forskellige formidlingsformer der er knyttet til forskellige undervisningsfag, kriterierne og metoderne for god udeskolepraksis. I modulet arbejder du med udeskole i teori og praksis.

 

 

10 ECTS

Et modul for dig, der gerne vil integrere naturen i indsatser for målgrupper med særlige behov. Aktiviteter og oplevelser i naturen kan justeres og udvikles, så de egner sig til at imødekomme flere samfundsmæssige udfordringer. Dette modul gør dig i stand til at tilpasse og anvende metoder til at fremme trivsel og mestring i naturen. Der vil være særskilt opmærksomhed på, hvordan oplevelser i naturen kan gøre en forskel og medvirke til transfer til andre kontekster i målgruppens liv.

 

 

5 ECTS

Et modul for dig, der ønsker mere fokus på nye tiltag inden for naturforvaltning, biodiversitet og rewilding, koblet til muligheder for naturoplevelser og formidling af natur, med fokus på Danmark. Du får viden om formål med biodiversitet og økologiske processer i naturen. Der er fokus på stedsbaseret formidling af naturforvaltnings- og biodiversitetstiltag på konkrete naturarealer.

 

 

5 ECTS

Gennem tiden har kulturen påvirket og skabt vilkårene for den natur, vi har i dag. Samtidig er der gemt utallige spændende historier og formidlingsmuligheder i dette møde mellem mennesker og naturen. På dette modul føres du ind i forskellige tiders kulturmiljøer, deres spor i landskabet samt ikke mindst at arbejde med naturvejledningen i den historiske kontekst.

 

 

10 ECTS

Modulet der fokuserer på at bruge hænderne til at frembringe redskaber, udstyr og nyttige løsninger til det simple liv i naturen. Det gøres blandt andet gennem viden om gamle håndværksteknikker og menneskets historie. Du opnår færdigheder indenfor bl.a. værktøjshåndtering, garvning, fletværk, filtning og smedning.

 

 

 

 

5 ECTS

Naturvejlederen som konsulent og samskaber er et modul, der fokuserer på alt det, der sker mellem politik og borger. Mellem modsatrettede perspektiver, dagsordner og interessenter.

Det er et modul, der klæder dig på til at lede, facilitere og styre processer i udvikling, herunder at facilitere forandringer i samarbejder samt afholde kurser med et overordnet fokus på deltagerinvolverende processer.

 

 

10 ECTS

Et modul, der fokuserer på naturvejledning og planlægning som grundlag for oplevelsesøkonomi og turisme. Modulet gør dig i stand til at analysere og vurdere formidlings- og oplevelsesmuligheder for forskellige målgrupper, samt analysere mulighederne for samarbejde og involvering med lokale aktører og interessenter. Du vil også blive introduceret til, hvordan man arbejder kreativt og innovativt med nye ideer og udviklingsmuligheder.

 

 

10 ECTS

Dette er modulet, der arbejder med lederskab og de mekanismer, der opstår i en gruppe. Modulet gør dig i stand til at håndtere og vejlede grupper og giver dig værktøjer til at arbejde med mennesker i udfordrende, anderledes situationer. Der er fokus på, hvordan man gennem friluftslivet kan udvikle mennesket i samspil med andre.

 

Kontakt

Studieleder
Johanne Lybecker Christiani
Mail: jlc@ign.ku.dk

Tlf.: 24 81 80 48

Uddannelsessekretær
Helle Capell
Mail: htsc@ign.ku.dk

Tlf. 35 32 43 41

Naturen sætter spor. Den skaber minder og giver oplevelser. Som naturvejleder er du med til at brede naturen ud til glæde for unge og gamle