27. november 2018

Identifikation af skadevoldere

Har du problemer med skadedyr eller svampeangreb i skov eller juletræer? Så kom med på ekskursion og få den nyeste viden inden for området

Kæmper du med skadedyr eller svampeangreb i skoven eller på juletræsarealer? Så kan du få besøg af lektor Hans Peter Ravn eller seniorrådgiver Iben M. Thomsen. På en halv- eller en heldagsekskursion tager vi udgangspunkt i de aktuelle problemer og giver gode råd om håndtering og bekæmpelse.

Pris og deltagerantal

Skræddersyet kursus, pris efter tilbud. En halvdagsekskursion koster typisk 10.000-15.000 kroner ekskl. moms og en heldagsekskursion typisk 25.000-30.000 ekskl. moms. Maks. 25 deltagere.

Kontakt

Iben M. Thomsen, imt@ign.ku.dk og Hans Peter Ravn, hpr@ign.ku.dk.