Skovskolens AMU-kurser

Brug af motorsav og træfældningsmetoder

Anvendelse af motorsav 1

5 dage
Anvendelse af motorsav 2

5 dage
Anvendelse af motorsav 3 10 dage
Indtrækning af vanskelige træer 5 dage
Stormfald 5 dage

Træklatring og beskæring

Træbiologi, træpleje og byøkologi

5 dage
Træpleje

10 dage
Grundlæggende træklatring og beskæring 10 dage
Træklatring og beskæring, avanceret 10 dage
Nedfiring af effekter fra træer 5 dage
Personlig sikkerhed, avancerede klatremetoder 3 dage
Vurdering af risikotræer 5 dage
Tynding og beskæring i læhegn og bynære skove 5 dage

Kulturteknik

Sprøjtecertifikat, skov 10 dage
Sprøjteopfølgningskursus, skov 1 dage
Hånd- og rygsprøjtecertifikat 2 dage

Juletræer og pyntegrønt

Produktion af juletræer og pyntegrønt 10 dage

Vejen som arbejdsplads

Vejen som arbejdsplads 2 dage

Maskiner

Anvendelse og vedligeholdelse af udkørselsmaskine 10 dage
Maskinfærdsel på naturnære arealer 2 dage
Betjening af maskiner, skovbrug og naturpleje 3 dage

Blokhusbyggeri

Blokhusteknik 10 dage
Tagkonstruktioner i rundt tømmer 10 dage

Publikumsfaciliteter

Etablering af legepladser i naturmaterialer 10 dage
Publikumsfaciliteter i naturområder 10 dage

Naturpleje

Drift af biodiversitetsskov 5 dage
Veteranisering af træer 3 dage
Pleje af givne naturtyper - afbrænding som metode 3 dage
Pleje af givne naturtyper - invasive arter 3 dage
Pleje af givne naturtyper - lysåbne naturtyper 3 dage
Praktisk plantekendskab 3 dage

Vandløb og vandhuller

Å-mand 1 5 dage
Å-mand 2 5 dage
Å-mand 3 5 dage
Pleje af vandhuller 5 dage

Naturformidling og friluftsliv

Formidling og oplevelser 10 dage
Naturformidling 1 10 dage
Naturen som oplevelsesrum 5 dage
Naturens spisekammer 5 dage

Jagt og vildtforvaltning

Opdræt af fjervildt 5 dage
Forvaltning af småvildt 5 dage
Forvaltning af hjortevildt 5 dage

Medarbejderudvikling

Konflikthåndtering 3 dage
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet 4 dage
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere 5 dage
Sidemandsoplæring 2 dage

Kontakt AMU

Spørgsmål om tilmelding og vilkår
Lone Schmidt Vemming
Telefon 35 33 16 15
Mail lsv@ign.ku.dk

Faglige spørgsmål
Brian Dalskov Kristensen
Telefon 35 32 15 32
Mail bk@ign.ku.dk

AMU-katalog
Forside af AMU-katalog 2024

Se kataloget som e-bog. Du kan også downloade e-bog som pdf.

Du kan bestille det trykte katalog ved at skrive til Lone på
lsv@ign.ku.dk