Workshop: Værdisætning af træer med VAT 19

Værdisætning af træer med VAT19

Det er vanskeligt at sætte kroner og øre på træer, som ikke dyrkes med produktion for øje. For hvordan værdisætter man æstetisk, kulturhistorisk eller økologisk betydning? Ikke desto mindre er det ofte nødvendigt, for eksempel i sager om erstatning for ødelagte eller beskadigede træer eller i planlægning af grave- eller byggeprojekter.

Denne temadag sætter dig i stand til at gennemføre en værdisætning af træer med den anerkendte danske værdisætningsmodel VAT 19. Vi gennemgår modellen, diskuterer muligheder og udfordringer, og ikke mindst øver vi værdisætning i praksis.

NB: Du kan tilvælge et trykt eksemplar af VAT 19 til tilbudspris på 100 kr (ekskl. moms) i tilmeldingsprocessen.

Program

8:30 Registrering, morgenkaffe
9:00 Velkomst
Oliver Bühler, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
9:10 Værdisætning af træer med VAT 19
  • Etableringsomkostninger
  • Forventet træalder
  • Sundhed- og placeringsfaktor
Oliver Bühler, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
Kim Tang, Danske Anlægsgartnere
Steen Kristensen, Dansk Træplejeforening
11:00 Kaffe
11:20 Værdisætningsøvelser i grupper
13:00 Frokost
13:30 Faldgruber, opmærksomhedspunkter og begrænsninger Kim Tang, DAG
14:00 Opsamling

Oliver Bühler, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Kim Tang, Danske Anlægsgartnere
Steen Kristensen, Dansk Træplejeforening
14:45 Afslutning: Spørgsmål og diskussion over en kop kaffe
15:30 Tak for i dag

Temadagen arrangeres i fællesskab af Skovskolen, Danske Anlægsgartnere og Dansk Træplejeforening.