Naturforvaltningskonferencen 2023

Naturforvaltningskonferencen 2023

Naturgenopretning – processer og dynamikker

Naturforvaltning tilpasser sig politiske strømninger, befolkningens ønsker og ny indsigt. Naturforvaltningskonferencen 2023 dykker ned i disse temaer:

  • Naturlige processer, naturgenopretning og forvildning af natur i Danmark
  • Restaurering af lysåbne egeskove - hvordan moniterer man restaureringsindsatserne?
  • Genopretning af højmoser - hvilke processer er vigtige og hvordan

 

28. september 2023 kl. 9:00 - 17:00
Tilmeldingsfrist:  18. september

Tilmeldingen er lukket.
Skriv til loro@ign.ku.dk, hvis du ønsker at komme på venteliste.

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

 

 

09.30 – 10.00 Ankomst og tjek in
Morgenkaffe og croissant
10.00 - 10.10 Velkomst og morgensang
Rasmus Kjær, forstander på Skovskolen
10.10 – 10.55 Naturlige processer, naturgenopretning og forvildning
Jacob Heilmann-Clausen, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
10.55 – 11.15 Kort pause
11.15 – 12.15 LIFE - Bridging the Gap (SE)
Projektet fokuserer på at restaurere lysåbne egeskove i Sverige
  • Kan man genskabe mere naturlige processer, såsom græsningsskov og aldersstruktur gennem veteranisering?
  • Hvordan monitorerer man restaureringsindsatserne?

Jonas Hedin, Länstyrelsen Kalmar (oplægget er på engelsk)

12.15 – 13.15 Frokost
13.15 - 14.15 Overblik over danske LIFE-projekter med fokus på genopretning
Annita Svendsen, Jesper Stenild og Søren Rasmussen, Naturstyrelsen
14.15 – 15.00 Praktiske erfaringer med genopretning af højmoser
Hydrologi, forberedelse og podning med sphagnum på Horreby Lyng
Mette Risager, Risager Consult og Anita Pedersen, Guldborgsund Kommune
15.00 – 15.30 Pause med kaffe og kage
15.30 – 16.15 Praktiske erfaringer med afskrabning til genopretning af lysåben natur
Eksempler fra Allindelille Fredskov og Hammer Bakker
Jimmy Lassen, plejegruppen i Allindelille Fredskov og Svend Lassen, Aalborg Kommune
16.15 – 17.00 Paneldebat, afrunding og dato for 2024
Nick Leyssac, Skovskolen

 

 

Standard: 1.800 kr. eksklusiv moms
Tag-en-kollega-med til 1.300 kr. ekskl. moms
(Send mail til loro@ign.ku.dk for at få et kollega-tilmeldingslink, når du selv har tilmeldt dig)

Abonnenter på Videntjenesten: 1.300 kr. eksklusiv moms

Studerende: 500 kr. eksklusiv moms

 

 

Hvis du har spørgsmål til Naturforvaltningskonferencen, er du velkommen til at kontakte Louise Roum på loro@ign.ku.dk 

Naturforvaltningskonfererencen afholdes næste gang d. 26. september 2024.