Naturforvaltningskonferencen 2022

Lavbundsareal

Klima-lavbund: Hvordan opnår vi i praksis synergi mellem CO2-binding og biodiversitet?

Naturforvaltning tilpasser sig politiske strømninger, befolkningens ønsker og ny indsigt. Naturforvaltningskonferencen 2022 dykker ned i disse temaer:

  • Kan udtag af lavbundsarealer bidrage til større naturindhold?
  • Er naturzone nødvendig og er multifunktionel jordfordeling den praktiske og virkelighedsnære løsning?
  • Synergierne ved lavbundarealernes forandring, f.eks. med friluftsliv og biodiversitet

 

29. september 2022 kl. 9:00 - 17:00
Tilmeldingsfrist: 21. september

Skovskolen Nødebo
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

 

 

09.30 – 10.00 Ankomst og tjek in
Morgenkaffe og croissant
10.00 - 10.10 Velkomst
Thomas Færgeman, Skovskolen
10.10 – 10.55 Lavbundsarealer med målsætninger for natur og biodiversitet: Hvad er mulighederne og er der synergi med klima og vandmiljø?
Camilla Fløjgaard, Ecos, Aarhus Universitet
10.55 – 11.15 Kort pause med kaffe
11.15 – 12.00 Relevante tilskudsmuligheder for lavbund- og vådområdeprojekter. Muligheder og begrænsninger ved de forskellige ordninger
Kristine Mulbjerg, Miljøstyrelsen, Emil Haahr Vibild, Landbrugsstyrelsen og Katrine Hvid Andersen, Naturstyrelsen
12.00 – 13.00 Frokost
13.00 – 13.45 Multifunktionel tilgang til monofunktionelle ordninger: Erfaringer fra Holmehave og Åsemosen i Assens Kommune
Jannik Seslef, Assens Kommune
13.45 – 14.00 Kort pause med kaffe
14.00 – 15.00 Landmandens perspektiv på lavbunds- og vådområdeprojekter: Lavbundsprojekt i Vejen Mose: Hvordan motiverer vi lodsejerne til at indgå i naturprojekter?
Henrik Bertelsen, Landmand i Vejen Mose og formand for Familielandbruget Sydvest og Heidi Buur Holbeck, selvstændig naturrådgiver
15.00 – 15.30 Pause med kaffe og kage
15.30 – 16.15 Er multifunktionalitet løsningen på klima- og biodiversitetskrisen? Hvordan får vi plads til alt det, vi gerne vil?
Peter Stubkjær Andersen, Sektion for landskabsarkitektur og planlægning, IGN, Københavns Universitet
16.15 – 17.00 Paneldebat og opsamling
Afrunding og dato 2023

 

 

Standard: 1.600 kr. eksklusiv moms

Studerende: 400 kr. eksklusiv moms

 

 

Hvis du har spørgsmål til Naturforvaltningskonferencen, er du velkommen til at kontakte Louise Roum på loro@ign.ku.dk