Videncenter – Københavns Universitet

Skovskolen > Videncenter for Friluf...

Videncenter for friluftsliv og naturformidling

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

Videncentret  arbejder med at udbrede kendskabet til, hvad naturen betyder for mennesker – fra læring og leg til sundhed og rehabilitering. Vi forsker i friluftsliv og natur og står bag en række udviklingsprojekter

Centret holder til på Skovskolen, som er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. 

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling