Praktik – Københavns Universitet

Praktik og samarbejde med elever og studerende fra Skovskolen

Praktikperioden en vigtig del af Skovskolens uddannelser. Praktikken giver de studerende og elever en vigtig føling med erhvervslivet og erhvervet får en unik mulighed for at trække på den nyeste viden, udbygge sit netværk og se potentielle medarbejdere an.

På hjemmesiden www.skovskolepraktik.dk kan du læse om praktikken og muligheden for at blive praktikvært for en studerende fra en af Skovskolens tre professionsbacheloruddannelser skov- og landskabsingeniør, have- og parkingeniør og natur- og kulturformidler. 

Er du interesseret i at vide mere om praktikken for skov- og naturteknikerelever fra Skovskolens EUD- uddannelse kan du læse mere her