Kollegielandsbyen - hjem for elever og studerende på Skovskolen

Skovskolens kollegium kaldes 'Landsbyen'. Her bor 66 studerende og elever midt mellem Grib Skov og Esrum Sø.