Skovskolens forstander Thomas Færgeman

Thomas Færgeman er forstander for Skovskolen

Skovskolens organisation

Skovskolen er organiseret i tre afdelinger, der alle har aktiviteter både på Skovskolen Nødebo (Sjælland) og Skovskolen Eldrupgård (Jylland) 

Uddannelsescentret for skov og natur

Her er Skovskolens uddannelser og efteruddannelser indenfor skov- og naturforvaltning i både Nødebo og Eldrupgård.

Uddannelseschef: Rasmus Brodersen 

Servicecentret

Servicecentret rummer en række af Skovskolens tværgående funktioner:

 • Kursus- og Uddannelsessekretariatet
 • Service og drift
 • Skovskolens Spisehus

Servicechef: Merete Tønder

Udviklingsafdelingen

Udviklingsafdelingen rummer Skovskolens eksternt finansierede projekter, konferencer og temadage samt større bygningsarbejder som for eksempel udvidelsen af Skovskolen på Eldrupgård. Herudover hører uddannelser inden for klimatilpasning, byens grønne områder, friluftsliv og naturformidling til i afdelingen.

Forstander og Udviklingschef: Thomas Færgeman

Skovskolen i tal

Hvor mange mennesker uddanner Skovskolen? Hvor mange bor her og hvor mange medarbejdere er vi? Se Skovskolens nøgletal:

 • Siden 1990 er Skovskolen vokset fra 139 årselever til over 600
 • I alt er 480 studerende indskrevet på en professionsbachelor på Skovskolen, heraf 70 på Skovskolen Eldrupgård
 • 350 elever er i gang med en uddannelse som skov- og naturtekniker (EUD), heraf cirka 150 på Skovskolen Eldrupgård
 • Skovskolen har 138 kollegieværelser: 86 på Skovskolen i Nødebo og 52 på Skovskolen Eldrupgård. Derudover har vi 48 dobbeltværelser og 12 enkeltværelser til elever og kursister i Nødebo og 26 dobbeltværelser og 3 enkeltværelser til elever og kursister på Eldrupgård.
 • Der er 75 ansatte på Skovskolen: 64 Skovskolen i Nødebo og 11 på Skovskolen Eldrupgård
 • Hvert år er 75 mennesker i gang med en efteruddannelse på friluftsvejlederuddannelsen og parkdiplomuddannelsen
 • I alt har vi op mod 1.000 kursister på AMU om året, heraf cirka 350 på Skovskolen Eldrupgård
 • Hvert år danner Skovskolen i Nødebo rammen om cirka 75 konferencer og arrangementer med teambuilding for virksomheder og myndigheder årligt 
 • Skovskolens areal i Nødebo er knap 17 ha