Skovskolens forstander Thomas Færgeman

Thomas Færgeman er forstander for Skovskolen

Skovskolens organisation

Skovskolen er organiseret  i tre afdelinger

Uddannelsescentret for skov og natur

Her er Skovskolens uddannelser og efteruddannelser indenfor skov- og naturforvaltning i både øst og vest samlet.

Uddannelseschef: Rasmus Brodersen 

Servicecentret

Servicecentret rummer en række af Skovskolens tværgående funktioner:

 • Kursus- og Uddannelsessekretariatet
 • Service og drift
 • Skovskolens Spisehus

Servicechef: Merete Tønder

Udviklingsafdelingen

Udviklingsafdelingen rummer Skovskolens eksternt finansierede projekter, konferencer og temadage samt større bygningsarbejder som for eksempel udvidelsen af Skovskolen på Eldrupgård. Herudover hører uddannelser inden for klimatilpasning, byens grønne områder, friluftsliv og naturformidling til i afdelingen.

Forstander og Udviklingschef: Thomas Færgeman

Skovskolen i tal

Hvor mange mennesker uddanner Skovskolen? Hvor mange bor her og hvor mange medarbejdere er vi? Se Skovskolens nøgletal

 • Siden 1990 er Skovskolen vokset fra 139 årselever til over 600
 • I alt er 450 studerende indskrevet på en professionsbachelor på Skovskolen
 • 350 elever er i gang med en uddannelse som Skov- og naturtekniker (EUD)
 • Der bor 86 elever og studerende på Skovskolens kollegium Landsbyen
 • Der er 90 ansatte på Skovskolen
 • Hvert år er 63 mennesker i gang med en efteruddannelse som enten friluftsvejleder eller naturvejleder
 • I alt har vi op mod 1.000 kursister på AMU om året
 • Hvert år danner Skovskolen ramme om større events med mere end 1000 deltagere som f.eks. Naturens Dag og Skovens Dag
 • 50 konferencer finder sted på Skovskolen hvert år
 • Skovskolen afholder cirka 70 arrangementer med teambuilding for virksomheder og myndigheder årligt 
 • Skovskolens areal i Nødebo er knap 17 ha