25. august 2020

Uddannelsen der voksede fra sit navn

Urbane landskabsingeniører på opgave

Uddannelsen til have- og parkingeniør skifter navn til urban landskabsingeniør. Navneskiftet er et længe næret ønske fra både studerende, studieledelse og erhvervet. Og det bliver styrket i den opdaterede studieordning, der gælder fra studiestart 2020.

”Ordet ’have’ kunne nemt misforstås, og det har været forstyrrende for uddannelsen”. Det fortæller studieleder Henriette Bonde som en del af begrundelsen for, at uddannelsen til have- og parkingeniør nu skifter navn til urban landskabsingeniør.

”Mange – både potentielle studerende og i erhvervet – har på grund af navnet fået en forkert opfattelse af uddannelsen. Nogle har troet, at der var tale om en uddannelse til havearkitekt. Og generelt har navnet ikke været repræsentativt for uddannelsen, fordi det ikke dækkede hele uddannelsens bredde.”

Ændret sig over årene
Til en start var det fint at signalere det grønne og natur, forklarer Henriette Bonde. ”Vi har altid arbejdet meget med det grønne under uddannelsen. Men indholdet har udviklet sig til at dække hele den urbane verden, dvs. både de grønne og de grå friarealer i og omkring byerne.”

”Så vi har måtte sande, at uddannelsen simpelthen er vokset fra navnet. På de 10 år, den har eksisteret, har vi tilpasset den til de trends og behov fra erhvervet, der er opstået – ikke mindst i forhold til bæredygtige, grønne løsninger på klimaudfordringerne,” siger Henriette Bonde.

Også de studerende har, særligt i de senere år, argumenteret for et navneskifte. De har ikke oplevet, at navnet passede til det, de rent faktisk blev undervist i, nemlig de urbane landskaber – ikke haver.

Nye kurser med urbant fokus
Den oplevelse bliver forhåbentlig anderledes fremover. I forbindelse med en ny ministeriel ramme for bl.a. professionsuddannelser som denne, er studieordningen blevet opdateret. Og den nye studieordning spiller godt sammen med det nye navn.

”Ordet ’urban’ går igen i mange sammenhænge,” siger Henriette Bonde. ”Fremover får de studerende bl.a. undervisning i kurset ’urban planlægning’, og de kan specialisere sig i kurset ’urbane beplantninger’.”

Samler trådene
Henriette Bonde fremhæver i øvrigt, at uddannelsen – med den nye studieordning – har endnu mere fokus på projektledelse end før.

”Den urbane landskabsingeniør kan samle trådene mellem dem, der designer og dem, der udfører. Man kan både tale landskabsarkitektens og anlægsgartnerens sprog og har forståelse og respekt for begges arbejde.”

”Med det nye navn håber vi, at erhvervet nemmere kan forstå, hvilken rolle en urban landskabsingeniør kan spille på en arbejdsplads.”

Det nye navn er lidt kendt allerede
Henriette Bonde anerkender, at det både er usædvanligt og kan være risikabelt at ændre navn på en uddannelse. Men hun tror og håber, at skiftet ikke bliver så voldsomt, hverken for kommende dimittender eller for de ca. 130 kvinder og mænd, der allerede har gennemført uddannelsen. Mange færdiguddannede benytter fx allerede den engelske titel urban landscape engineer, også når de søger job.

”Det har været en kendt sag længe, at vi har ønsket at skifte navn. Og mange i branchen, fx i vores ekspertudvalg, har været med i processen, så der er allerede et kendskab til navnet i erhvervet.”

”Samtidig er det vores håb, at vi her i forbindelse med offentliggørelsen kan oplyse så tilpas mange, at skiftet ikke bliver for forvirrende,” slutter Henriette Bonde.