1. marts 2017

Thomas Færgeman er ny leder af Skovskolen

Den 1. april

tiltræder Thomas Færgeman stillingen som leder af Skovskolen i Nødebo.

Thomas Færgeman

Thomas Færgeman er agronom og fagjournalist og kommer fra en stilling som afdelingschef på DMI. Han har en lang erfaring som leder og formidler i den grønne sektor, blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Miljøportal, klimatænketanken Concito og dagbladet Politiken.

Skovskolen er en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og tilbyder en bred vifte af erhvervsrettede uddannelser indenfor det grønne område. Thomas Færgeman kommer til at stå i spidsen for en Skovskole, der er vokset betydeligt de seneste 5-10 år, og som i dag spiller en væsentlig rolle som brobygger mellem de grønne erhvervsrettede uddannelser, erhvervet og universitetet. Thomas får en vigtig rolle med at konsolidere og udvikle Skovskolens uddannelser og aktiviteter.