17. september 2021

Skovskolen på vej til at blive ægte landsdækkende

Studerende på Eldrupgård

Skovskolen rykker vestpå i disse år og udvider sit jyske udbud af uddannelser kraftigt på Eldrupgård, samtidig med, at Nødebo stadig udgør den største del af Skovskolen. Det fortæller forstander Thomas Færgeman om i det nyeste nummer af DSLs Bladet.

Udvidelsen af Skovskolen sker for at matche efterspørgslen efter Skovskolens dimittender – og så har den naturpolitiske udvikling gjort, at det giver rigtig god mening at have uddannelse i Jylland, hvor der stadig sker forstlig drift. For det er snart slut i Nordsjælland.

God søgning både øst og vest for Storebælt

I 2020 blev de første 40 studerende optaget på skov- og landskabsingeniørstudiet i Jylland – samtidig med at der blev optaget 55 i Nødebo. Og i 2021 startede det første hold Vildtforvalterstuderende på Eldrupgård. Der blev optaget 20 unge mennesker på den etårige heltidsuddannelse målrettet arbejdet med jagt og forvaltningen af vores vildt. Så på kort tid er Eldrupgård gået fra at være Skovskolens vestlige udbud af erhvervsuddannelsen til skov- og naturtekniker og vores jyske AMU-center til at være en egen skole med et bredt udbud af både heltids- og efter/videreuddannelser på både erhvervsuddannelses- og på professionsbachelorniveau.

Udbygning på vej

Det betyder også, at der på rekordtid er opført nye midlertidige kollegier og undervisningsbygninger – og at der nu forestår et stort byggeprojekt af permanente kollegier og undervisningsbygninger på Eldrupgård.

Læs hele Thomas Færgemans artikel om Skovskolens som ægte landsækkende her (side 14)